Múltból jövőkép

Március 18-án nyílt meg Nagykátán, a Városi Könyvtár nagytermében múltból-JÖVŐ-kép címmel a jászberényi Jövőkép Alkotók Egyesülete kiállítása. A tárlat, melyen Bartos Kinga, Farkas Edit, Fejős László, Kerekné Mihalik Judit és Koncz Gábor művei láthatók, az alkotócsoport első kiállítása a pest megyei városban.

Az 1999 óta működő, Jászberényben jól ismert Hamza Studio alkotócsoport az utóbbi években számos városi rendezvényhez (Város napja, Jász Expo és Fesztivál, Street Art, Városlakók hétvégéje, ZagyvaParty Fesztivál, stb.) kapcsolódott és emellett rendszeresen önálló művészeti akciókkal (pl. víztoronyfestés), kiállításokkal, kiadványokkal (művészeti katalógusok, grafikai fanzinek) jelentkezett. Az alkotócsoport kulturális, közművelődési szakemberekkel, valamint más művészetpártolókkal társulva és közös célokat megfogalmazva 2015-ben Jövőkép Alkotók Egyesülete néven jogi személyiséggé alakult.

Az Egyesület értékőrző, ízlésformáló tevékenységek, főként a vizuális művészetek terén megvalósuló, iskolán kívüli oktatási, környezettudatos, innovatív projektek megvalósításával kíván Jászberényben és országszerte aktív munkát folytatni. Így természetesen tárlatokon keresztül képzőművészettel foglalkozó alkotó tagjainak is rendre bemutatkozási lehetőséget biztosít.
Korszakzárónak és egyben korszaknyitónak is tekinthető tehát az új egyesület első kiállítása, melynek címe – múltból-JÖVŐ-kép – folytatólagosságra, ugyanakkor egyfajta megújulásra is utal. Így a múltból hozott, régebbi, illetve a jövőbe tekintő, legújabb alkotások is helyet kaptak a tárlaton. A megnyitó előtt rendhagyó módon találkozhattak az érdeklődők a kiállítókkal, hiszen a meghirdetett 5 órai kezdésű rendezvény baráti beszélgetéssel, koccintással és a művek megtekintésével indult, miközben Kormos Ábel, a kiállítás tematikájához komponált zenéit is hallgathatta a közönség. Később Góg Zoltán, az Egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket és röviden ismertette a szervezet létrejöttének előzményeit és célját, valamint, hogy a kiállítás megnyitására – szintén rendhagyó módon – több, a kultúra, a művészet terén jelesül tevékenykedő és az alkotóközösség tagjait ismerő személyt is felkértek, hogy írják le gondolataikat a Hamza Studio eddigi munkásságáról, valamint a Jövőkép Alkotók Egyesületének alkotómunkája, közösségi tevékenysége, művészi megnyilvánulásai kapcsán. Így dr. Egri Mária művészettörténész, Telek Béla ny. művésztanár, Máté György szobrászművész, B. Jánosi Gyöngyi ny. múzeumigazgató, Szikra István műgyűjtő, galériatulajdonos, dr. Kis Tibor filmtörténész és dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke ny. főiskolai tanár tényszerű és elismerő, visszatekintő és jövőbe mutató, s néhol igen személyes hangvételű „leveleit” hallhatta a közönség.

A felolvasott méltatások között Hajnal-Nagy Gábor, Jászberény város alpolgármestere személyes köszöntőjére is sor került. A városatya beszédében stratégiai kérdésnek nevezte a kultúra, és azon belül a művészet támogatását, fejlődésének, megmutatkozási lehetőségeinek biztosítását, üdvözölve a JAE létrejöttét, tevékenységét. Elmondta, Jászberény és Nagykáta kulturális közeledése is igen fontos, melyben az Egyesületnek nagy szerepe van, hiszen a fizikai közelség ellenére eddig nem volt jellemző az együttműködés, a kapcsolat a két település között.
A megnyitó zárásaként köszönetnyilvánítások következtek, az Egyesület tagjai több jelenlévő támogatójukat, illetve a rendezvény közreműködőit is megajándékozták, majd felhívták a figyelmet hamarosan megjelenő új grafikai fanzine kiadványukra is.

A múltból-JÖVŐ-kép című kiállítás 2016. április 8-ig, díjtalanul látogatható a nagykátai könyvtár nyitva tartási idejében: kedd 9-18, szerda 9-17, csütörtök 9-18, péntek 9-17 szombat 8-12. Vasárnap és hétfőn zárva. (Dózsa György út 15/a)

Az JAE következő rendezvénye, immár Jászberényben, szintén egy képzőművészeti program lesz a volt Jászkürt Fogadó épületében. Olyan nyitott műterem kialakítására vállalkoznak, ahová a MűteremBerény című program keretében bárki, fiatal és idős egyaránt betérhet alkotni, megízlelni egy sajátságos alkotói tér hangulatát. Első alkalommal április 15-én 17 órától egy színes és játékos feladattal szeretnék felébreszteni a műterembe érkezők alkotóerejét.