Tájékoztató az idegenforgalmi adóról

Tisztelt Adózók! Jászberény Város Önkormányzata 2016. május 11-én módosította a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) rendeletét, melynek megfelelően 2016. július 1-től Jászberény város illetékességi területén bevezetésre kerül az idegenforgalmi adó.

Idegenforgalmi adóban adófizetési kötelezettség terheli azt a nem jászberényi állandó lakost, aki legalább egy vendégéjszakát tölt el Jászberényben olyan szálláshelyen, amely egész éven át vagy időszakosan, üzletszerűen működtetett létesítménynek minősül, éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

Az idegenforgalmi adó mértéke megkezdett vendégéjszakánként 300 Ft/fő.
A szállásadó kötelezettségei az adó beszedése, bevallása és megfizetése a helyi adóhatóság 11745035-15408442-10240001 számú számlájára. A beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni, mely időpont megegyezik az adó befizetésének időpontjával is. Az első adóbevallási és adófizetési határidő 2016. augusztus 15.  

Az adóalanynak amennyiben törvényi adómentességre jogosult, a jogosultság tényét a helyi adókról szóló rendelet melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolni a szállásadó felé. A szállásadónak az általa beszedett idegenforgalmi adóról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a rendeletben foglalt adatokat, dokumentumokat és aláírásokat.

A bevallási nyomtatványok letölthetőek és elektronikus formában is beküldhetőek 2016. július 1-től a Jászberény Város honlapjáról www.jaszbereny.hu/hivatal/E-ügyintézés/elektronikusan indítható nyomtatványok menüpontból. A szabályokról részletesebben a város honlapján olvashatnak.
Az adókötelezettségekkel kapcsolatos kérdésekkel keressék az Adóigazgatási Irodát telefonon az 57/505-702 számon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Rákóczi út 42-44. szám alatt.

Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Iroda vezetője