Egy iskola a Jászságért

A Jászságban röviden csak Klapkaként ismert (szak)iskola hagyományosan a szakképzés bázisa. Az utóbbi években viharos, de legalábbis változatos volt a a története, még az érdeklődő, viszonylag tájékozott szemlélő sem biztos, hogy el tud igazodni a történteken. Tamás Zoltán igazgatót, aki 2007 óta áll az intézmény élén, ezekről a folyamatokról is kérdeztük, de még inkább az iskola jelenéről és jövőképéről.

Gratulálunk újabb ötéves igazgatói ciklusa elnyeréséhez. Nem szeretnénk leragadni a múltnál, mégis röviden mondja el olvasóinknak mi történt az utóbbi években az intézményével!
Amióta igazgató vagyok, immár a negyedik fenntartó alá tartozik az iskolánk. Változatos, nem igazán nyugodt körülmények között dolgoztunk, noha az oktatásban a folytonosság legalábbis nem hátrány. A legnagyobb változás az önkormányzati irányítás alól kikerülve ért bennünket. Azóta lényegesen csökkent az intézmény önállósága, ami az anyagi függetlenségben és a saját programok végigvitelében egyaránt kedvezőtlen.
A legutóbbi átszervezés tavaly július 1-én történt, amit az iskola teljes neve hűen tükröz: Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Akkor egy évre a szakképzési centrum mind a hat iskolájánál ideiglenes megbízást kaptak a vezetők. Varga miniszter úr aláírásával kaptam meg az ötéves megbízatásomat, július elsejétől visszamenőleg.

Mindannyian nyalogattuk a sebeinket már, hogy a Jászság egyértelműen nagyobb gazdasági ereje és potenciálja ellenére nem kapott önálló szakképzési centrumot (SZAC), a megyeszékhely meg kettőt is. A döntés megszületett, ugorjuk át, és nézzük a jó oldalát, ha van!
A SZAC-hoz tartozó hat iskolából négy szolnoki. Ők már összedolgoztak, jobban értik egymás gondolatait is. Mi a korábbi nagyobb önállóságunk következtében kissé más szemlélettel nézzük a dolgokat, ami olykor előny, olykor hátrány. De az előnyökről volt szó, és ilyenek is vannak. Minden nappali szakmát tudunk oktatni és több lehetőségünk van a felnőtt oktatásban is. Most például pék- és hegesztő csoportot indítottunk utóbbiak számára. Ugyancsak pozitívum, hogy a hat intézmény közül a Klapka képzési palettája a legszélesebb, ugyanis a SZAC vezetése elfogadta az érvünket, hogy a Jászságban egyedüli állami szakképző intézmény mi vagyunk. Így tizenöt szakmát hirdethettünk meg.

Erre még visszatérünk, de tisztázzuk az alapokat! Most szeptembertől nem csak régi-új igazgatója van az iskolának, de a neve mellett a struktúrája is megváltozott. Mi a különbség a szakgimnázium és a szakiskola között?
A szakgimnáziumot a régi technikumi rendszerhez tudom hasonlítani. Négy év alatt érettségi végzettséget ad és részszakképzést, amivel már el lehet helyezkedni. A szakmai érettségi a felsőoktatásban szakmai irányban előnyt jelent. Aki pedig az ötödik évre is marad, az megszerzi a szakmunkás bizonyítványt is. A szakközépiskola is rugalmasabb lett. A régi szakmunkás képzés alapjaira épül. 9-11. osztályban szakmát ad, a továbbtanulni vágyóknak pedig a 12-13. évfolyamon ugyanitt, ugyanebben az intézményben nappali oktatásban és tanulói jogviszonyban csak közismereti tárgyakat oktatva érettségit biztosít. Ezt eddig csak levelezőn tehették meg munka mellett az érdekeltek.

Ha a fogalmak tisztázásánál tartunk, keveredik a felnőttoktatás és a felnőttképzés a mindennapi szóhasználatban. Ezek között van különbség?
A felnőttoktatás ingyenes, iskolai keretek között tanulói jogviszonyban, a megszokott bérlet és más kedvezményekkel együtt történik, kortól függetlenül. Nálunk most a pék- és hegesztő csoport ilyen. A felnőttképzés költségvonzatú. Tanfolyamszerűen cégek megfinanszírozása alapján munka mellett történik, zömében okj-s végzettséggel. Ilyen a közmunkásoknak szervezett téli programunk is, amit az állam dotál. Végeztek már nálunk zöldség-gyümölcs feldolgozók, gépi forgácsolók, műanyag feldolgozók, raktárosok.

Visszatérve az iskola megújulásához, átalakulásához – és az ön új igazgatói ciklusához –, milyen terveik vannak?
Két fő iránya van a teveinknek és ezek egyike sem rövidtávú. Az első a tehetségek felmutatása, a diákok, tanárok ösztönzése, rotálása. Régen is nyertünk versenyeket és ezt az évet is jól kezdtük. Elhoztuk a szolnoki gulyásfesztivál első helyét és Budapestről a pék hagyományőrző versenyen ugyancsak mi lettünk a legjobbak. Szeretnénk, ha iskolánk hírnevét így is öregbítenék diákjaink. Ezzel látszólag teljesen ellentétes a másik tervünk, a lemorzsolódás csökkentése, hogy legalább a szakmát mindenki szerezze meg, ha nem is tanul tovább. Ehhez új módszerekre van szükség az oktatásban is, amit a tanáraink továbbképzésével próbálunk elérni.

Mekkora a kibukók aránya és mi ennek az oka?
Mindjárt az első év elején, a kilencedik osztályban húsz-harminc százalékos a lemorzsolódás. Ennek a kiváltó oka még csak nem is az egy, vagy több tárgyaból való megbukás, inkább a hiányzás. Ami mögött viszont céltalanság és a jó példa hiánya bújik meg. Ők ezt úgy fogalmazzák meg, hogy nincs okuk iskolába járni. Ehhez nyilván az is hozzájárul, hogy városunkban a gimnáziumi osztályok száma több mint sok. A tanulók száma pedig összességében csökken, így gyengébb képességű gyerekeket is felvesznek, akik nálunk kiválóan el tudnák sajátítani a szakmát, de jó gimnáziumi eredményre, netán felsőoktatási felvételre teljesen esélytelenek. A sikertelen középiskola és felvételik(k) után pedig elmegy a kedvük a tanulástól, a szakmához, pedig már nem találják a visszautat.

A Jászságban egyre több szakmában van hiány. Mit tud a Klapka tenni a cégek szakképzett munkaerő-biztosítása érdekében? Egyáltalán az önök tizenöt szakmája keresett a piacon?
Volt idő, amikor a jelentkezők szinte kikényszerítették bizonyos divatos szakmák indítását. A mostani palettánk a hegesztőtől a gépi forgácsolón, a szerszámkészítőn át az asztalosig és a villanyszerelőig valós igényt szolgál ki. Folyamatosan egyeztetünk a cégekkel, és keressük a közös megoldásokat. Öt-hat éve a Sebestyén pékség tanműhelyt alakított ki, ahol duális képzés szerint tanulnak a fiatalok. Ennek a jó mintának a folytatása lehet 2017-től az ugyanott induló cukrász képzés. Ugyancsak új lesz a női szabó szak is, amit két céggel a Securus Hungary Zrt-vel (volt Securitas Kft.) és a Molnár és Társa Kft-vel közösen indítunk. Távlati céljaink közt szerepel 2018-tól az építőiparral kapcsolatos szakmák újraindítása, főleg kőműves, festő-mázoló-tapétázó szakképesítéssel. Aki megpróbál építkezni, vagy lakást felújítani, tanúsíthatja, hogy a jó szakemberek keresettek és nehezen elérhetőek.

Kár lenne tagadni, hogy a szakmunkásképzés iránt mintha be lenne oltva a társadalom egy része. Ha önöknél lesz nyílt nap, mit mond a fiataloknak és szüleiknek, miért érdemes a Klapkába járni?
November 22-én 10 órától itt az iskola központjában, a Hatvani út 2. szám alatt tartunk nyílt napot, ahol bemutatkozik az iskolánk. Azt tudom mondani az érdeklődőknek, hogy van egy távlatosabb és egy egészen közeli előnye a mi iskolánknak, a mi képzésünknek. A távlati az, hogy amint az előbb már érintettük, a jó szakmunkás, a jó mester kincs és a legkeresettebbek a diplomásokénál is nagyobb jövedelmet tudhatnak magukénak. Ami azonnali előny, a tanulóink városi szakképzési ösztöndíjban részesülhetnek, például a hegesztő, szerszámkészítő, villanyszerelő, ipari gépész, gépi forgácsoló szakirányon. Ez gyerekenként húszezer forint havonta. Az országosan preferált hiányszakmákban – amelyek részben megegyeznek a fentiekkel –, állami ösztöndíjat is kaphatnak. Sőt, mindkét helyről hozzájuthatnak az ösztöndíjhoz, így egy jó négyes tanuló ötvenezer forint körüli havi ösztöndíjat vihet haza, ami a családok többségénél igen nagy segítség. A 10-11. évfolyam során pedig a cégekkel is köthetnek tanuló szerződést, ami a fent említett ösztöndíjakon felül a minimálbér húsz százalékát jelenti, tehát összességében havi hetvenezer forintot már az iskolapadban.

Erősen elkanyarodtunk a kezdeti versenyszellemtől. A pénz mindent legyőz és megold?
Természetesen a minőségi oktatásra, a versenyszellem fokozására törekszünk, amihez nagyon jó alap a vechtai testvériskolánkkal való kapcsolatunk, és az Erasmus+ külföldi diákcsere program. Ez utóbbiban angol nyelvterületen pár hetet tanulhatnak a szakmájukban a diákok. Előny, hogy nálunk felvételi vizsga nincs, csak orvosi papírok szükségesek és a nyolcadikos bizonyítvány. A távolabb lakó gyerekeket pedig a Liska kollégiumában el tudjuk helyezni. Van jövője a Klapkának és a jó szakmáknak egyaránt.

Vélemény, hozzászólás?