Száztíz új diplomás

Az év egyik legnagyobb ünnepségét ülte szombaton városunk 99 éves főiskolája, hiszen 110 végzős hallgató vehette át diplomáját a Szent István Egyetem ABPK-n.

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar diplomaátadó ünnepi kari tanácsülésén alkalomhoz illően vonultak be a tanácstagok, a 99 éves múltra visszatekintő intézmény Apponyi termében. A Himnuszt követően a konferanszié köszöntötte dr. Tőzsér Jánost, a Szent István Egyetem rektorát, Juhász Ferenc esperes plébánost, az Egri Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnökét, dr. Novák István főigazgató plébánost, dr. Varró Bernadett dékánasszonyt, dr. Molnár Marietta dékán helyettes asszonyt és dr. Furcsa Laura szakfelelős asszonyt.

Az ünnep emelkedett hangulatát a Cantate Nobis Énekegyüttes teremtette meg szívhez szóló kórusművekkel és Koltai Gergely: Kell még egy szó című dalával. A kórus évek óta énekel az intézmény diplomaosztóin Thormanné Husznay Mária főiskolai docens vezényletével, tagjai szorosan kötődnek az intézményhez.  
Elsőként dr. Tőzsér János rektor gratulált a frissen végzett hallgatóknak és köszöntötte őket a Szent István Egyetem vezetése nevében. Kiemelte, hogy a kemény munkával elért sikerhez vezető úton nem voltak egyedül, hiszen odaadó oktatói kar segítette őket a versenyképes tudás megszerzésében. Reményét fejezte ki, hogy az ünnepeltek tudásuk fejlesztésére ismét az alma matert választják majd.
A szociális munkásokat dr. Furcsa Laura szakfelelős köszöntötte kedves, szívből szóló szavaival. Ők azok, akik „odaállnak az elesettek, a kirekesztettek mellé, megpróbálnak eszközöket adni a kezükbe, hogy fel tudjanak lépni a saját érdekeikben, vagy szükség esetén képviselik érdekeiket.” Szakfelelős asszony véleménye szerint a szociális munkás empátiás beleélésből segít a másikon. „Figyelme teljes mértékben a szenvedőre irányul, átveszi az ő nézőpontját, gondolatait, érzéseit és ez sarkallja arra, hogy segítsen.” Ő az, aki a kiszolgáltatottak, elnyomottak mellé áll, melyre különösen nagy szükség van napjainkban.

Az előtte szóló gondolatait folytatva Juhász Ferenc esperes, főplébános a szeretet állandó működésével egészítette ki, ami a szociális és karitatív területen tevékenykedőknek is sajátja. Úgy, mint a közoktatási vezető képzésben végzetteké. „Nagyon fontos, hogy a vezető tudjon szeretni. Nem csak technikai okokból, hanem azért is, mert munkatársai leginkább ezt várják el tőle… a vezető akkor jó, ha nem csak szeret, hanem maga lesz a szeretet.” Gratulációja mellett sok sikert kívánt és Isten áldását kérte az ünnepeltekre.
A köszöntő gondolatok sorát dr. Novák István főigazgató plébános zárta, aki felidézte a két évvel ezelőtt alakuló közoktatási vezető szak alapításának körülményeit. Három fő gondolatot szerettek volna megvalósítani. Amellett, hogy humánussá szerették volna tenni a képzést, fontos volt az igazságosság és a gyakorlatias jelleg kialakítása is.

Hallgatói kitüntetést Szerző Dorina nappali tagozatos szociális munka szakos hallgató vehetett át. A Szent István Egyetem Ösztöndíját dr. Tőzsér János rektor adta át a hét félév során végzett kiváló tudományos diákköri munkájáért és a tanulmányi kötelezettséget meghaladó szakmai tevékenységének elismeréseként. Kitüntetése átvétele után Szerző Dorina búcsúzott valamennyi végzős hallgató nevében a diáktársaktól és az egyetemtől.
Az ünnepi aktus legfontosabb momentumával, az oklevelek átadásával zárult a rendezvény, ahol dr. Varró Bernadett dékánasszony az örömtől könnyükkel küszködő 110 végzős hallgatónak nyújthatta át diplomájukat. Szociális munka szakon öten nappali-, négyen levelező tagozaton végeztek, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon Jászberényben ötvenhárman, Miskolcon huszonöten és Egerben huszonegy hallgató zárta sikeresen tanulmányait, míg testnevelés kiegészítő műveltségterületi képzésben ketten szereztek diplomát.