Könyv a kápolnáról

December 16-án jelent meg nyomtatásban a Jászberényi Szentkúti templom története című könyv. Ennek apropóján találkozott Besenyi Vendel szerző az olvasókkal hétfő este a kötet címét adó kápolnában.

A könyvbemutatót megelőző szentmisét Szántó József apát a Szentkúti templom elhunyt papjaiért, híveiért és a Besenyi családért ajánlotta fel. A szertartás zárógondolataként hangsúlyozta, hogy az anyaszentegyház megtestesítőjeként épült kőtemplomok történelme véges, de amíg Isten igéje létezik mindi8g épülnek újak. A Krisztus és az anyaszentegyház dicsőségére megjelent könyvért kérte az Úr áldását Besenyi Vendelre és családjára. Kérte a Jóistent, jutalmazza meg munkájáért derék szolgáját.

A szerző néhány gondolat erejéig összefoglalta az okokat, melyek a kötet megírására sarkallták, nagy vonalakban ismertette a benne foglaltakat. A Jászberényi Szentkúti templom története a KÉSZ hatodik köteteként látott napvilágot, ezzel teljessé vált a jászberényi katolikus templomok írásba jegyzett históriája. Besenyi Vendel megköszönte a támogatók önzetlen segítségét, név szerint is kiemelve őket.

Besenyi Vendelt az íráshoz jelentősen inspirálták azok a momentumok, melyek az egyházközösséghez kötik hosszú évek óta. Besenyi ági nagyszüleit az egyházközség alapító tagjaiként jegyzik. A szerző a kápolnához tartozó kerületben született, itt keresztelték, a Szentkúti templomban kötött házasságot, szülei, nagyszülei az egyházközség tagjaként temetkeztek, ő maga az egyházközség és a világi testület tagja, négy unokáját itt mutattak be először az Úr színe előtt.

A templom történetével kapcsolatos adatok gyűjtéséhez Sólyom József plébános fogott hozzá, ezt a munkát vitte tovább Kiss Lajos atya, mely kutatásban már közreműködött Besenyi Vendel is. A folytatás gondolata már akkor felvetődött, ám ez egészen az elmúlt évig váratott magára, amikor Subáné Julika tanácsára Besenyi Vendel ismét felvette a templom történetének fonalát, hogy tovább gombolyítva könyvformába rendezhesse azt. A megjelenést éppen az egyházközösség hetvenedik évfordulójára sikerült időzíteni, így méltó megkoronázása a kerek születésnapnak.

A könyvben találkozunk a Szentkúti templomban szolgálatot teljesítő atyákkal, harangozókkal, kántorokkal, képviselőkkel, ám a szerző felhívta rá a figyelmet, hogy a névsor sajnos nem teljes a hiányos levéltári dokumentáció miatt. Olvashatunk személyes emlékeket, írásba foglalt szóbeli visszaemlékezéseket. Besenyi Vendel hangsúlyozta, hogy művét elsősorban alapkutatásnak tekinti, amelyet remény szerint az utókor kiegészít, illetve korrigál majd még évszámokkal, nevekkel.

A színvonalas munkáért Vargáné Deme Katalin a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nevében mondott köszönetet. A csoport ajándékkal ismerte el Parti Csaba segítő tevékenységét is.

A bemutatót követően a művet a közösségi házban vehették kézbe az olvasók, ahol lehetőség volt dedikálásra is.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?