Az anyákért, a gyermekekért és az ifjúságért

Tavaly ünnepelték a védőnői szolgálat létrejöttének 100 éves évfordulóját és a város egyetlen bölcsődéjének 40. évfordulóját. E jeles ünnepek mellett kemény munkával telt a 2015-ös év, melynek beszámolóját július 13-i ülésén fogadta el a képviselő-testület.

A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. A Szent István körúton található a bölcsőde, a székhely, telephelyei pedig a Thököly úton a védőnői szolgálat és a Szelei úton az anyatejgyűjtő állomás.

A bölcsőde a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. A 62 férőhelyes bölcsődében jászberényi gyermekeket fogadnak, többnyire 2 és 3 év közötti csemetéket. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 30-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde a gyermekeket már 20 hetes kortól várja, reggel hat órától délután öt óráig.

A bölcsőde 2015-ben, mintegy születésnapi ajándékként számos téren megújulhatott. Számítógépeket és fejlesztő játékokat vásároltak, valamint a kikopott udvart újrafüvesítették és locsoló berendezést is telepítettek. Év végére készültek el a sófalak, így segítve a gyakran légúti betegségben szenvedő apróságok gyógyulását. A belső nyílászárókat átfestették, valamint a tető beázása miatt szükség volt az egyik csoportszobában a mennyezet helyreállítására is.

A jászberényi védőnői szolgálathoz kilenc területi védőnői körzet és iskolavédénői körzet tartozik. 2015-ben a területi körzetek közül kettő tartósan üres, kettőben pedig GYED miatt helyettesítők látják el a feladatokat. Az egyedülálló feladatokat ellátó védőnői szolgálat sajnos folyamatosan gyengül, munkaerőhiánnyal küzdenek. Csak Jászberényben azonnal szükség lenne további négy védőnőre.  A területi védőnő feladatai közé tartozik a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas időszakban tanácsadás és az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig, a gyermekek gondozása és családgondozás. Tavaly 361 várandós kismama és 723 három év alatti gyermek tartozott a gondozásuk alá. Minden területi körzet heti két órában várandós tanácsadást és két órában csecsemő-gyermek és ifjúsági önálló védőnői tanácsadást tart.

2015-ben új eszközök beszerzésére nyílt lehetőségük, köztük szívhanghallgatót, hallásvizsgálót és az orvosi rendelőbe székeket vásároltak.

A Városfejlesztési Bizottság az önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alapból 2016-ra a bölcsődének összesen 1.983.000 forintot irányoz elő (konyhai páraelszívó cseréjére, tíz beltéri egység klimatizálásra, árnyékolóra homokozók felé és párakapu beszerzésére), míg a védőnők munkáját segítendő a Thököly úti orvosi rendelőben 255.000 forintot különít el radiátorok javítására.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?