Népszavazási tudnivalók

Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. (vasárnap) országos népszavazást tűzött ki. A népszavazáson a választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki magyar állampolgár, nagykorú, azaz 18. életévét betöltötte, vagy 18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és a bíróság nem zárta ki a választójogból.

Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig, csak személyesen lehet.
A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. A szavazás helyéről az NVI minden választópolgárt külön értesített. Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt vagy elvesztette, a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet.

A választópolgárnak a szavazáskor igazolnia kell:
Személyazonosságát: magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadott), magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadott), magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
Lakcímét: lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadott, ha tartalmazza a lakcímet) vagy
személyi azonosítóját: lakcímkártyával, hatósági bizonyítvánnyal vagy személyazonosító jelről szóló igazolással.
Az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
– akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vétele.
A fenti segítség iránti kérelem a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) nyújtható be. Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának. Ha a választópolgár már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a jelenlegi népszavazásra is érvényes.

Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni. Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni. Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni. Aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen.

Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.
Át jelentkezés esetén, a választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.

A Jászberényben működő Választási Iroda vezetője dr. Gottdiener Lajos jegyző.

A népszavazással kapcsolatos telefonszámok:

anyakönyvvezető: 57/505-758

felvilágosítás, tájékoztatás kérése: 57/505-764
A népszavazáshoz kapcsolódó további részletes információk elérhetőek a www.valasztas.hu honlapon.

A népszavazási hirdetmény mellett itt található meg az átjelentkezéshez szükséges nyomtatvány melynek a segítségével egyszerűen, – ügyfélkapuval, vagy anélkül – kérhető az átjelentkezés, anélkül, hogy fel kellene keresni a Polgármesteri Hivatalt.

Továbbá a mozgó urna igényléséhez letölthető nyomtatvány is elérhető a honlapon, melynek segítségével mozgó urna kérhető.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?