Egyeztetés a civilekkel

Január 26-án, kedden került sor a már évek óta szokásos egyeztetésre a civil szervezetek és egyesületek vezetői, valamint az önkormányzat között a városi könyvtár olvasótermében.

A jelenlévőket Pallagi Imréné Vallási, Oktatási, Kulturális és Civil kapcsolatok Bizottságának elnöke köszöntötte, és nyitotta meg az összejövetelt, melynek hosszú idők óta célja, hogy az önkormányzat és a jelenlévő szervezetek képviselői egyeztessék az év folyamán szervezendő rendezvényeik időpontját.

A Jászapátin működő civil szervezeteknek – az előző évekhez hasonlóan – 2016. évben is lehetősége lesz támogatás igénylésére. a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság keretei között. A Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága – lehetőségekhez mérten – megpróbál minden szervezetet támogatni, az éves keretük és a beadott kérelmek számának figyelembevételével, legyen szó akár működési nehézségekre irányuló költségekről, valamely rendezvény lebonyolításához szükséges hozzájárulásról, illetve hasonló váratlanul felmerülő problémákról.

A 2016. évben minden szervezet legfeljebb negyedévente nyújthat be támogatási kérelmet a Bizottság felé.

Az alábbiakban részletes információval szeretnénk szolgálni a helyes és gördülékeny ügymenet lefolytatása érdekében:

1. Támogatási kérelem benyújtása

A mellékletet képező pályázati űrlap kitöltését követően vagy postai úton ( 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.), vagy személyesen a Jászapáti Városi Önkormányzat 13-as számú irodájába.

2. Támogatási kérelem elbírálásának és kiértesítésének menete

Az egyes civil szervezetek által kitöltött kérelem benyújtása után, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság jegyzőkönyvvezetője a soron következő bizottsági ülésre, döntésre előterjeszti a kérelmet.

Pozitív, illetve negatív bizottsági határozat esetén is minden esetben kiértesítjük – postai, illetve telefonos úton – a támogatást igénylőket. Az értesítés tartalmazza a bizottsági határozatról szóló kivonatot, továbbá a szerződés megkötésének lehetséges időpontját.

A támogatási szerződés megkötéséhez kérjük a tisztelt civil szervezetek képviselőit, hogy hozzanak magukkal személyazonosításra szolgáló dokumentumokat, illetve bélyegzőt (ha az adott civil szervezet rendelkezik vele).

3. Támogatási összeggel való elszámolás

A támogatásként kapott összeggel –ahogyan azt a támogatási szerződés is tartalmazza- a szerződés megkötése évének december 31-ig köteles a támogatást igénybe vevő elszámolni. Az a civil szervezet, aki egy évben többször is szeretne támogatásban részesülni,

mindaddig nem nyújthat be újabb támogatási kérelmet, míg az előző támogatási összeggel el nem számolt.

Az elszámoláshoz szükségesek azon számlák, amelyekkel tudja igazolni a támogatást igénybe vett szervezet, hogy a támogatásként kapott összeget, a szerződésben foglalt támogatási célirányzat kapcsán került felhasználásra. (Hozzá nem kapcsolódó számlákat sajnos nem tudunk elfogadni!) A szerződéskötéssel egyidejűleg az illetékes munkatárs elszámolási bizonylati űrlapot, nyújt át, amit szintén szükséges – a benyújtandó számlák alapján – kitölteni. Mindezeken túl szükséges néhány soros (max. 1 oldal) szakmai beszámoló benyújtása, amely az adott civil szervezet tevékenységét tartalmazza, bemutatja továbbá, hogy az adott szervezet, milyen tevékenységet folytat Jászapáti életében, mit sikerült megvalósítani a támogatásként kapott összegből és végezetül a jövőre nézve vetített céljaikat.

A támogatási összeggel való elszámoláshoz a támogatási összeg felhasználását igazoló számlákra, az elszámolási bizonylati űrlapra és a szakmai beszámolóra van szükség.

Amennyiben igényt tartanak média megjelenésre, szeretnének egyesületükkel, rendezvényeikkel kapcsolatban bármit a lakosság tudomására hozni, mind a város interneten elérhető hivatalos honlapján, valamint a városban minden hónapban megjelenő újságban és a Jász Trió televízióban továbbra is lehetőségük nyílik rá.