Egyedül a világegyetemben?

Dr. Eric C. Barrett hívő tudós Kárpát-medencei missziójának jászberényi állomásán tudományos kutatásokkal támasztotta alá a természetfeletti misztikum létezését.

A Jászberényi Baptista Gyülekezet vasárnapi istentiszteletén színültig megtelt az imaház nagyterme. Molnár József lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket és vendégüket, dr. Eric C. Barrett brit természettudóst, a műholdas távérzékelés professzorát, aki feleségével, Rosemary-vel járja a Kárpát-medencét embertársaik szolgálatára. Ingyenes kiadványokat osztanak minden korosztály számára és anyagilag is segítenek ott, ahol szükség van rá.

A hívő tudós tizennégy éve már járt Jászberényben, s örömmel tapasztalta, hogy a Baptista Imaház milyen szépen megújult. Sajnos nincs ez mindenhol így. Egy erdélyi falucskában ők is segédkeztek egy gyülekezeti házat építésében, amely azóta megtelt élettel és a falubeliek is sokkal nyugodtabbak, barátságosabbak és kiegyensúlyozottabbak: befogadták maguk közé Istent. Ez ugyanis missziójuk lényege: megismertetni mindenkivel Istent és eljuttatni hozzájuk igéjét.

Dr. Eric C. Barrett klimatológus, a műholdas meteorológia doktora, a NASA egyik projektvezetője vasárnapi előadásán arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon egyedül vagyunk-e intelligens lényként az univerzumban, vagy más bolygón is lehet hozzánk hasonló élőlény. Szavait tolmács közvetítésével érthették az angolul nem beszélők.

A 2009-ben indított Kepler-misszió során egy űrhajót indítottak útjára, hogy új bolygók után kutasson. Felfedezéseivel ma már körülbelül 2000 bolygót ismerünk, melyek gigantikus távolságra vannak a Földtől. Annyi bizonyos, hogy a mi Naprendszerünkben a többi bolygón nem lehet élet, hiszen a Földön kívül máshol nem adottak a feltételek az élethez. Tőlünk 600 fényév távolságra találták a Kepler 22b bolygót, amely hasonlít a Földhöz, de nincs rá bizonyíték, hogy lenne ott is intelligens élet. Az előadó így jutott arra a következtetésre, hogy mai ismereteink szerint nem létezik máshol intelligens élet. „Természettudományi bizonyítékok vannak arról, hogy a Földet Isten teremtette.” A nukleáris fizika legújabb felfedezése, hogy megtalálták a legkisebb részecskét (Higgs-részecske), ami mindenhol megtalálható, és ezért isteni jelzővel is szokták illetni.

Dr. Eric C. Barrett vallja, hogy az Istenbe vetett hit segít könnyebben megbirkózni a problémákkal, hiszen Ő mindenhol jelen van és szeret minket.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?