Aktív érdeklődés a kettes körzetben

Szerdán este hat órától Nagy András, a választókerület  képviselője a kettes számú körzet lakóit kalauzolta a bejárás alkalmával, majd a Székely iskolában tartott lakossági fórumon lehetőség nyílt a körzetre vonatkozó kérdések, felvetések megtárgyalására.

A bejárók kis csapata a posta elől indult, majd a Gyöngyösi út, Báthory út, Páva, Akácfa és Verseny utcákat érintve érkezett a fórum helyszínére. Útközben a kritikus helyszíneken rövid megállók alkalmával ismertette Nagy András a helyszínen tapasztalt problémákat, és azok megoldási javaslatát.

A Gyöngyösi út lakóinak évek óta fennálló gondja az óriási forgalomterhelés miatt kialakult zaj, és az út minőségének romlása. A bajon csak az elkerülő út megépítése tud enyhíteni, addig sajnos az észak-déli összekötő főútként funkcionáló szakaszról nincs lehetőség elterelni a forgalmat. Az út állami tulajdonban van, így a burkolat-felújítás is kormányfüggő feladat. A Báthory út burkolata szintén felújításra szorul. A felújításra a város pályázatot nyújtott be, ám az sajnos nem nyert, így mivel a körzeti keret nem elegendő ilyen nagy volumenű építkezésre, egyelőre marad az út rossz állapota.

Az Akácfa utca foltozott útfelületén nincs kopóréteg, a csapadékvíz pedig nem talál lefolyást. A hirtelen lezúduló csapadék városszerte gondokat okoz.  A körzetben a Fehértói, a Páva, a Szobor, a Bercsényi és az Ősz utcából jeleztek ilyen jellegű problémát. A J.V.V. Nonprofit Zrt. munkatársai felmérik a területet és ígéretük szerint keresnek rá megoldást. Nagy András szerint a Gyöngyösi úton célszerű lenne a gazos, szemetes földmedrű csapadékelvezető árkokat tisztítani, illetve betonnal burkolni. A Nagyboldogasszony iskola udvarán a sportcsarnok munkálatai nagyrészt befejeződtek, ám az impozáns épület készítése közben a Verseny utca jelentősen károsodott. A burkolatot a város hamarosan rendbe teszi.

A fórum időpontjára meghirdetett hét órára majd egy osztálynyi érdeklődő várakozott a tanteremben. Nagy András köszöntötte a megjelenteket, majd a lakosokat szólította kérdéseik és észrevételeik megtételére. A válaszadásra felkészültek az önkormányzat munkatársai; Sipos Zoltán, Ferencvári Csaba képviselők, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Lányi László irodavezető, Tóth Endre ágazatvezető.

A körzetből többen panaszt emeltek a Telep utca elviselhetetlen körülményei miatt. Az ott működő cég jelentős zajjal és forgalommal járó folyamatos munkarendje lehetetlenné teszi az ott élők nyugodt életvitelét. Nagy András javaslata szerint a cégnek be kell tartania a többször megígért, az együttélést biztosító ígéreteit, munkarendjét, a közlekedés és a parkolás, rakodás szabályait. Ha ez nem valósul meg, akkor első mentben a működés időbeli korlátozását kell kérni a jegyzőtől. Hajnal-Nagy Gábor hozzáfűzte, hogy mivel iparterületen tevékenykedik a cég, az ott folytatott tevékenység – amennyiben szabályos keretek között zajlik – törvényes, ezért nehéz helyzetben vannak az ellene fellépni szándékozók. A város keresi a megoldást, mindenesetre a telephelybővítést az önkormányzat nem engedélyezi. A város nem rendelkezik ipari parkkal, ezért a cégnek magának kell megtalálni a hosszú távú, megnyugtató megoldást.

Két lakos jelzett járdahibát a Bercsényi útról – ezek javítására a képviselő ígéretet tett. Mindemellett arról tájékoztatott, hogy a J. V.V. Nonprofit Zrt. munkatársai most mérik fel a körzetbeli igényeket, és azok rendbetételéi költségeit. Az egyéni képviselői keret mértékéig valósulhatnak meg a jogos tervek, kérések. Kérdés érkezett a kerékpárutakkal kapcsolatban is. Hajnal-Nagy Gábor elmondta, hogy a Nagykátai úti kerékpárút pályázati keretből hamarosan megújul, valamint a körzetet érintő Gyöngyösi úti járdával megosztott kerékpárutat a Megyeház utcáig megépítik.

Lakossági érdeklődésre az alpolgármester tájékoztatatott a bejárás előtti órában zajló CSOK fórumról is. Elmondta, hogy a város is megalkotta a rendeletét. A Magyar utcában jelöltek ki harminc felajánlható telket, az igénylőknek az Áfá-t kell a területért megfizetniük.  

Többen hangot adtak köszönetüknek is a fejlesztéseket illetőleg. Volt, aki a közvilágítás cseréjéért volt hálás, mások a rendben zajló szemétszállítást, az esztétikus, új utcanév táblákat, a vízelvezetők megépítését, a közterület-felügyelők, illetve a rendőrök segítő munkáját dicsérte.

Az aktív részvételű fórum nyolc órakor ért véget.