Helyi médiumok a KÉSZ fórumán

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének jászberényi csoportja február 15-én, hétfőn tartotta szokásos összejövetelét, amelynek ezúttal is a Szent István Ház adott otthont a tagok és meghívott vendégek számára. A résztvevők között üdvözölhettük a tavaly októberben alakult gyöngyösi KÉSZ néhány tagját is, akik felvették a kapcsolatot a nagy múltú jászberényi csoporttal.

A találkozó nyitányaként közös imádság hangzott el Szántó József főesperes apát vezetésével, aki elmondta, hogy Ferenc pápa kihirdette, hogy a 2016-os esztendő az Irgalmasság Éve. Ennek üzenete: Legyünk irgalmasak másokkal és saját magunkkal is. A folytatásban Vargáné Deme Katalin közelmúltban megválasztott elnök üdvözölte a résztvevőket, majd Suba Györgyné, a szervezet titkára ismertette a jelenlévőkkel a csoport idei programtervezetét.
A szokásokhoz tartozik, hogy ezeken a rendezvényeken meghívott előadókat kérnek fel, hogy szakterületükről beszéljenek a résztvevőknek. Ezúttal a helyi és megyei média képviselői mutatták be tevékenységüket, adtak tájékoztatást mindennapi munkájukról.
Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője a kulturális programokról szólt az érdeklődőknek, illetve a Jász Trió Televízió munkájáról is, hiszen 2008 óta kapcsolatban van a helyi szerkesztőséggel. Ő korábban a Szolnok Tv-t vezette. Jelenleg külsősként vesz részt a helyi televíziós munkában. Az elmúlt évek során volt tehát ideje megismerni a várost és a jász embereket. Mint mondta, a szolnoki stáb nagyobb volt, mint a berényi. Nyilván egy kisebb szerkesztőséget máshogyan kell átalakítani. Beszámolt arról, hogy analóg és digitális platformon elérhetőek az adások. Jászberényben heti rendszerességgel láthatunk hírműsort, de kapcsolatban áll szerkesztőségük Jászapátival és Jászfényszaruval is, számukra is készítenek adásokat, tudósításokat is. Tóth József elmondta, nagy feladat a hét minden napjára összeállítani a friss történéseket, majd egy műsorba összefoglalni, annak megfelelően, hogy elsősorban a nézők igényeit szolgálják ki vele.
Tóth József főállásban azonban a Jászkerület Nonprofit Kft.-nél dolgozik, mint mondta, a televízió és a kultúraszervezés jól kiegészítik egymást. Hangsúlyozta, hogy a város kulturális élete pezsgő. Fontos, hogy egy cég kezében vannak a helyi kulturális intézmények, a könyvtár, a mozi, a táborszervezések, a különböző rendezvények.

A folytatásban Halász Lajos, a Jászkürt Újság és a Berénycafé internetes hírportál főszerkesztőjét hallgatták meg a résztvevők. Elmondta, hogy a Jászkürt Újság a város hivatalos, önkormányzat által támogatott helyi lapja. Heti rendszerességgel nyolc oldalban – időnként tizenkettőben – tájékoztatja a lakosságot az itteni eseményekről. Egy hetilap kellemes sajátosságaként értékelte, hogy jól lehet benne egy kis- vagy közepes várost, mint amilyen Jászberény is, dokumentálni. A főszerkesztő elmondta, törekednek a programok teljességének előzetes, tájékoztató közlésére, hogy az olvasó dönthesse el, mit tüntet ki részvételével. Az eseményekről, rendezvényekről természetesen utólag is adnak tudósítást, ami a téma fontosságától és a szerkesztőség értékítéletétől, és nem utolsó sorban a terjedelemtől is függ. Arról is beszámolt, hogy egy éve döntöttek úgy, hogy szerkesztőségi honlapjukat megújítják. Idén január 22-én a Magyar Kultúra Napján el is indult a megújult internetes portál, a Berénycafé, ami www.jku.hu címen is elérhető okos telefonokon és tableteken is.

A meghívott előadók között volt Banka Csaba újságíró-szerkesztő, az Új Néplap tudósítója is. Mint mondta, megyei lap lévén, nemcsak berénnyel foglalkozik az újság, hanem megyei, országos hírekkel is. Több kisebb régióból jönnek az információk. A lap központja Szolnokon található. Fontos, hogy megyei lapként minél több hírt közöljön a Jászságról, azon belül Jászberényről, a gazdaság, és a világ hírei mellett. Megtudtuk, hogy időközönként egyéb kiadványokat is megjelentetnek az újság mellékleteként.  A városban két helyi lap is működik. A Jászkürt Újság és a Jászkürt. Azonban ez utóbbi elnevezésű nem önkormányzati támogatású, hanem magánkiadásban jelenik meg időnként. A Jászkürt képviseletében Kiss Erika újságíró-szerkesztőt hallhattuk, aki előadásában egy kis időutazásra hívta a megjelenteket. Egészen a 19. századik kalauzolta őket. Megtudtuk, hogy már abban az időben is volt igény a helyi újságokra, a helyi információk megjelentetésére, olvasására. Jászkürt néven ebben az időszakban – tehát az 1910-es években – is jelent meg lap, ami többször megszűnt és újraindult. Az 1945-48-ig tartó években a Kisgazdapárt irányítása alá tartozott a Jászkürt újság.
1988 végén gondolta úgy a helyi vezetés, hogy a nyilvánosság kapjon nagyobb szerepet. Létrehozták a lap mellett a helyi televíziót is. A televízió fenntartása drágának bizonyult, a lap mellett viszont kitartottak. 1989. decemberében napvilágot látott az első mutatványszám. A 90-es években még csak havilapként jelent meg, majd kétheti lett. A privatizáció ideje alatt kiadta a város vezetése – az önkormányzat – a lapkiadást a kezéből, magánvállalkozás működtette, ekkor már hetilapként. Többször változtak a szerkesztőség vezetői, újságírói. Most is magánkézben van ez a Jászkürt, amely tehát nem azonos az önkormányzati támogatású Jászkürt Újsággal. Kiss Erika azt is elmondta, hogy sajnos a havi négy oldalas megjelenésük sem rendszeres. Ez nagyban függ a reklámbevételtől, idén még nem jelentek meg. Azonban a Tutihír internetes oldalon igyekeznek a legfontosabb hírekről tájékoztatást adni az olvasóknak.
A hétfői rendezvény baráti beszélgetéssel, pogácsa és meleg tea elfogyasztása mellett ért véget.