Az elmúlt évet értékelték a rendőrök

A Jászberényi Rendőrkapitányságon február 11-én megtartott értekezleten dr. Körei-Nagy József rendőr ezredes, kapitányságvezető értékelte a kapitányság 2015. évben végzett munkáját. Az évértékelő elöljárói dr. Urbán Zoltán rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány és dr. Varga Koritár Attila Pál címzetes rendőr alezredes, megbízott bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes voltak.

Mind  Körei-Nagy József rendőrkapitány, mind dr. Urbán Zoltán rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány köszönetét fejezte ki az állomány tagjainak a 2015. évben végzett munkájáért. Összegzésképpen a megyei rendőrfőkapitány a Jászberényi Rendőrkapitányság teljesítményét jónak értékelte és ismertette a 2016-os év főbb feladatait, célkitűzéseit. Dr. Körei-Nagy József kapitányságvezetőt a részletekről kérdeztük.

A rendőrség évente egy alkalommal értékeli az előző évi munkáját. Az évértékelőt követik majd az önkormányzatok előtti beszámolók. Miben különböznek ezek?
A csütörtöki alkalom a 2015-ös évet értékelő zártkörű parancsnoki értekezlet volt, amelyen kifejezetten rendőr szakmai szempontból tekintettük át a rendőrkapitányság teljesítményét. Az ügyészség vezetőjén kívül jelen volt a Jászberényi Járási Hivatal elnöke , a két járás polgárőr koordinátorai, Jászberény polgármestere, valamint képviseltették magukat a rendőrőrsök székhelye szerinti települések és természetesen a Katasztrófavédelemi Kirendeltség kirendeltségvezetője. is. Ezt a kimondottan szakmai tanácskozást követik a települések önkormányzatai számára készített, immár sajtó nyilvános beszámolók.

Az interjú elején már közreadtuk a tavalyi munkájuk megítélésének summáját. Ez a megyei főkapitány szerint is pozitív. Kezdjük önnel is pozitív elemmel, mégpedig azzal, amit elsőként kiemelésre érdemesnek tart.
A Jászberényi Rendőrkapitányság tizennyolc települése közül tizenkettőn a bűncselekményszám csökkenése mutatható ki, két településen ez az érték stagnált, míg négy helyen kismértékben emelkedett. Ez összességében azt jelenti, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 2014-hez viszonyítva öt százalékkal kevesebb. Ez az elmúlt tíz év legalacsonyabb bűncselekmény száma. Több mint húsz százalékkal csökkent a gépjármű bűnözés, nyolc százalékkal a lopások és három százalékkal a lakásbetörések száma, a szabálysértéseké pedig majdnem tizenkét százalékkal.

Ezek szépen hangzó elismerésre méltó eredmények. Mielőtt kibontanánk az egyes területeket, nézzük meg a statisztika fekete oldalát is – ha van ilyen.
A rendőrkapitányság hatáskörébe utalt legsúlyosabb bűncselekmény a rablás, ami több mint harminc százalékkal emelkedett. Nem sok esetről beszélünk, ezért néhány újabb ilyen cselekmény jelentősen megemeli a százalékos arányt. Jó hír, hogy nyomozóink valamennyi rablást felderítették. Ugyancsak emelkedett kismértékben a Jászságban a garázdaság és a testi sértések száma.

Itt szakítsuk meg a statisztikai felsorolást. Hogyan lehetséges száz százalékos felderítés?
A rablások felderítését kiemelten kezeljük, ilyenkor valamelyik bűnügyi vezető helyszíni irányításával több nyomozó egyszerre dolgozik az ügyön. Természetesen az ügyészség is szorosabb nyomozás felügyeletet lát el. A velük való együttműködés arra is garancia, hogy a felderített esetekből vádemelés születik. Ugyancsak kiemelkedő, hetvenöt százalékos nyomozási eredményességet értünk el a közterületen elkövetett bűncselekmények esetében, sőt összkapitánysági szinten 58,1 százalék ez a mutatónk. Ebben a tekintetben 2012-ben 28,1 százalékot ért el a kapitányság.

Milyen személyi feltételekkel sikerült ez az eredmény?
Jász-Nagykun-Szolnok megye második legnagyobb kapitánysága a jászberényi. A létszámunk kilencven százalékos feltöltöttségű. A stabilitást jelzi, hogy a fluktuáció nálunk öt százalék alatti, a dinamikát és a tapasztalatot pedig alátámasztja a 33,1 éves átlagéletkor.

Térjünk vissza a bűncselekményekhez. Milyen értéknagyságról beszélünk és profitáltak-e a sértettek a száz százalékos felderítésből?
Az összbűncselekménnyel okozott kár több száz millió forint. A megtérülési mutató 11,13 százalék, ami az eddigi legjobb arány a kapitányság történetében. Ez annak is betudható, hogy az elkövető felderítése mellett ugyanakkora hangsúlyt fektetünk a kármegtérülésre is. A sértett számára ugyanis többnyire fontosabb, hogy megtérül-e a kára, mint az, hogy börtönbe kerül-e az őt megkárosító.

A bűncselekményeken belül melyek a leggyakoribbak, illetve van e jászsági specifikus elkövetés?
Az elkövetett bűncselekmények hatvan-hetven százaléka vagyon elleni, mintegy fele lopás, 13,5 százalék pedig lakásbetörés. Ez utóbbit szeretnénk tíz százalék alá szorítani 2016-ban. Az országos jellemzők érvényesülnek elsősorban nálunk is, miszerint olykor az emberi mulasztás generálja a bűnözést, mint például az autóban jól látható helyen hagyott pénztárca, laptop, táska. Ami Jászság specifikus, az a  garázdaság magas és évről évre emelkedő száma, amelyben nem vitásan közrehat az alkohol.

Még egy utolsó kérdés a bűncselekményekről. Területileg van e jellemzőjük, illetve milyen gyakran követik az elkövetett eseményeket statisztikailag?
Annyi különbség feltétlenül látszik, hogy Jászberényben inkább a két-három perces betörések a jellemzőek, amely során az aranyat, készpénzt kapkodják össze, míg a kisebb településeken főleg a lakatlan házakat keresik fel és ott már bútorok, tévék, gáztűzhelyek, súlyos darabok elszállítására is van idejük, sőt olykor az épület megbontására is. Utóbbiak esetében nagy gond, hogy a távol élő tulajdonosok, örökösök hetekkel, hónapokkal később fedezik fel a betörést, ami megnehezíti a felderítést. A bűncselekményeket folyamatosan nyomon követjük és elemezzük. Ennek az interjúnak nem témája, de mi már mértük, hogy januárban kismértékben emelkedett a lakásbetörések száma. A kedvezőtlen tendencia megállításának érdekében egyebek között a hasonló jellegű bűncselekményeket korábban elkövető személyi kört nyomozóink fokozottabban figyelemmel kísérik.

Korábban említette az italozást. Ez a közlekedési baleseteknél is kimutatható, mint ok?
A személyi sérüléses balesetet okozók 13,46 százaléka bizonyult ittasnak, ami nagyon magas szám. Ez az arány magasabb mind a megyei, mind az országos átlagnál, ezért 2016-ban különös gondot fordítunk  az ittas vezetők kiszűrésére.

Hogy alakult a Jászságban a súlyos balesetek száma az elmúlt években?
Tavalyelőtt négyen haltak meg az utakon, tavaly hat halálos kimenetelű balesetben heten, ebben az éven pedig már ketten hunytak el. Ez utóbbi két sajnálatos eset rávilágít a közlekedők személyes felelősségére is. Mindkét áldozat két számjegyű főúton, láthatósági mellény nélkül, sötétben, sötét ruhában, az út közepén gyalogolt. Vagyis a balesetek okozói ők voltak. Jellemzően a személygépkocsi- és teherautó vezetők okozzák a baleseteket, de 17 esetben kerékpárosok, négy esetben pedig gyalogosok. Ez is ráirányítja a figyelmet a megelőző programjaink fontosságára, amelyekkel tavaly közel húszezer jászsági lakost sikerült elérnünk. Háromfős családokat számolva a hatvanezer elért ember már jó arány, de a hatékonyságot növelnünk kell, mind a baleset-, mind a bűnmegelőzés területén. Jó hír, hogy a Szomszédok Egymásért Mozgalom már tizenhárom településen 2700 család aktív közreműködésével működik. A további öt települést még ebben a félévben bevonjuk a mozgalomba. Ugyancsak folytatjuk a kerékpárok nyilvántartásba vételét, ami gravírozással, matricázással és regisztrálással jár. Mindkét általunk indított programhoz széleskörű felvilágosító tevékenység kapcsolódik a helyi sajtó támogatásával. Az eddig gravírozott több, mint 1800 kerékpárból csak egyet loptak el, de ennél is fontosabb, hogy az akció hírére a kerékpárlopások száma harmadára esett Jászberény területén.

Érintettük már az idei esztendőt. Milyen terveik vannak?
Ebben az évben is megrendezzük, immár harmadik alakalommal a Jászberényi Zsarunapokat. Egyhetes rendezvényünkön tavaly 1126 látogató volt. Zárónapja idén is egybeesik az Európai Autómentes(vasár)nappal és ismét lesz Gördülő bejárás. Ennek során a város négy pontjáról induló kerékpárosokat rendőr kollégáim vezetik fel és útközben a jellemző közlekedési veszélyekre hívják fel  a figyelmet. Tavaly négyszázan vettek részt ezen a rendezvényen. Évi ötven-hetven alkalommal találkozunk a lakossággal, aminek szemléletformáló hatása felbecsülhetetlen.