Kitüntették Goda Zoltánt

Goda Zoltán, a Nagy Imre Társaság jászberényi csoportjának egyik alapítója és egykori elnöke október elsején vehette át a Nagy Imre emlékplakettet a Nemzeti Múzeumban.

Goda Zoltán 1931-ben született Jászárokszálláson. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1953-ban szerzett gépészmérnöki diplomát. Tettre kész fiatalként rá is mély benyomást tett Nagy Imre 1953. júliusi beszéde. Nagy hatással voltak rá az új korszakot jelentő változtatások, a törvénytelenség megszűntetése, a gazdaság átalakítása, a beszolgáltatások csökkentése. „Ezek a reformok legalább olyan jelentőségűek voltak, mint a forradalom időszaka alatti tevékenysége.”

Első munkahelyén, a Népszava szerkesztőségében naprakész információi voltak az eseményekről, a bevezetett intézkedések hatásairól. Egy év után Jászberényben, az Aprítógépgyárban helyezkedett el, ahol hamarosan a szerkesztési osztály vezetője lett. E mellett a Tanítóképzőben működő esti gépipari technikumban is tanított.

Az 1956. évi október 23-i események az üzemben dolgozókat is foglalkoztatták és az esti technikumban is ez volt a téma. „Most már olyan világ jön, ahol mindenki bátran elmondhatja a véleményét.” Október 27-én választották be az aprítógépgyári munkástanácsba, ahol a dolgozók követelésére a gyár személyzeti osztályának kádernyilvántartási anyagát lefoglalták és Goda Zoltán vezetésével ezt az anyagot átvizsgálták. Az Aprítógépgyár delegálta a városi forradalmi tanácsba, majd az október 31-én újjáalakult Intéző Bizottságnak is tagja lett a forradalom elfojtásáig.

Alkalomszerűen tanácskoztak, volt telefonügyeletes, intézkedett élelmiszer-szállítási ügyekben, a laktanyában tájékozódtak a helyzetről és fegyverekkel való ellátás lehetőségéről. Továbbá a pesti újságok beszerzése volt a feladata, valamint egy új helyi lap elindítása, amire már nem jutott idő.

November 4-én a szovjet katonák társaival együtt őrizetbe vették, majd szabadon engedték, de ’57 júniusában ismét letartóztatták. Innen egy nap múlva szabadulhatott. Állását felmondták, legközelebb 1962-ben térhetett vissza hosszú tárgyalások eredményeként. A termelési főosztály vezetésével bízták meg, majd 1983-ban a vállalat műszaki igazgatója lett 1991-ig, nyugdíjazásáig.

Az 1956-os események, az ezzel kapcsolatos dokumentumok, személyes visszaemlékezés mindig is foglalkoztatták, ezért döntött úgy többedmagával, hogy csatlakoznak egy szervezethez. Sipos József szegedi történész két ízben is járt városunkban előadóként, s az ő ösztönzésére szervezték meg a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezetét 2011. január 26-án. A helyi csoport elnökévé

Goda Zoltánt választották, aki 2015-ig töltötte be ezt a tisztséget, azóta Besenyi Vendel az elnök. A témával kapcsolatban Goda Zoltánnak két írása jelent meg a Jászsági Évkönyv 2001-es és 2006-os kiadásában, valamint számos cikket írt a Jászkürt, a Redemptio és a Berényi Kármentő című helyi lapokba is.

Munkássága elismeréseként részesült a Nagy Imre Társaság emlékplakettjében október elsején, melyet a Nemzeti Múzeumban vehetett át.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?