Salam aleykum– Béke veletek!

A KÉSZ hétfő esti összejövetelén az iszlám és a kereszténység kapcsolatáról tartott előadást dr. Novák István kanonok a Szent István Házban. Az előadás október elején már elhangzott Budapesten a Jászok Egyesületének szervezésében, ám az izgalmas témára a jászberényi közönség is kíváncsi volt, így teltház fogadta Novák atya előadását helyben is.

2001. szeptember 11-e meghatározó dátum az emberiség újkori történelmében. Dr. Novák István éppen Izraelben tartózkodott azon a napon, amikor a reptéri televízió képernyőjén megjelentek a leomló toronyházak. „Milyen izgalmas katasztrófa film”- gondolta akkor az atya, majd megdöbbenve tapasztalta, hogy ez maga a szörnyű valóság. Ez a momentum is közrejátszott abban, hogy behatóan elkezdett foglalkozni az iszlámmal, azon belül a keresztény-iszlám párbeszéddel. Kilenc évvel később Mohamed és Jézus szerepéről védte meg doktori disszertációját a Pázmány Péter egyetemen. Akkori professzorai úgy nyilatkoztak, hogy érdekes a téma, de minket itt, Közép-Európában nem igazán érint. Nos, azóta fordult egyet a világ kereke.

Novák atya a kilencvenes években gyakran járt Németországban különböző karitász tevékenységek miatt. Az ott élő jobbára török vendégmunkások révén már akkor megtapasztalta a muszlim közösségek elszigeteltségét, a hiábavaló integrálási kísérleteket. A Délszláv háború idején pedig egészen közelről láthattuk hová vezethetnek a vallási ellentétek. A konfliktusok szításában meghatározó szerepet játszanak a politikailag manipulált vallási vezetők és a médiumok, amelyek túldimenzionálják a valóságot. A harccal szemben azonban van más lehetőségünk is a békés egymás mellett élésre, melynek alapja a dialógus.

Az iszlám, ugyanúgy, mint a kereszténység monoteista vallás. Egy Istenünk van és Ábrahámig megegyeznek a gyökerek is. A történethez híven Ábrahám szolgálótól született fia Izmael, – aki a hagyomány szerint az arabok/muszlimok őse – Sárától pedig Izsák származik, a zsidó és keresztény ősapa. Ennek értelmében testvérvallásként kell tekintenünk az iszlámra. II. János Pál szavaival a zsidóság az idős báty, a muszlim testvérek pedig a kisöccs szerepét tölthetik be a keresztény filozófiában. Novák atya szerint Jézus és Mohamed próféta valószínűleg jó haverok lehetnének, hiszen tanításaik párhuzamban állnak.

Sok hasonlóság és különbözőség van vallásaink között, de az, ami alapvetően szembetűnik a laikus szemlélőnek is a vallás megélésének módja. A muszlimok számára a vallás a mindennapi élet része. Legyen az akár fiatal, akár idős, bárhol, bármikor megvallja hitét, ha módja van rá, elvégzi a napi öt imát, ami jelentős közösségteremtő erővel is bír. A muszlim ember kötődik a vallásához, míg a keresztények szinte szégyellik azt. Európa szerte sorra zárják be kapuikat a templomok, adják át az imahelyek gyönyörű tereiket egyéb funkciójú feladatoknak. Nem ritka az sem, hogy egykori templomokból lakás, szórakozóhely, pláza, vagy kocsma létesül. Drezdában például a gyermekek mindössze 6-8%-át keresztelik meg manapság. Az alapvető probléma saját identitásunk elvesztésében keresendő. A muszlim közösségek idegenben is megtartják szokásaikat, ragaszkodnak vallásukhoz, mi itthon sem tudjuk megélni azt.

A jobbára a média által sulykolt képpel szemben az iszlám elfogadó, békés vallás. A terrorizmus, és a migráció fogalmait semmiképp sem azonosíthatjuk az iszlámmal. A szélsőségesek zászlajára tűzött dzsihád valójában belső háborút jelent, harcot önmagunkkal, amit a terrorista csoportok sarkítanak véres háborúvá. A napjainkban tapasztalható erőszak nem vallási kérdés, hanem politikai elhatározás eredménye. A kontinensen megjelenő migrációs hullám valódi oka pedig az európai nihilizmusban, a relatív jólétben, a minden gondolatunkat elfoglaló információs robbanásban keresendő. Mindenkit befogadni és mindenkit teljesen kizárni lehetetlen. Valahol a kettő között kell keresnünk a helyes megoldást. A legfontosabb a békére való törekvés mindhárom monoteista nagy vallás esetében. Nem véletlen, hogy köszöntéseinkben szerepel a béke szó. Salam aleykum, Shalom, Béke legyen veletek!

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?