Vállalkozás szívvel és szenvedéllyel

Hulladékhasznosító innovációs bázis tesztüzemi berendezésekkel történő bővítése elnevezésű projektjét zárta a Jász Plasztik Kft, melyre a sajtó jelenlétében került sor szerda délelőtt a gyár Necső telepi központjában.

A záró rendezvény meghívottjai között jelen volt Rákossy Balázs, az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője, akik köszöntőjükben üdvözölték a sikeres beruházást.
A projekt, melynek célja a vállalat már működő kutató-fejlesztő infrastruktúrájának tesztüzemi körülményekkel történő bővítése, pályázati kiíráson elnyert 1,190 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatás bevonásával valósult meg.
A fejlesztés összköltsége 2,388 milliárd forint volt. A beruházás keretében tesztüzemi célokat szolgáló gépeket és berendezéseket szereltek fel a regranulátum előállítás és műanyag fröccsöntés technológiájához, valamint fröccsöntő szerszámok gyártásához, ólomhulladék hasznosításához és savas akkumulátorok újrahasznosításához.

Jászberényen kívül a nyíregyházi, nagyrédei és jászapáti üzemegységekben is történt fejlesztés. A sikeres pályázatnak köszönhetően a cég hatvanhárom új munkahelyet teremtett, ezen belül tizenkettővel növelte a K+F kutató bázisa szakembereinek számát. A kutatóbázis eredményei közvetlenül felhasználhatóak a feldolgozóipari termelésben nemcsak a Jász-Plasztik Kft. üzemeiben, hanem egyéb vállalkozásoktól kapott hulladékhasznosítási K+F megbízások teljesítésekor is.
Rákossy Balázs hangsúlyozta, hogy a Jász Plasztik tevékenysége megtestesíti azt a szorgalmat, kitartást, tudást és innovációra való képességet, fegyelmet, amiért a jászok a gazdasági élet szereplőinek nagyrabecsülését kivívták. A cég jól példázza, hogy az együttműködés, – ami megvalósul a helyi vállalkozók és a politikai élet szereplői, valamint a cégek és dolgozóik között –, a siker záloga. „Ahhoz, hogy a magyar gazdaság jól működjön, elengedhetetlen a kis és középvállalkozások sikere” – emelte ki az államtitkár, majd beszámolt az ország elmúlt időszakban elért gazdasági téren elért eredményeiről, és a jövőre vonatkozó elképzelésekről. Ismertette, hogy a kormány intézkedéseinek hozadékaként tovább javultak az ország gazdasági mutatói. A 2014-es 3,7 százalékos gazdasági növekedést követően tavaly további 3 százalékos növekedést jeleztek a mutatók. A 2015-ös év utolsó negyedében 2,7 százalékos emelkedés volt könyvelhető. A hiányt sikerül folyamatosan alacsonyan tartani, a kötelezettségszegési eljárásból kiléptünk, az államadósság folyamatosan csökken, az infláció alacsony.

Szintén nem elhanyagolható tényező, hogy a foglalkoztatás 550 ezer fővel magasabb, mint az előző kormány idején és a prognosztizált egymillió új munkahely-teremtési célkitűzés reálisnak látszik. Az unió gazdasági motorja a jövőben itt dübörög a Kárpát-medencében, és ez óriási lehetőség a kis és középvállalkozások számára, melyeket a kormány kiemelten kíván támogatni. Az elképzelések megvalósításához hazai és uniós források is rendelkezésre állnak. Az Európai Unió 12 milliárd forintos forrást bocsát rendelkezésünkre, melynek hatvan százaléka gazdaságfejlesztésre összpontosul. A TOP keretein belül a megye 54 milliárd forint kiemelt támogatást kap. A pályázatokat 2017 közepéig kiírják és azokat 2019-ig a nyertes cégek meg fogják kapni, tehát a siker feltételei adottak.

„Magyarország jól teljesít és a Jász Plasztik is jól teljesít” – mondta Rákossy Balázs. Beszédében nyomatékosította, hogy a családi vállalkozásként indult üzem ma több mint háromezer embernek biztosít munkát, megélhetést. Az elmúlt évek során megközelítőleg ötmilliárdos fejlesztést hajtottak itt végre. Eredményességük alappillérei a piac változásaihoz mért tudatos tervezés, a minőségi termékek gyártása, a modern technológia és a kutatás-fejlesztés alkalmazása, együttműködés a helyi és az országos politika vezetőivel és nem utolsó sorban a pályázati források hatékony kiaknázása.

Pócs János országgyűlési képviselő kiemelte, hogy minden beruházás és fejlesztés fontos a térség számára, mert a vállalkozók által befizetett adókból valósulhatnak meg olyan fejlesztések, amelyek az itt lakók komfortját, a településeken élők szolgáltatási színvonalát növelik. A Jászság példaértékű fejlődése a vállalkozók közötti együttműködésen nyugszik. Itt nem egymás ellen, de egymásért dolgoznak a cégek, valamint tapasztalható, hogy a vállalkozók számára fontos településük sorsa. „Vállalkozást csak szívvel és szenvedéllyel érdemes indítani” – idézte végezetül Kasza Lajosnak, a Jász Plasztik kft. ügyvezetőjének gondolatait a képviselő.
A beruházás háttér információit Ifj. Kasza János projektmenedzser mutatta be részletesen a jelenlévőknek, majd a rendezvény üzembejárással zárult.