Modern tudomány a jászok kutatásában

Nem is volt olyan rég 1984, amikor egy angol genetikus, név szerint Dr. Alec J. Jeffreys kifejlesztette az emberi DNS azonosításának módját. A DNS-ujjlenyomatok mindenkinél egyediek és mindenki hordozza benne azt a részt, melyet a gyermekek a szüleiktől szinte változásmentesen örökölnek.

2012 márciusában a Los Angelesi orvosi központ munkatársaként Dr. Alan Berezov, a mediko-biológia területének a szakembere, elindítja az „Oszét DNS-projekt”-et. Az indulással egyidőben a keleten maradt jász rokonaink kínálták fel számunkra, hogy forrást és lehetőséget nyújtsanak az „Oszét DNS-projekt” keretében a jászok vizsgálatára „Hungarian Jászság DNS-project”- néven. Ennek a munkának a  projekt adminisztrátorai Vlagyikavkázban  Alekszandr Bajmatov és Zaur Dzucev, a „Jászság” projektnek pedig a jászárokszállási születésű Fehér Tibor és Jászberényből Fábián-Rigó Attila. A jászok-oszétek vizsgálata mellett a projekt keretében más alán származású etnikai csoportok: a mongóliai aszutok, a kurdisztáni alánok és mások tesztelése is folyamatban van.
Fábián-Rigó Attila tájékoztatott minket a vizsgálatok mai állásáról. Régóta foglalkoztatja a tudományt, hogy mennyire tekinthető folytonosnak a betelepedéstől kezdve a jászok jelenléte a mai Jászság területén, valamint az is, hogy a magyarországi jászok a középkori alánok melyik ágából-ágaiból származnak, különös tekintettel a jász nyelvemlék okán feltételezett  jász-oszét rokonságra. A mai napig ötvenkettő jászsági apai ági felmenőkkel rendelkező férfi Y-DNS eredménye gyűlt össze. A kiválasztás, a vizsgálat egyik fontos alapját a családnév azonosságok képezték. Az oszét családnevek egy része még majd hétszáz év után is, az orosz végződések nélkül, megegyeznek vagy hasonlítanak a jászságban élők családneveivel. Ilyen családnevek például érdekességképpen, de nem teljességgel: Aba, Ágó, Babucs, Barát, Bató, Cako, Gergi, Balog, Guba, Kocsis, Kasza, Kaló, Balla, Gócsa, Takó, Kala, Bata, Bola, Horti, Hadik, Kocsen, Csoma, Gal, Puha, Csako stb. A kutatás másik részét pedig az egyéb összeírt listákon, vagy oklevelekben szereplő jász nevek képezik: Bartal, Buzgán, Fakan, Gogán, Kotán, (Új)Szászi, Szabari, valamint a generációk óta folyamatosan itt élő családok. A jászok többsége a török időkben is folyamatosan lakta a Jászságot, időleges és részleges elmenekülései mindig csoportosan történtek, ahogyan visszatérésük is. A Jászság demográfiailag az ország legjobban dokumentált vidéke. A projekt szempontjából nagyon fontos volt, hogy a török időkből fennmaradt összeírások, a Jászság eladása előtt történt Pencz féle összeírás, valamint a Redempciós-listák részletes adatokat szolgáltatnak az itt élt családokról.

Fábián-Rigó Attila elmondta, hogy az ötvenkettő minta nem sok, több kellene, hogy  pontosabb képet kaphassunk a valamikori és a mai Jászság lakóiról, de ennek is örülnünk kell, bízva a folytatásban. „A modern tudományos kutatás új utakat nyithat, eddig még nem ismert adatokkal szolgálhat a jászok történeti és genetikai gyökereiről és más népekkel való rokoni kapcsolatairól.” – nyilatkozta egy interjúban Alekszandr Bajmatov az oszét kutatásról. Az eddigi eredményeket csak statisztikailag szabad értelmezni, mivel az Y-tesztek csak az egyenes apai ág meghatározására alkalmasak. Ha ezt a mai Jászberényi lakosságra vetítjük, körülbelül ötszáz fő lehet rokon a ma élő oszétok legnagyobb csoportjával. További háromezer körüli szintén a Kaukázus felé mutat. A leggyakoribb, mintegy hétezres csoport a Jászságban az R1a1a – ez a minta az ókori szkítákhoz-szarmatákhoz, Don vidéki alánokhoz is köthető –, széles körű eurázsiai elterjedése miatt pontosan nem meghatározható. „Minden érdekes eredményről beszámolni, amit a DNS-tesztelés nyújt, egy újságcikk keretében lehetetlen, de megállapíthatjuk, hogy hétszáz év után is kimutatható kapcsolat áll fenn a két valamikori testvérnép között. Érdekességként megemlíthetjük, hogy a jászsági táncok ápolójának, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes művészeti vezetőjének, Kocsán Lászlónak a DNS vizsgálata arra utal, hogy az egyetlen egyenes apai ágon vizsgálható őse a Kaukázus lábánál élt valamikor. Az eddig vizsgált minták közül az ő mintája az egyik, mely legközelebb esik az oszét mintákhoz, így feltételezhetően ősei az alánok-jászok kaukázusi ágához tartoztak. Természetesen a pontosítás, a vizsgálatok még folyamatban vannak.

Fábián-Rigó Attila beszámolt lapunknak arról is, hogy ebben az évben is a Jászok Egyesülete  valamint a Jász Múzeum szervezésében több terv, projekt van egyeztetés alatt – különös tekintettel a Jász Világtalálkozóra – melyek mind azt a célt szolgálják, hogy minél jobban, pontosabban megismerjük jász múltunkat, oszét rokonainkat. Természetesen amint ezek a tervek végleges formát öltenek, tájékoztatni fogjuk róla a tisztelt olvasókat.