Maradjunk hűek őseink hagyatékához!

Május 6-án, pénteken egész nap több helyszínen, változatos ünnepi programokkal tisztelegtünk jász őseink szabadságunk visszanyerése érdekében véghezvitt tette előtt, a redemptio 271. évfordulóján.

Délelőtt elsősorban a tanulóifjúságot célozták a műsorok, melyek könnyed formában idézték fel történelmünk redemptiohoz köthető jeles pillanatait. Kilenc órától a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai egymást követő produkciókban színi előadással keltették életre az önmegváltásban tevékenyen részt vevő őseinket a Lehel Film-Színház színpadán. A rendhagyó történelemóra közérthető módon, a Jászság Népi Együttes tagjainak közreműködésével zenés, táncos produkciókkal színesítve engedett bepillantást múltunk dicső albumába. A jeles nap emlékére minden néző hazavihetett egy nyakba akasztható kürtöt.

2016-05-06_00029.jpg

Az előadást követően a Margit-szigeten hagyományőrző ügyességi játékokkal, a Szent Klára Idősek Otthona udvarán lovas bemutatókkal várták a diákokat. A gyerekek rátermettségüket virtus vetélkedő keretében mérték össze. A legtöbb pontot a Nagyboldogasszony iskola Mária Terézia csapata gyűjtötte, második az Apponyiból a Sólymok lettek, míg a harmadik helyezést a Szent István Sportiskola Isten ostora csapata nyerte el.
Váltsuk vissza a Jászkunságot! címmel a felső tagozatosok számára hirdettek izgalmas vetélkedőt a Jászkerület munkatársai. A megmérettetésen tíz csapat indult. A legfelkészültebbnek a Bercsényi iskola hetedikes tanulókból alakult Jászok csapata bizonyult. Második a Nagyboldog csapata, míg a bronzot érő helyezés díjait szintén a Bercsényi iskola tanulói vihették haza.

2016-05-06_00030.jpg

Délután három órakor a főtemplomban Szántó József apátplébános celebrált ünnepi szentmisét, melyen közreműködött Mező István református lelkész.
Mező István ünnepi gondolataiban párhuzamot vont a Redemptio és a jézusi megváltás között. A Redemptio – mint mondta – jász őseink megváltó akaratának földi vetülete. Szántó József az evangéliumot követően az Isten közbenjárásával elért önmegváltásról prédikált. Emlékeztetett, hogy őseink hatalmas áldozatot hoztak, az összefogással és a szeretet megváltó erejével visszanyerték ősi jogaikat, szabadságukat. Hangsúlyozta, hogy kötelességünk ugyanazzal a nemzet- és hazaszeretettel válaszolni a kor kihívásaira, megvédeni földünket, hitünket, szabadságunkat.

2016-05-06_00028.jpg

A szentmisét követően a résztvevők és a hozzájuk csatlakozó ünneplők a Déryné Rendezvényházba vonultak, ahol fél ötkor vette kezdetét a díszünnepség, melynek nyitányát a hagyományokhoz híven a történelmi zászlók és a jászkürt behozatala jelezte.
Az emlékműsort a himnuszok és a Kun Miatyánk elhangzását követően Szabó Tamás polgármester ünnepi beszéde nyitotta. „1745. május 6-a az a dátum, mely évszázadok óta megdobogtatja a jászok szívét. A jászkun redemptio 271. évfordulóján hálás szívvel gondolunk őseinkre.” A szónok számokban is kifejezte a súlyos terheket jelentő áldozatvállalás mértékét és röviden vázolta azt a megfontolt, jól előkészített, törvényes utat, melyet eleink a szabadság érdekében bejártak. Azt a döntést, melynek eredményeképp hosszú időre előremutató gazdasági, társadalmi fejlődés ment végbe az egykori hármas kerületben. Szabó Tamás felidézte a három évvel ezelőtt történt eseményeket, amikor a parlament egybehangzó igennel nemzeti emléknappá nyilvánította a jászkun Redemptiot. „A jövőbe vetett felelősséggel kívánom önöknek és mindnyájunknak, hogy hűek maradjunk őseink hagyatékához, egy boldogabb, erősebb Magyarország eszméjéhez!” – zárta szavait az ünnep házigazdája.
Talált József regnáló jászkapitány ünnepi gondolatai között köszönetét fejezte ki Jászberény városának, amiért lehetőséget teremtett arra, hogy méltóképpen és hálával emlékezhetünk jászkun őseink példa nélküli, nagy áldozatokat követelő önmegváltására. Külön megköszönte a munkáját azoknak, akiknek közbenjárására nemzeti emléknappá nyilváníttatott május 6-a. Felhívta a figyelmet a civilek összefogására, akik nélkül nem lehetne élő ez az ünnep. „Meggyőződésem, hogy az egymással egyetértő kultúrközösségek autonómiája, a saját magukat meghatározni képes közösségek önrendelkezése jelenti a jövőt Székelyföldön, a Hajdúságban vagy a Jászkunságban egyaránt. Ez Magyarország érdeke, a magyar jövő mintaképe.”
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője a jászok összefogásra, áldozatvállalásra irányuló képességeit emelte ki. Ezt az összefogást példázza a most készülő Jászok című történelmi dal és táncjáték, melynek megtekintésére dr. Ternyák Csaba érsekatyát is meghívták, aki örömmel írta be naptárába a bemutató dátumát – osztotta meg a hírt országgyűlési képviselőnk. „Soha nem volt akkora jelentősége a Redemptionak, mint most, amikor idegen kultúrák jönnek Napkeletről” – húzta alá Pócs János. „Tisztelettel és főhajtással adózom az előttem járóknak. Isten áldja a jászokat!”

2016-05-06_00027.jpg

Borbás Ferenc jászkun főkapitány a hármas kerület címer szimbolikája szerint értelmezte az összefogás jelentőségét. Hangsúlyozta a hagyományőrzés szerepét, a múlt őrzésének fontosságát a jövő kultúrájáért.
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója vetített képekkel illusztrálta előadását a jászkun Redemptio eseményeiről. Részletesen ismertette a történelmi hátteret, az előzményeket, az eladatás keserű évtizedeit, a küzdelmeket, a kitartó tárgyalások és hatalmas áldozatvállalás érlelte szabadságot, melynek hatásait mai napig őrizzük jász mentalitásunkban.

Az idei év Jászkunság hagyományőrzéséért díjasok kihirdetése előtt Rékasi Emese népdalcsokorral örvendeztette meg a hallgatóságot.
A jász- és kunkapitányok döntése alapján Jászberény Városi Önkormányzat és Győrfi Sándor karcagi szobrászművész támogatásával a Nagykunság díjazottja a karcagi születésű dr. Örsi Julianna múzeumigazgató, néprajzkutató. A kiskun kapitányok ez évben a Palotaszállásról származó Ván Jenő emeritus kiskun kapitánynak ítélték oda a díjat. A kapitányok tanácsának döntése alapján a jászkapitányok díját Szabó Tamás Jászberény város polgármestere vehette át.
Szabó Tamás polgármesterként és magánemberként egyaránt pártfogója és támogatója a jászsági történelmi és népi hagyományok ápolásának és az újkori hagyományok teremtésének, valamint a hagyományőrző civil közösségeknek. Nagy figyelmet szentel a tanulóifjúság hagyományőrzésbe való bevonására is. Polgármestersége alatt tért vissza a jász világtalálkozó Jászberénybe, mely számos új elemmel gazdagította a hagyományőrzést. Városvezetőként nagy figyelmet fordít a kirajzott jászokkal való kapcsolatteremtésre. Országgyűlési képviselősége idején felterjesztése nyomán nyilvánította a parlament történelmi emléknappá a jászkun Redemptio aláírásának napját. Szabó Tamást a kapitányok tanácsa a Jászság és a történelmi Jászkunság hagyományőrzésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként méltónak találta a Jászkunság hagyományőrzéséért díjra, melyet Borbás Ferenc jászkun főkapitány adott át. A kitüntetett a saját és a képviselő-testület nevében köszönte meg az elismerést.

A díszünnepség a Jártató zenekar és Rékasi Emese énekes kíséretében előadott néptánc műsorral ért véget, melyet két jászsági család tagjai mutattak be, jól példázva a generációkon átívelő hagyományőrzést.
Az emlékünnepség résztvevői a Jász emlékmű elé járultak, ahol koszorúikkal fejezték ki tiszteletüket jász őseink példamutató tette előtt.