Áldozatos munka a városért

Április 2-án, szombaton délután a Város Napján Jászberény idei kitüntetettjeit köszöntötte. Az ünnepélyes külsőségek között a Lehel Film-Szinházban rendezett eseményen huszonketten vehettek át több évtizedes kiemelkedő munkásságukért városi elismerést. Honlapunkra folyamatosan tesszük fel az erről szóló írásainkat. Itt most 17 kitüntetett személyiség méltatását közöljük.

lanyi_laszlo.jpgFriedvalszky Ferenc Köztisztviselői Díj
Lányi László

Budapesten született. A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán üzemgazdász képesítést, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen okleveles közgazda végzettséget szerzett. Tudását 2002 óta kamatoztatja a Jászberényi Polgármesteri Hivatal, és így Jászberény városának teljes lakossága érdekében. Kezdetben beruházói-fejlesztői munkakörben tevékenykedett. Folyamatos fejlődésének és önképzésének köszönhetően 2005-től vezetői megbízással ismerték el munkáját. A többszöri hivatali átalakulás során mindig fontos posztokat töltött be, jelenleg a Városüzemeltetési Iroda vezetője. Hivatali tevékenysége során kiemelkedő szakmai színvonalat nyújt, és mint vezető, ezt a hivatástudatot várja el a Városüzemeltetési Iroda valamennyi munkatársától Jászberény városáért.

szabone_taczman_maria.jpgSipos Orbán kulturális és művészeti díj
Szabóné Taczman Mária

Munkássága összeforrott a város kulturális életével és különösen a könyv- és könyvtárügy menedzselésével. Elvégezte a debreceni Tanárképző Főiskola népművelő-könyvtáros szakát, majd a nyíregyházi Tanárképző Főiskola könyvtáros szakát. Felsőfokú kulturális menedzser képesítést szerzett az ELTE Bölcsésztudományi Karán. Tanulmányait népművelőként, műszaki könyvtárosként, könyvesbolt vezetőként kamatoztatta. 1998-tól nyugdíjazásáig a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója volt. Részese a Jászsági Évkönyv megjelentetésének. Számos cikket és könyvismertetést írt. A Jászberény város története című monográfiában felelősségteljes munkát végzett. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségében és a Fogódzkodó Egyesületben aktívan tevékenykedik.

thormanne_husznay_maria.jpgJászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj
Thormanné Husznay Mária

Alapozó iskoláit Jászberényben végezte, majd előbb a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola orosz-ének-zene szakán, aztán a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zene tanár és karvezetés szakán szerzett diplomát. Docensként tanított a helyi főiskolán. 47 évig volt tagja a Palotásy János Vegyeskarnak, 28 évig a kórus másodkarnagya. Megalapította a Cantate Nobis Énekegyüttest. Aktív résztvevői a városi rendezvényeknek, nagy sikerrel mutatkoztak be az ország különböző településein, Budapesten, Komáromban, Lajosmizsén. A nyáron bemutatásra kerül a „Jászok” című történelmi dal – és táncjáték. Az elsősorban jászberényi énekkarokból verbuválódó kórus karigazgatójának Thormanné Husznay Máriát kérték fel az alkotók, ami óriási szakmai elismerése eddigi munkájának.

belhazine_kiss_ildiko.jpgJászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj
Belháziné Kiss Ildikó

Jászberényben született, pedagógus családban. A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán végzett tanulmányokat, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett diplomát. Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. A Lehel Vezér Gimnáziumban angol nyelvet tanít kimagasló színvonalon. Ezt visszaigazolják tanítványainak közép- és emelt szintű érettségi eredményei, a tanulmányi versenyek előkelő helyezései. Diákjai nagy számban szereznek állami nyelvvizsgát. Lelkiismeretes, pontos, következetes szakmai munkája alkalmazkodik a kihívásokhoz, és megfelel a folyamatosan változó elvárásoknak, követelményeknek. Ebben a tanévben az angol nyelvi munkaközösség vezetőjévé választották.

bernhardt_andrasne.jpgJászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj
Bernhardt Andrásné

1974 szeptembere óta neveli a hegedűs növendékeket. Közel harminc éve tanít a Palotásy János Zeneiskolában, ahonnan nyugdíjba vonult, de jelenleg is óraadó tanár. Szakma iránti elhivatottságát jelzi számos növendéke sikere, a személyiségfejlesztésben elért eredményei. A növendékekkel való belső kapcsolat ösztönzi őket az eredmények elérésében. A kötelezettségeken túl messzemenőkig szívén viseli a növendékek értelmi és érzelmi nevelését. A tehetségeket és a támogatásra szorulókat felkarolja, önzetlenül segíti. Megyei és országos versenyeken szerepeltek növendékei szép eredményekkel, a legtehetségesebbeket hozzásegítette az eredményes zenei pályaválasztásukhoz. 2015-ben a „MOL Tehetséggondozásért” díjat vehette át szakmai munkájának elismeréseként.

gulyas_sandorne.jpgJászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj
Gulyás Sándorné

A Jászság közoktatásában meghatározó szerepet játszó jászberényi Tanítóképző Intézetben általános iskolai tanítóként végzett. Folyamatos szakmai továbbképzése során 1980-ban oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanári diplomát szerzett a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Gyógypedagógusként több évtized óta kiemelkedő színvonalon vesz részt a Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola nevelő-oktató munkájában. Hivatástudata, szakmai munkája, kezdeményezőkészsége példaértékű. Munkáját minden esetben nagy felelősséggel, körültekintéssel, pontossággal végzi. Irányításával összefogja és segíti a térség öko iskoláinak környezetnevelői tevékenységét. Sikeres országos és megyei pályázatok fűződnek a nevéhez.

jakus_vendelne.jpgJászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj
Jakus Vendelné

A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerzett oklevelet, amit a későbbiekben földrajz szakos tanári diplomával egészített ki. 1983-ban az újonnan átadott Bajcsy – Zsilinszky Úti Általános Iskola igazgató-helyettese lett. Pályájának következő három évtizede ehhez az iskolához kötötte. 1991-től egy cikluson keresztül igazgatóként irányította az intézményt. Pályája során mindenkor a gyermek elsődlegességét és megismételhetetlenségét emelte ki. Nevelő-oktató tevékenységének eredményességét szaktudása, pedagógiai kulturáltsága mellett vonzó egyénisége határozta meg. Környezeti munkaközösség vezetőként kiemelkedő színvonalú munkát végzett. Tagja a Városvédő- és Szépítő Egyesületnek. Az „Iskolánkért, jövőnkért” alapítvány alapítója és a kuratórium elnöke.

dr_czigany_tamas.jpgJászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj
Dr. Czigány Tamás

A SOTE-n szerzett általános orvosi diplomát. 1997-ben belgyógyász szakvizsgát tett, 2003-ban diabetológus orvos minősítést szerzett. 1992. óta dolgozik a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Belgyógyászati Osztályán, ahol szakmai tapasztalatainak, tudásának, vezetői képességének köszönhetően a belgyógyászati mátrix megbízott vezető főorvosává nevezték ki. A kórház Rehabilitációs osztályának munkájában is aktívan részt vesz. 2010-től mint orvos igazgató helyettes látja el feladatait mind a gyógyítás, mind a menedzsment területén. 2013 óta mb. orvos igazgatóként dolgozik a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban.  Felépítette  a diabetológiai szakrendelést, ami ennek eredményeképpen a Magyar Diabetológiai Társaság által akkreditált szakrendeléssé vált.

dr_kosztolanyi_attila.jpgJászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj
Dr. Kosztolányi Attila

Kolozsváron született. 1969-ben végzett a SZOTE-n, majd a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház sebészetén dolgozott. 1974-ben tett sikeres szakvizsgát az Orvos továbbképző Egyetemen. Öt évig Algériában dolgozott sebészeti osztályon, majd a Kecskeméti Megyei Kórházban Dr. Lóránd Pál osztályán tevékenykedett adjunktusként. Ezután ismét Algériában dolgozott. 1992-ben jött a Jászberényi Erzsébet Kórház sebészeti osztályára, ahol rövidesen osztályvezető főorvos helyettes lett nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjazását követően is folyamatosan dolgozik, aktívan részt vesz az általános sebészet munkájában, operál, asszisztál, ügyel, készenlétezik. Halk szavú, a betegekkel, munkatársakkal egyaránt udvarias, kedves, jó humorú ember. Szakmailag, emberileg megbízható.

vargane_gyurko_agnes.jpgJászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj
Vargáné Gyurkó Ágnes

A jászberényi Szent Erzsébet Kórházban – és ezen belül a Gastroenterológián –, immár 39 éve dolgozik. Napjainkban vezető endoscopos szakasszisztens. Munkáját 1976-ban az iskolateremtő dr. Figus I. Albert irányítása alatt kezdte el, az akkori közös röntgen és gastroenterológiai osztályon. 1990-ben emésztőszervi endoscopos szakasszisztensi oklevelet kapott. Kiemelkedő szakmai tudásával, áldozatos munkájával hozzájárult a jászberényi gastroenterológia jó hírének öregbítéséhez. Magas szinten végezte és végzi jelenleg is a gastroenterológiai endoscopos feladatokat. Folyamatosan részt vállalt az osztály tudományos tevékenységében is. Kiemelkedő a betegekhez való példamutató, empatikus magatartása. Sokrétű közösségi munkát vállal, amit fáradhatatlanul végez.

garamvolgyi_mihaly.jpgJászberény Város Gerevich Aladár sport díj
Garamvölgyi Mihály

A sport és a testnevelés iránt elkötelezett személy. Aktív sportolóként 1979-ben jelentkezett a Ho-Shi-Min Tanárképző Főiskolára, amit elvégezve a Klapka György Szakközép és Szakiskola testnevelő tanára lett. 1988-ban a Testnevelési Főiskolán gyógytestnevelői diplomát, 1996-ban kempo karate oktatói szakképesítést, 2006-ban Jiu-Jitsu sportedzői végzettséget, a Testnevelési Egyetemen középiskolai tanári diplomát szerzett. Tanítványai az elmúlt húsz év alatt a magyar bajnokságokon, nemzetközi versenyeken és világkupákon több száz érmet gyűjtöttek össze. 2015-től a Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség főtitkáraként szervezi és vezeti a ju-jitsu sportág hazai és nemzetközi versenyeit. A Jászsági Harcművészeti Akadémia alelnökeként is eredményes munkát végez.

szabo_zsofia.jpgJászberény Város Gerevich Aladár sport díj
Szabó Zsófia

1997-ben nyolcévesen kezdte el a karatét, és azóta is töretlenül, folyamatosan végzi az edzéseket. A Yakuzák Sportegyesületbe 2010-ben igazolt. Az eltelt öt évben európai, és világszinten is jegyzett versenyzővé vált. Pénzügyi, számviteli végzettséggel rendelkezik, amit Egerben szerzett. 2014-től a Yakuzák SE adminisztrációs munkatársa, jelenleg karate edzői iskolába jár, hogy erősítse a sportegyesület szakmaiságát. 2016-ban fekete övre, azaz 1. danra vizsgázik a legnagyobb hazai karate szervezet nyári edzőtáborában. 2017-ig tervezi a versenyzői karrierjét, a kazahsztáni súlycsoportos Világkupa előreláthatólag az utolsó versenye lesz, ezért a 2016-os évben a grúziai Európa bajnokságon ismét bizonyítania kell, hogy kvalifikálja magát a Világkupára.

agocs_kornelia_kinga.jpgJászberény Város Szent Klára Szociális munka-díj
Agócs Kornélia Kinga

1990-ben általános ápoló és általános asszisztensi képesítést szerzett. Tanulmányait a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán folytatta, ahol diplomás ápoló szakon végzett, majd okleveles ápolói végzettséget szerzett. 2011-ben idősellátásból tett szakvizsgát. 2001-ben kezdte meg munkáját az Egyesített Szociális Intézmény Pihenőházában, főnővéri munkakörben. 2004-től az intézményhez tartozó Gondozási Központban klubvezetőként folytatta munkáját. Kiemelt figyelmet fordított a klubtagok kulturális, szabadidős tevékenységének megszervezésére, hivatalos ügyeinek intézésére. Munkaköre mellett a Gondozási Központ vezetői feladatait is ellátta. Azóta is az Idősek Klubja névre módosult szervezeti egységben végzi munkáját, mint nappali ellátásvezető.

redei_barnabasne.jpgJászberény Város Szent Klára szociális munka-díj
Rédei Barnabásné

A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kisgyermeknevelője. Pályafutását gondozónőként az I-es számú bölcsődében kezdte 1980-ban, majd a Városi Önkormányzati Bölcsődébe került. A gyermekek gondozását, nevelését mindig nagy szeretettel, az egyéni bánásmód érvényesítésével, megbízhatóan, pontosan végzi. Kollégáival szemben figyelmes, segítőkész. Munkáját hivatásként megélve, mindig arra törekszik, hogy a bölcsődei ellátást gyermekeik számára igénybe vevő családok biztonságban tudhassák szeretett és féltett csemetéiket. A Közalkalmazotti Tanács elnöke, illetve a bölcsőde Gyermekmosoly Alapítványának tagja. Sokat tesz a kisgyermeknevelői munka presztízsének emeléséért. Folyamatosan képzi önmagát, és erre ösztönzi munkatársait is.

acs_tibor.jpgJászberény Város Komáromy József sajtódíj
Ács Tibor

A 2000-es évek elején kezdte média pályafutását a Trió Rádió és a Trió Televízió stúdióiban. Személyiségének és vízügyes hivatásának köszönhetően jelentős kapcsolati háttérrel rendelkezik a Jászságban és Jászberényben. Egyedi hangvételű sporthíreit hamar megszerették a jászberényi nézők és hallgatók. Közben folyamatosan tanult. A Trió Tv-ben sporthíradót készít rövid hírekkel, stúdióbeszélgetésekkel, meccseket közvetít. A Trió Rádióban is megjelent vasárnapi sportösszefoglaló műsora, melyben a legaktuálisabb és legfrissebb híreket kapják a rádióhallgatók. Évek óta lapunk, a Jászkürt Újság sportszerkesztője, gondozza a jttv.hu honlapot. Elhivatott és lelkes hozzáállásának köszönhetően az elmúlt évtizedben a megye egyik legjobb sportújságírójává vált.

dr_korei-nagy_jozsef.jpgJászberény Város Rendészeti Díj
Dr. Körei-Nagy József

Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező vezető, rendőr ezredes a rendőrség állományában. A Jászberényi Rendőrkapitányságot második alkalommal irányítja. Pályafutása során Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőri ellenőrzési szolgálatának vezetőjeként is dolgozott. Újabb jászsági kapitánysága időszakában áttekintette a rendőrségi szakterületeket, azok tevékenységeit, több-kevesebb mértékben korrekciókat kezdeményezett a területek szakembereinek bevonásával. Ennek megfelelően az egyik legnagyobb fejlődés a megelőzés területén következett be az elmúlt évek során a Jászság egész területén. Kollégáival közösen új bűnmegelőzési stratégiát dolgoztak ki, ennek részeként létrejött az Ifjúságvédelmi Csoport. Hitvallásában a megelőzés területe fontos szerepet tölt be.

pernyesz_tamas.jpgJászberény Város Rendészeti Díj
Pernyész Tamás

Címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, 2007 óta teljesít szolgálatot a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságon. Kinevezése óta beosztott tűzoltó munkakört tölt be, vagyis közvetlenül a végrehajtásban, a tűzoltásnál és a műszaki mentéseknél tevékenykedik. Munkáját lelkiismeretesen, odaadással és nagyfokú szorgalommal, hivatástudattal végzi. A közösség érdekében képes háttérbe szorítani saját ügyeit, érdekeit. Szolgálati csoportjában is kiemelkedő közösségi, és egyéb közvetlenül feladatköréhez nem tartozó szakmai munkát is vállal. Munkáját kiegyensúlyozottan végzi, mind a laktanyán belül, mind azon kívül példamutató magatartásával kivívta kollégái, barátai tiszteletét. Jó munkájáért az elmúlt években többször részesült vezető dicséretben, és jutalomban.