Magyarország, ahogy Szent István megálmodta

A főtemplomban nemzetiszín virágcsokrok díszítette oltár előtt adtunk hálát államalapító Szent István királyunk szentté avatásának évfordulóján, majd a Szentháromság téren színvonalas műsorral, az új kenyér megáldásával emlékeztünk hazánk szilárd alapjainak letételére.

Magyarország védőszentje ünnepén, augusztus 20-án 10 órakor Szántó József apátplébános mutatott be szentmisét a Nagyboldogasszony Főtemplomban. Imájába foglalta egész nemzetünket, a jászberényi és a világon élő polgárokat. „Nagy gonddal őrizd szívedet, hiszen belőle indul ki az élet.” – hallhattuk a szentleckét Vidovich Kálmán cserkészvezető felolvasásában, a Példabeszédek könyvéből. A szentmise fényét emelte a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkarának szolgálata, Beniczki Béla vezényletével. Énekükkel betöltötték a templomot és a hívek szívét-lelkét István királyunk szentté avatásának 933. évfordulóján.

Az evangéliumot Taczman András diakónustól hallhattuk Szent Máté könyvéből, a sziklára épített házról, melyet vihar sem döntött le, ellenben a homokos, ingoványos alapra épített házzal.

Szántó József szentbeszédében három harsonaszóra hívta fel a figyelmet. Az első Jerikó falainál hangzott el, a második a Lehel-kürt hangja Augsburgnál, míg a harmadik a történelmet lezáró utolsó nap harsonája. Ez utóbbi harsonaszó felé haladunk, menthetetlenül. Ezért nagyító alá kell vennünk a mai napot, a mai kihívásokat – keresztényként és magyarként egyaránt. Ha ezt jól csináljuk, akkor látó emberekké válunk: Nemcsak földi horizonton, hanem az Isten által fölkívánt távlaton. – hallhattuk az apát intelmeit. Kiemelte, hogy elsőként köszönetet, hálát kell mondanunk államalapító, egyházszervező és apostol királyunknak, hogy hazát kaptunk, amit nemcsak megőrizni kell, hanem az utódoknak örökül továbbadni.

A szentmise után az ünneplők átvonultak a Szentháromság térre, ahol a városi megemlékezéssel folytatódott a program. Idén az időjárás is kedvezett a szervezőknek, néhány fellépőnek azonban ájulást, rosszullétet okoztak a déli nap tűző sugarai, de a mentőszolgálat munkatársai segítségükre siettek. Amíg a háttérben a gyengélkedőket ellátták, az előtérben Kisnémethné Király Éva konferálta fel a bő egyórás műsor szónokait, fellépőit.

Ünnepi beszédében dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos kiemelte, hogy Szent István életművével biztosította hazánk fennmaradását és megmutatta a túlélés és a fennmaradás útját. Amit alkotott, az alapeleme Magyarországnak, és azokat soha nem törölte el egyetlen uralkodó, kor, vagy világhatalom sem. „Államunk első évszázadai a nemzetté válás nehézségeiről szóltak, és ekkor váltak a jászok is a magyarság részévé, magyarként óvták és védték a közös hazát, amennyiben a sors úgy kívánta. A jászok bizonyították, hogy aki elfogadja új hazájául a magyar földet, aki igazodni akar választott hazája törvényeihez, az gazdagítja az országot.” Benei Ildikó hangsúlyozta, hogy csak akkor lehetünk méltóak Szent István örökségéhez, ha megbecsüljük és megőrizzük országunk lakóhelyét, hagyományait, kultúráját, ezzel gyarapítva Magyarország értékeit. „Biztosan tudom, ha a legfőbb keresztény értékek: a tisztesség, a becsület, a törvények betartása, a szeretet, a türelem és a megbocsátás vezérlő elv lesz a hétköznapokban, akkor Magyarország ismét olyan állam lesz, melynek Szent István megálmodta.” – zárta gondolatait.

A műsort színesítette a Cantate Nobis Énekegyüttes emlékidéző előadása Thormanné Husznay Mária vezényletével, valamint a Jászberényi Hagyományőrző Együttes jászsági táncbemutatója, melyhez a muzsikát a Jártató Zenekar szolgáltatta, Pál Mihály vezetésével.

Szántó József apátplébános megáldotta az új kenyeret, majd Szatmári Antalné alpolgármester asszony és Tamás Zoltán, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke szegték fel az ünneplők számára. Mező István református lelkész igei áldást mondott az új kenyér ünnepén és imájába foglalta az emberiséget. „Ragaszkodjunk az élet kenyeréhez, Jézus Krisztushoz.” – hallhattuk buzdító szavait.

Az áldást követően Szabó Tamás polgármester nemzetiszín szalaggal átkötött cipókat adott át dr. Bene Ildikónak, Dorner Gábornak, Szántó Józsefnek, Mező Istvánnak, Bolla Jánosnak, Hortiné dr. Bathó Editnek, Thormanné Husznay Máriának, Szatmári Antalnénak, valamint Kocsán Lászlónak.

Az ünnepség végén Dorner Gábor, Nagykáta polgármestere díszes meghívót adott Szabó Tamás polgármesternek. Szeptember 10-én és 11-én rendezik a II. Tápiófeszt hagyományőrző, gasztronómiai és kulturális fesztivált, valamint a 33. Kátai Nemzetközi Tánctalálkozót, ahol a szervezőbizottság Jászberényt invitálta vendégtelepülésként. „Szeretnénk szorosabbra fűzni Jászberény és Nagykáta kapcsolatát.” – hangsúlyozta Dorner Gábor. Szabó Tamás polgármester örömmel elfogadta a meghívást.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?