Szent Péter héjszája

Csángó bál volt Borospatakán a múlt héten. Berényiek is jártunk ott, nem először éas remélhetőleg nem is utoljára.

Tiszta volt az égbolt, mint friss forrás vize. A csillagok kíváncsian figyelve ragyogtak az éji fagyban. A legkisebb fényt is visszaverte, szórta a hó, a jég, szórták a völgy fölé kétoldalt magasodó fehér hegyoldalak, a rejtve lapuló kicsiny emberi oltalmak üvegei. A patak csobogása, a gardon tompa, kemény ritmusa volt az első, mi már messziről köszöntötte tiszta szívvel Borospatakán a csűr felé közeledőket. A kapu mintha magától nyílt volna ki és húzta az embereket befelé, ahol a csángó viseletben táncoló, kacagó gyermekek, felnőttek, öregek tekintetükkel, barátsággal régi jó barátként üdvözölték azt is, kit nem is ismertek. Hitüket, magyar hagyományaikat századok alatt őrző, tartó, átadó, végekre vetett büszke csángók. Berszán pap bácsi emlékezik a régiekről. A kostelki kismadár, Vrencsán Anita gyönyörű hangja tölti meg a néma csűr minden kis zegzugát. A refrént együtt zengi vele minden lélek. Majd ismét ő egyedül, és ismét minden lélek együtt a dal végéig. Valamikor ekkortájt, ilyen varázslatos angyalt és kórusát még nem hallva, nézett be a csűrbe Szent Péter is valamelyik csillag mögül.

Úgy mondják igaz. Azt is rebesgetik, meglehet, jókedvében beállt héjszát táncolni, mielőtt áldását titkon, hiánytalan adva, senkit nem felejtve, nyugovóra tért. Én elhiszem. Molnár Szabi, Sára Feri, Bodor Tibi, Vaszi Levi, Kesicék és mindannyian. Legyen erőtök folytatni, s nekünk legyen erőnk tovább segíteni. Ezt a csángó gyökeret helyéből szakítani nem lehet, oly igaz, oly erős, de táplálni szükséges, hogy az is maradjon. Ebben Jászberényre, Gyimesfelső­lok, mint testvértelepülésünk vonatkozásában, valamint a Jászság Népi Együttesre a csángó fesztivál kapcsán, fokozott jelentőség hárul. Hiszen nem csak addig tart a barátság, a testvéri szeretet, míg egy adott rendezvény lezárul, hanem kell, tartson egyik esztendő fejétől, egészen annak talpa végéig. Így lesz az ő büszkeségük a miénk is.

(A bál megvalósulását támogatta a Jászberényi Sport Egyesület melyet Pomázi Gábor elnök és Czigány Zoltán edző képviselt, valamint az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület és a Jászság Népi Együttes. Az utóbbi két szervezetet Kocsán László képviselte Jászberényből.)