Az első őszi testületi ülés

A nyári szünet után szeptember 15-én tartotta soros ülését Jászapáti Város Képviselő-testülete, ahol többek között tárgyalták az önkormányzat és a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. első féléves költségvetési beszámolóit, valamint pályázatokról, fejlesztésekről döntöttek.

A Polgármesteri Hivatal emeleti tanácstermében Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a soros ülésen megjelenteket. Tájékoztatójából megtudtuk, hogy a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyamatosan végzi az utak javítását, kátyúzását. Első ütemben elkészült a Nyárfás út, Szabadság út, Temető utca, Vasút út, Sport utca, Hunyadi, Damjanich, Lehel és Berdó utcák javítása. A második ütemben a következő utcák lesznek soron: Busai, Tabáni, Dósa, Makó, Kisjárási, Juhász Máté, Árvai, Lados, Rákóczi, Dr. Szlovencsák Imre, Ady Endre és Jókai utcák. Ezek mellett az üdülőterületen is kijavították az utat.

A kérdések és bejelentések során szó esett a hulladékszállításról, melyeknek pontos időpontjairól a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot. Bodnár Attila ügyvezető igazgató hozzátette, hogy lomtalanítást október 15-én szerveznek majd annak ellenére, hogy munkanapra esik.

Pádár Lászlóné tolmácsolt több panaszt is a temető karbantartásával kapcsolatban, többek között azt is, hogy a hátsó része eléggé elhanyagolt, előfordult, hogy derékig ért a fű. Bodnár Attila ügyvezető igazgató elmondta, hogy Mindenszentekre igyekeznek rendbe tenni a temető környékét.

A víztorony melletti játszótérrel kapcsolatban Pádárné sajnálatát fejezte ki, hogy az új létesítményt máris rongálják. Farkas Ferenc elmondta, hogy a játszótéri kamera üzemel, így az esetleges rongálás visszakereshető a felvételeken.

A polgármester elmondta, hogy az Árvai utca fényképész melletti területen parkolót terveznek és az utcát egyirányúsítják. Borics László képviselő többek között érdeklődött a Művészetek Háza padlófelújításáról, melyet még idén szeretne megoldani a város.

Az előterjesztések sorában elsőként az önkormányzat 2016 első félévének költségvetését tárgyalta a képviselő-testület, és egyhangúan elfogadta. A város bevételét és kiadását egyaránt 1.142.228 ezer forintra tervezik, melyből az első félévben 697.553 ezer forint volt a bevétel és 554.776 e forint a kiadás.

Élénk vita alakult ki a Tölgyes Strand és Kemping is üzemeltető Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. első féléves gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztató kapcsán. A beszámolóból megtudhatjuk, hogy a strand árbevétele közel 600 ezer forinttal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A költségek sajnos nagyobb mértékben emelkedtek. A karbantartási költségeket, a bérleti díjat sikerült csökkenteni, de az áram felhasználás költsége, a szolgáltatási díjak, a bérköltségek emelkedtek és összességében több mint 4 millió forinttal több az önköltség az előző évekhez képest.

Kalmár Rozália, a felügyelőbizottság elnöke is jelen volt az ülésen, aki sajnálatát fejezte ki, hogy a strand eredményessége folyamatosan romlik. A felügyelőbizottság elemezte a kérdést, hogy hogyan lehetne a strandot jövedelmezővé tenni? Az elnökasszony javaslata szerint tőkebevonásra van szükség, ami a strand piaci pozícióját változtatja meg.

Szabó Lajos javaslata szerint az utóbbi tíz év történetét megvizsgálhatnák, hogy jutottak az „arany tojást tojó tyúktól” a mai 15 millió forintos deficithez? Borbás Zoltán képviselő véleménye szerint nincs értelme „politikai polémiákat” gyártani a strand láthatóan nehézkes helyzete fölött. Sokkal hasznosabbnak tartja, ha az egyéni sérelmeket félre téve szakmai síkon gondolkodnak. „Ebben a helyzetben az a helyes, ha összefogunk és a szakmai érveket megvitatva hozunk olyan döntéseket, amelyek segítik a strand helyzetét.” Birkás Ferenc képviselő is csatlakozott a vitához Szabó képviselő oldalán, aki a nyilvánosság kizárásával szeretné folytatni a strand problémáinak megvitatását. A képviselő-testület végül kilenc igennel elfogadta a beszámolót.

Szintén egyhangúan megszavazták, hogy a Bem apó és Nyárfás utcák aszfaltburkolat felújítását a legkedvezőbb ajánlatot tevő Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. végezze, továbbá a Jászapáti vízi-közműveinek gördülő fejlesztési tervét, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való jövő évi csatlakozást.

A Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ külső akadálymentesítésével a V Kristály ’95 Kft-t bízta meg a képviselő-testület. A munka 3,6 millió forintból valósul meg, kétmillió forint állami támogatással.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?