Novemberi testületi ülés

November 17-én, csütörtökön délután 14 órai kezdettel tartotta Jászapáti Város Képviselő-testülete soros testületi ülését a szokott helyszínen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket és megtette javaslatát a tanácskozás napirendi pontjainak kiegészítésére és módosítására. A teljes létszámban jelen lévő testület egyetértett a napirendi pontok sorrendjével. A polgármester a tájékoztatókkal folytatta az ülést.

Farkas Ferenc beszámolójában elmondta, hogy város polgárai és elöljárói méltóképpen megemlékeztek az ’56-os forradalom áldozatairól, a polgármester részt vett közgyűléseken, a roma önkormányzat ülésén, szakemberekkel tárgyalt az ipari park fejlesztési lehetőségeiről, egyeztetett karitatív tevékenységről.

Kérdések, hozzászólások jogával elsőként Birkás Ferenc képviselő élt, aki az ivóvíz minőségében történt változások okára kérdezett rá. A polgármester válaszában kifejtette, hogy az ivóvíz minőségjavító program során az ivóvizes vízi közmű vagyon átkerül az önkormányzathoz. A város egy bérleti szerződés keretében átadja a területileg illetékes ivóvízellátó cégnek, a TRV Zrt-nek. A cég a kivitelezés kapcsán monitoring szerződést kötött a kivitelezővel. Negatív tapasztalatok esetén a TRV Zrt-hez irányítja az önkormányzat az ügyfeleket.

2p_testuleti-2

Borics László képviselő a vásározók után a helyszínen maradó szemetelést kifogásolta. Véleménye szerint mobil kukák kihelyezésével megoldható lenne a helyzet. Szabó képviselő a nyári postarablásról érdeklődött. A polgármester elmondta, hogy nincsenek újabb információi az ügyben.

A javaslat rendeletek alkotására napirendi pontban elsőként a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szavaztak a képviselők. A módosítás azért vált szükségessé, mert az ingatlantulajdonosok a város több helyszínén nem végzik el az ingatlanukhoz tartozó közterület megfelelő karbantartását. A 2016. költségvetéséről szóló 2/2016.(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítását szintén megszavazták a városatyák.

Az előterjesztések sorát Farkas Ferenc tájékoztató a város 2016. évi pénzügyi tervének III. negyed éves végrehajtásáról című beadványa nyitotta. A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programja felülvizsgálatának és módosítását elfogadta a testület. Bodnár Attila a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője írásban benyújtott 2016. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta a testület. Az ügyvezető hozzátette, hogy a hulladékszállítás számlázását április 1-től nem a Városüzemeltető Nonprofit Kft. végzi. A számlázási reklamációkkal kapcsolatban a továbbiakban a bizonylat hátoldalán található telefonszámon tudnak referálni. A csoportos beszedési megbízásokat automatikusan átveszi a rendszer. Kalmár Rozália a felügyelőbizottság elnöke szóban szintén kiegészítette a beszámolót. Elmondta, a háromnegyed éves mutatók alapján a strand és kemping nyereségesnek tűnik.

2p_testuleti_ellenzek

A Jászsági Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás által megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött víziközművek tulajdonba adásáról, a Társulás megszüntetéséről elfogadták a képviselők a beadványt. A polgármester hozzátette a társulást azért szüntették meg, mert megszűnt a feladatuk. A vízminőségért a kivitelező a felelős. Jelenleg a technológiát állítják be, ami okozhatja a szokatlan szaghatást. Borbás képviselő hozzátette, az új kút fúrásával nőtt az üzembiztonság és az ivóvíz minőség is javult.

A Jászapáti Polgárőr Egyesület részére a Jászapáti, István király út 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként való bejegyzéséhez történő hozzájárulásról szintén egyhangú igennel szavaztak a városatyák. A polgárőrök új elnökének Elekes Ferencet választották meg – tájékoztatott a polgármester.

A testületi ülés zárt tanácskozással folytatódott.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?