Jászberény ideális városnagysága harmincezer

Áprilisban találkoztunk legutóbb Szabó Tamás polgármesterrel. Közhely, de tény, azóta annyi minden történt, hogy csak a legfontosabb történésekre volt módunk visszatérni. Inkább közvetlen napjaink eseményeinek, aktualitásainak kommentálására kértük. Szóba került kitüntetése, a Jászok produkció, a pedagógus nap üzenete, a testület legutóbbi döntései, és végül, de nem utolsó sorban természetesen a foci, az Európa-bajnokság is.

Legutóbbi találkozásunkat követően a Kapitányok Tanácsa a Jászkunság Hagyományőrzéséért díjjal ismerte el tevékenységét. Számított rá?
Meglepett, de jól esett ez a kimondottan jász-kun elismerés. Úgy gondolom, hogy a hagyományőrzés terén a Jászságban több évtizedes múltra visszatekintő, kipróbált civil szervezetek vannak, amelyek nagyon jól végzik a dolgukat. Abban a pozícióban, amelyben én vagyok immár második ciklus óta, valószínűleg hozzá lehet tenni a civil kezdeményezésekhez, lehet erősíteni a hagyományok ápolását, vagy éppen lehetne akadályozni, és lassítani is. Remélem, hogy rám az előbbi igaz.

A hagyományápolók nagyasszonya, dr. Bathó Edit társaságban úgy fogalmazott, hogy Szabó Tamás az egyik legfogékonyabb polgármester ebben a tekintetben. Ön is úgy látja, hogy a hagyomány és a fejlődés jól megfér egymás mellett?
A fejlődés paraméterei sokkal jobban számszerűsíthetőek, de önmagunkban sterilen nem tesznek élhetővé, barátságossá egy várost a termelői kultúra legfejlettebb eszközei, módszerei sem. Minden lényeges a város életében, ami egy közösséget összetart. Aktuális példát említve a foci Európa Bajnokság is. Az a több évtizedes történet, amelyben a jászság szokásai, viseletei, táncai, rendezvényei egyre inkább kiteljesedve egységet alkotnak, és öntudatot ébresztenek, erősítenek, felbecsülhetetlen. Itt a múlt valódi értékeinek legszélesebb skálájára gondolhatunk egészen az ételekig, a gyerekkorunkból megőrzött ízekig és illatokig.

Eddig érzelmekről beszéltünk – és az interjú során még vissza is kell kanyarodnunk ide –, de kétségtelen, hogy a jászság öntudatra ébredésében szerepe van a tudományos kutatómunkának és kiadványoknak is.
A város támogatja a hagyományon alapuló múltnak a jelenhez szóló üzeneteit kiadványokban, folyóiratokban, adott esetben a városi hetilap helytörténeti rovatában is. Ebben a tekintetben igazán büszke a három kötetre tervezett várostörténeti tudományos munkára vagyok. Ennek két kötete már a könyvespolcainkon lehet. Büszke két okból vagyok erre a Pethő László professzor által összefogott tudományos munkára. Egyrészt azért, amit az elmúlt századok jász történelméből fel tud mutatni ez a munka – nem kis részben új kutatásokra is alapozva –, másrészt bármelyik más képviselő-testület megtehette volna, hogy mögé áll egy ilyen vállalkozásnak. Az első két kötet sikere arra késztetett bennünket, hogy megvizsgáljuk, mivel mutathatnánk meg magunkat, értékeinket önmagunknak és a világnak ezen kívül is, akár népszerűbb formában is. Tervezzük a várost bemutató fotóalbum kiadását, hiszen az előző megjelenése óta vannak új látnivalóink, értékeink, és készülünk 2017-es városi képes naptár kiadására is.

A civilek, a város, a tudósok, a művészek erőfeszítései úgy tűnik összeadódnak, másként nem tudjuk magyarázni a Jászok produkció kirobbanó sikerét. Ön hogy látja ezt?
Eljött az ideje, hogy a jászok 800 éves történetét valaki összefoglalja, és azzal szembesítsen bennünket. Ha Wass Albert formátumú írónk lett volna, akkor bizonyára megszületik az ő művéhez, A kard és kasza című könyvéhez hasonló, nemzedékeken átívelő történet-leírásunk. Mi a zenében, a táncban, énekben vagyunk erősek. Az ezeken a területeken működő művészeink pályájukon eljutottak oda, hogy ezt a szintézist hitelesen, átélhetően meg tudják fogalmazni. Eddig is képviselték a jász öntudatot, amihez most az egész Jászság önkormányzatai, települései támogatást nyújtottak. Az eredményt ezekben a napokban mindenki láthatja, látványos, lenyűgöző produkciót vittek színpadra, amelyben a mozgás, a tánc a szokásos profi színvonalú és a zene is mindenki számára élvezhető. A diákelőadáson műsorfüzet segítheti a fiatalokat abban, hogy ne csak lássák, érzékeljék a nemzedékek vonulását, hanem tudják is az egész mögött mi van, mi és miért történik.

A fiatalokat említette, ma pedig – az interjú készítés délutánján –, pedagógus napi ünnepség lesz. Mivel tudja bátorítani köszöntőjében az oktatás részvevőit?
Kétségtelen, hogy egészen pontosan, részleteiben nem látjuk az oktatás jövőjét. Gyakran a szakpolitikusok is úgy általában beszélnek az oktatásról, noha területenként, intézményenként óriási különbségek vannak. Nálunk Jászberényben megoldhatatlan jövőbeni aggodalmat nem látok. Ha lenne ilyen, az eljutott volna az önkormányzatig. A hozzáállásunk ugyanis nem változott: meghallgatjuk az oktatás résztvevőit, eljutunk a dolgok megértéséig és jórészük megoldásáig. Most nyáron például, a hetven millió forintos amortizációs keretünk döntő részét az iskolák fejlesztésére, karbantartására fordítjuk. Azt tapasztaljuk, hogy az egyházi iskolákban jobb a hangulat, és a feltételeik is. A megyei fenntartású iskoláinkban vontatottabban haladnak a dolgok, nyilván ezért is kerül sor éppen ezekben a hetekben a rendszer átszervezésére. Bárhogy is alakul az iskolai intézmények fenntartása és struktúrája, az a lehetősége mindig meg lesz a városnak, hogy támogathassa az iskolákat, várja és befogadja az információkat az igazgatóktól, pedagógusoktól, szülőktől. Ez a szemléletünk eredményezte, hogy nálunk nem jellemző elemi dolgok, – kréta, WC-papír – hiánya, mert a város nagyon gyorsan cselekedett, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő. A szakmámat szerető és becsülő orvosként mondom, hogy a legfontosabb hivatás társadalmilag a pedagógusoké. Ezért helyben, és országosan is abban a tudatban kell invesztálnunk ebbe az ágazatba, hogy tudjuk, életünk minden területére meghatározó az iskola, a jó oktatás. Ezért sem szabad presztízskérdést csinálni például az oktatási rendszer átalakításából. Amíg erős gazdaság áll a háttérben, addig a Jászságban bizakodva, optimistán látom az iskolák jövőjét.

Egy hét alatt két testületi ülésre is sor került. A múlt heti mindössze két napirendi ponttal rendkívüli ülés volt. Mi volt a sietség oka?
Két pályázatról kellett döntenünk, amelyek beadása sürgőssé vált, mert a vártnál nagyobb forrásigény miatt hamarabb lezárják a kiírást. Ezekkel tehát nem várhattuk meg a mostani rendes ülést. Legutóbb öt éve volt módunkban gyűjtő utat, az Álmos utcát felújítani. Most az Ifjúság útját szeretnénk ötven százalékos pályázati támogatással átépíttetni. Ez annyira időszerű, hogy akkor is megvalósítjuk, ha nem nyerünk a pályázaton, és máshonnan kell átcsoportosítanunk forrásokat. A másik pályázati anyagunk a gyermektábor energetikai korszerűsítését célozza meg, nyílászáró cserével, szigeteléssel, tetőcserével. A mai igényeknek a tábor jelenlegi állapota már nem felel meg, az ötven millió forint körüli fejlesztés és a vizesblokk azt követő felújítása hosszabb időre vonzóvá teszi a tábort a diákturizmus számára.

Az eheti testületi ülés számos témája közül is emeljünk ki kettőt-hármat. Módosítja a testület az otthonteremtés helyi támogatási rendeletét.
Stratégiai célunk a várost szerető, a városért élő, és érte tenni is tudó polgárok létszámának, a város lakosságának növelése. Jászberény ideális városnagysága harmincezer. Látszatra nincs nagy különbség a huszonhat-, és a harmincezres város között, noha a lélekszámnak a közösségépítés szempontjából is van ereje. Fontosabb ennél is: ha belenyugodnánk a huszonhatezres lélekszámba, akkor az előbb-utóbb tovább csökkenne. A célunk eléréséhez munkahelyek mellett – amelyekben lassan dúskálunk – a kultúra, sport, civil világ vonzása, és lakhatási lehetőségek szükségesek. Ezek összességével lehet elérni, hogy fiataljaink itt maradjanak Jászberényben, itt szülessenek gyerekeik, és a munkába idejárók közül is mind többen költözzenek városunkba. Ezek mellett olyan legyen az életminőség, hogy minél tovább éljenek a városlakók. Az önkormányzat ehhez eddig is hozzájárult saját lehetőségeivel, például telekprogrammal, hiányszakmák megszüntetését célzó ösztöndíj rendszerével. Most az államilag támogatott CSOK-rendszerre kívánunk rácsatlakozni saját forrásainkkal, több tízmilliós támogatási keret-emeléssel, a városban bárhol vásárolt építési telek megvásárlásának támogatásával.

Tárgyalja a testület a hulladékgazdálkodási rendeletet is…
Erre a hulladékgazdálkodási rendszer országos átalakulása miatt van szükség. Ennek van egy adminisztratív vonulata, amelynek értelmében mindenütt az állam számláz, szedi be a díjakat, illetve hajtja be a kintlévőségeket, ugyanakkor országos rendszerben a valós költségek mentén fizeti meg a szolgáltatásokat. Ami a várost érzékenyen érinti: remélhetőleg a saját cégünk a J.V.V. Nonprofit Zrt. korábbi évekre jellemző veszteséges tevékenysége pozitívra fordul. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a kormány által meghirdetett rezsicsökkentés él, a szolgáltatások színvonala a korábbihoz hasonló marad, sőt egyes elemekben fejlődik is. Jászberényben például a szelektív hulladék háztól szállítása és a zöldhulladék háztól szállítása új eleme lesz a rendszernek.

A sportkoncepció is a testület elé került. Magyar, Európa, sőt világbajnokaink vannak. A sportolási lehetőség nagyon széles skálán mozog, ugyanakkor a sportágválasztó igen szerény érdeklődést ért el. Nincs itt ellentmondás?
Nagyon jó, hogy van, legyen is sportágválasztó, bár azt hiszem, hogy ez az elnevezés így nem pontos, inkább bemutatkozónak nevezném, és akkor már nincs akkora ellentét a sikereink, eredményeink és a mérsékelt érdeklődés között. Az ifjúság ugyanis nem így választ sportot, legalábbis saját tapasztalatból merítve így látom. Végiggondolva, hogy miért szertornáztam, fociztam, kosárlabdáztam, hogyan lettem fiatal felnőttként természetjáró, és hogyan szerveztem szakosztályt a kórházban, majd miért nem jött be a tenisz és miért igen a kispályás foci, manapság meg a fitnesz variációk és a futás, úgy gondolom, hogy a család, a barátok, a társaság hatása, irányítása, vonzása meghatározóbb. Jó látni a bemutatókat, amelyek gondolatokat ébreszthetnek, de a sporthoz való viszonyunk ott dől el, hogy az alkatunknak megfelelő sportágat választottuk, van sikerélményünk, be tudunk épülni az ottani közösségbe. Jászberény kimagasló sporteredményei azt bizonyítják, hogy a fiatalok így vagy úgy, de megtalálták a maguk útját. Nekünk, a városnak pedig az a feladatunk, hogy a feltételeket, a minél kedvezőbb lehetőségeket megteremtsük ehhez.

Hogy áll a focival polgármester úr?
Személy szerint keresem a lehetőséget, különösen időben, hogy visszatérjek a teremfocihoz. A kérdés nyilván nem erre vonatkozott, hanem az Európa-bajnokságra, amely kapcsán az önkormányzat támogatja azt az ötletet, hogy a Tiszti klub kivetítőjénél szurkolói zóna létesüljön, és drukkolók közös öröme, összetartása ott is megnyilvánulhasson. A győztesekre és a saját szereplésünkre tippem nincs, jó teljesítménnyel és nagyfokú szerencsével a magyar csapat is messzire juthat.