Lendületben a 9. körzet

Március 16-án, szerdán délután a Kisposta előtti parkolóban találkoztak a 9-es körzet lakói, hogy képviselőjükkel Bohárné Bathó Rozáliával közösen bejárják a kerület egy részét, majd lakossági fórum keretében megbeszéljék a körzetre vonatkozó problémákat, az elmúlt év fejlesztéseit és a terveket.

A meghirdetett 16 órai időpontban már népes csapat várta a képviselőasszonyt és a vele tartó önkormányzati munkatársakat a Kossuth út – Szerecsen utca sarkán. A lakók kérésére ide hamarosan szemétgyűjtő edényt helyez ki a város, ígérte a képviselő mielőtt elindult a társaság a Szerecsen utcán. A Pesti utat elérve a képviselőasszony felhívta a figyelmet az út szélének leromlott állapotára. Az idén útpadka építésével orvosolják a problémát. A Dohány utca egy szakaszán is javítják az útszegélyt, illetve cserje ültetéssel próbálják a parkoló gépjárműveket távol tartani a járdától. A Rákóczi út – Vaspálya utca sarkán Alvári Csaba főépítész tájékoztatta röviden a hallgatóságot a vasútállomás épületének felújításáról illetve a kihelyezett buszparkolóról, mely fejlesztések a hosszú távú tervek között szerepelnek. A bejárás során megtekintettük az úgynevezett Szörpölde ligetet, ahová a hétvégén telepítettek bogyós gyümölcsöt adó cserjéket, gyümölcsfákat, fűszerkertet. A Vaspálya utca lakói panaszkodtak az ott áthaladó tehergépjármű forgalomra, kérték keressen a városvezetés valamilyen megoldást a környék cégeihez való egyéb útvonalak preferálása érdekében. Az Álmos út- Vaspálya utca sarkán található elhagyatott terület rendezését is kérték, valamint az eltűnt gázvezeték-jelző tábla pótlására hívták fel a figyelmet. A Temető utca lakói szintén a nagy átmenő forgalmat kifogásolták, valamint az utca végén, a kis liget melletti sötétségre panaszkodtak. Szabó Tamás polgármester javasolta irányjelző táblák kihelyezését és világítótestek felszerelését a problémás területre. Szintén ebben az utcában panaszkodtak a szikkasztó árok túlzott mélységére valamint a csatorna oldalának beszakadására. Tóth Endre ágazatvezető gyeprács építésében vizionálta a megoldást.

A lakossági fórumnak a régi gondozóház tavaly megújult épülete, a Csillag Cserhaj Közösségi és Szolgáltató Ház adott otthont. Mire a bejárásról megérkezett a társaság, a nagyteremben már sokan elfoglalták helyüket. Néhányan így is állva hallgatták végig a beszámolót és a hozzászólásokat.

Bohárné Bathó Rozália elmondta, hogy az elmúlt évben csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés, útfelújítások végrehajtása mellett a közösségi ház létrehozása volt a legjelentősebb előrelépés a kerület életében, mely fejlesztés remény szerint lendületet ad a körzet további fejlődéséhez. Ennek jele a pályázati és önkormányzati segítséggel megvalósult Szörpölde liget létrejötte is.

A választókerületben az útfelújítások a csapadékvíz elvezetés megoldásával és a vízhálózat felújításával történtek. Tavaly a Tompa Mihály utca rehabilitációjára került sor. A vízelvezetés szempontjából fontos kátyúzást a JVV NZrt. szakemberi elvégezték a Damjanich, Dohány, Juhász, Vörösmarty, Pesti utcákban és a Fátyol utca egy részén. Járda épült a Méntelep, a Juhász, a Fátyol utcák egyes szakaszain. Egyes utcákban közmunkaprogram keretében készültek a járdaszakaszok. Közvilágítás bővítésére is sor került, például a Temető u. – Kossuth utca sarkán, a Damjanich u. – Kossuth u. sarkán, a Dohány-Rákoczi út kereszteződésében és a Fátyol utcában. A csapadékvíz-elvezetés a körzet megújult szakaszain gyakorlatilag megoldódott. Kivételt képez a Fuvaros utca illetve a Váltó u.- Gerle u sarka. Ezek megoldása napirenden van. Szintén a közmunkaprogram keretében tisztították ki sok helyen a szikkasztó árkokat, csapadékvíz-elvezetőket. A zöldterületek karbantartása jól szervezett, a lakótömbök közösségei elvégzik ez irányú feladataikat, valamint a JVV NZrt. munkatársai is segítik a munkát a zöldhulladék programszerű, ingyenes elszállításával.

Az idei év tervei között szerepel a Juhász utca útburkolatának javítása, illetve a Fecske és Fácán utcák első szakaszai is szilárd burkolatot kapnak. A következő években a Damjanich, a Dohány, a Vörösmarty utca útburkolata újul meg. Az Ipartelep út egyes részein is szilárd burkolat kerül a már elkészült útalapra ebben a választási ciklusban.

A 2016-évi hatmillió forintos képviselői keretből további járdák épülnek, újulnak meg. Tervek között szerepel a Juhász utca páratlan oldala, az Ipar utca páros oldalának egy része, az Álmos utca páratlan oldala a Temető utcától a Vaspálya utcáig, a Sáros-ér utca páros oldala, a Zrínyi utca páratlan oldalának egyes szakaszai, a Fuvaros utca 1-3 között, Fátyol u 25. előtt, Kossuth út 86 előtt és a Nyíl utcában. Közvilágítás bővítést a Temető u. 38 szám alatt tervez a képviselő.

A fórum résztvevői számos kérdésben kérték a képviselőasszony véleményét és közbenjárását az önkormányzatnál. Kérésként merült fel a Fürkész óvodában egy tornaterem létesítése, az óvoda udvarának további bővítése. Szabó Tamás javaslatot tett a további egyeztetésekre az ügyben és ígérte, hogy igyekeznek megoldást találni. Régi óhaja a körzet lakóinak a Kossuth úti gyalogátkelőn lámpás jelzőrendszer létesítése. A polgármester elmondta, hogy már szakemberekkel megvizsgálták a lehetőségeket, de a vasúti átjáró közelsége miatt forgalomszervezési okokból nem lehetséges ide forgalmi jelzőlámpát telepíteni. Valamilyen figyelemfelkeltő, lassító útburkolatot azonban terveznek a veszélyes helyekre felfesteni. Kerékpárutat is szeretnének a Temető utca lakói, mert az átmenő tehergépjármű forgalom miatt veszélyes ez az útszakasz. Egyelőre a kérés várat magára és a cégekhez vezető út forgalma is megmarad, ezzel nem tudnak mit kezdeni. A gabonafelvásárlások idején azonban irányítják a célforgalmat és egyértelműen kitáblázzák a gyárakhoz vezető útirányt – fejtette ki válaszában a polgármester. Több utcából érkezett panasz a csapadékvíz elvezetés, az útpadkázás hiányosságaira. A képviselő asszony elmondta, hogy a hiányokat igyekeznek mielőbb pótolni. Tóth Endre ágazatvezető megígérte a helyszíni szemlét és a gondok mielőbbi megoldását. Horgosi Zsolt, a JVV NZrt vezérigazgatója hozzátette, hogy még lesznek garanciális bejárások a felújított utcákban, amik során tereprendezésekre, javításokra kerül majd sor. Szabó Tamás hozzáfűzte, hogy az útfelújítások ütemezése terv szerint halad. Erre a célra évi 150 millió forintos keret áll rendelkezésre. A fórumokon elhangzó és az önkormányzathoz egyéb úton eljuttatott észrevételek mindenképpen segítik az ilyen irányú tervező munkát, ezért a polgármester köszönetet mondott a javaslatokért.

 A Vaspálya utcai vendéglátó üzemeltetője szemétgyűjtő edények kihelyezését kérte, melyhez anyagi támogatás is felajánlott. A polgármester hangsúlyozta, hogy példaértékű az ilyenfajta együttműködés, amikor a városlakók tetteikkel is segítik környezetük szebbé tételét. A Vaspálya utca hamarosan teljesen megújul, remény szerint rendeződik a város egyik szégyenfoltjaként jelen lévő terület, melyet a sínek és az út fog közre. Az úttestet is aszfaltozzák, szemetesek, egyéb utcabútorok kerülnek kihelyezésre.

A körzetben is található olyan ingatlan, ami még nincs rákötve a városi csatornahálózatra. Az önkormányzat akciótervet dolgoz ki annak érdekében, hogy a város mintegy ezer háztartása is rákössön a hálózatra.

A fórumon köszönet is elhangzott a lakók részéről, ahol kiemelték a képviselőasszony aktív munkáját, a közvilágítás és az utak felújításában való közbenjárását.