Magyarország legyen a magyaroké!

A jövőnket meghatározó kényszerbetelepítésről szavazunk október másodikán. Szabó Tamás polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő vendégeként a népszavazás jelentőségét hangsúlyozta kedd esti fórumán Kövér László az Országgyűlés elnöke, melyre teltházas közönség előtt a Déryné Rendezvényházban került sor.

A megjelenteket elsőként Szabó Tamás polgármester üdvözölte, majd Molnár László színművész előadásában meghallgattuk Veres Péter Én nem mehetek el innen című versét. A szavalatot követően ismét a polgármester állt a mikrofon elé. „Történelmi időpillanatban vagyunk, amikor jövőnk, utódaink jövője érdekében cselekednünk kell. Állásfoglalásunk nyomatékos színtere lesz a népszavazás” – fogalmazott a házigazda. „A demokrácia legmagasabb szintű tere helyet ad annak, hogy módunk legyen visszautasítani a kívülről ránk kényszerített akaratot, mellyel magyarságunk, európaiságunk elpusztítására törnek.”

Pócs János országgyűlési képviselő Orbán Viktor miniszterelnök történelmi jelentőségű parlamenti nyitóbeszédére utalt, amikor a hazánk, hitünk, jövőnk, hagyományaink megmaradását célzó szavazásra szólított fel. „Október másodikai döntésünket később nem lesz módunk megismételni, megmásítani.” Pócs János méltatta a kormány eddig elért gazdasági és társadalmi eredményeit, biztonságpolitikai intézkedéseit. Hangsúlyozta, a migránsok ügyében azok a politikusok jelentik a legnagyobb veszélyt, akik hamis ígéretekkel idecsábítják a menekülteket. A témához kapcsolódóan felolvasta Jászberény egykori polgármesterének a kormány részére küldött előterjesztését, melyben azt fogalmazza meg, hogy a XIII. században betelepülő jászok ugyanolyan „gyüttmentek”, mint a mai menedékkérők, akiket a demográfiai válság okán kötelességünk korlátlanul befogadni.

Kövér László házelnök beszédében kifejtette, hogy a kormánynak nem csak az ellenzékkel kell megküzdenie, de a magyarságunk elvesztéséért lobbizó Unióval szemben is harcolni kényszerül. Emlékeztetett, hogy hányszor támadták országunkat jogtalanul Európa vezetői. Támadtak kötelezettségszegésért, belekötöttek az alkotmányunkba, megkérdőjelezték történelmünket. Identitásunk eltörlésével szerették volna birtokba venni piacainkat. A gazdasági menekültek behívása szintén az Unió érdekeit szolgálja a nemzetállamokkal szemben. Jean-Claude Junker, az Európai Bizottság elnöke a miniszterek tanácsa feje felett döntött a migránsok befogadásáról. A felső korlát nélküli betelepítési kényszer, a határvédelem nemzeti hatáskörből való kivonása, a vonakodó országokat fenyegető óriási pénzbüntetések, a családegyesítésekkel invitált további tömegek beáramoltatása a nemzetek felszámolását jelentik. „Semmi nem az aminek látszik!” – figyelmeztetett a házelnök. Európa vallási, etnikai és kulturális felszámolása a cél egy alattomos háború keretében, mely már ma is zajlik. A hadviselés klasszikus eleme az identitás megszűntetése. Amikor az ember elveszti gyökereit, hitét, akkor már manipulálhatóvá válik. A multikulturális társadalom képe csak álszent hazugság, mert az iszlám világ és a keresztény Európába soha nem fog integrálódni. Jó példa erre a Németországban elszigetelten élő török közösségek helyzete, akik bár jószerével békések és dolgoznak, de nem vallják magukat generációk múltán sem németnek, és a saírát előrébbvalónak tartják, mint a befogadó ország törvényeit.

Magyarország vállalt kötelezettségéhez híven megpróbálta megvédeni a schengeni határokat, úgy mint annak idején az oszmán hódítókat is mi tartóztattuk fel életünk, vérünk árán. Tegnap kigúnyoltak, megvetettek minket a kerítésépítés kapcsán, ma Magyarország példáját követik a hazájukat mégis megvédeni szándékozók. Nem feledhetjük el, hogy a valódi migránsok a török, szír, jordán határok mellett várakoznak hazatérésük lehetőségére. Akik idáig eljöttek, azok olyan gazdasági bevándorlók, akik a jólét reményében érkeznek, nem az életük védelmében. Ők horribilis összegeket fizettek azért, hogy idáig jussanak, mert volt, van rá pénzük. Nem ők a valódi segítségre szorulók. A konfliktust helyben kell megoldani, nem lehet megoldás az, ha ide hozzuk a bajt.
A népszavazással példát mutathatunk Európa azon országainak, akik egyelőre csak halkan merik hallatni hangjukat a rájuk kényszerített akarat ellenében. Ennek a döntésnek a következménye lesz a demokrácia valódi próbája, mert az Unió nem teheti meg, hogy sárba tiporja egy nemzet akaratát. Mi pedig nem hagyhatjuk, hogy mások hozzák meg helyettünk a döntést a saját jövőnket illetően. Nemmel kell szavaznunk annak érdekében, hogy megmaradjon magyarságunk, keresztény hitünk, szabadságunk.

Szabó Tamás köszönetét fejezte ki a széleskörű és nagyívű gondolatébresztő beszámolóért. Felszólította a jelenlévőket, hogy szülő, nagyszülőként biztassák a fiatalokat, menjenek el szavazni és jövőjük érdekében mondjanak nemet a kényszerbetelepítésre. Nyomatékosította, hogy számítanak a roma nemzetiségűek aktív megjelenésére is.

A fórum kérdések, vélemények felvetésével ért véget, ahol többek között elhangzott: a jászoknak különösen fontos a szabadság, mert mi már tudjuk milyen elveszíteni, de azt is tudjuk, hogy képesek vagyunk kivívni és megtartani azt. Pócs János gondolatai zárták a fórumot, aki Ternyák Csaba egri érsek gyakran elhangzó szavait idézte emlékezetbe: „A jászok mindig jó magyarok voltak.” Végezetül Szent István király igazságával kérte, szánjunk fél órát időnkből a szavazásra, mert „Európa az európaiaké, Magyarország a magyaroké.”

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?