Jó hír az elkerülő útról

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 20-án, szerdán 15 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tartott, melyen a megjelent tizennégy képviselő mellett Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője is részt vett.

A napirendi javaslat elhangzása előtt Pócs János az elkerülő út helyzetéről tájékoztatta a megjelenteket. Elmondta, hogy Jászberény és a Jászság számára egyaránt nagy jelentőségű útszakasz megépítéséért folyamatosan lobbiznak a Parlamentben. Miniszteri, miniszterelnöki támogatással bír a projekt, amely az ígéret szerint még ebben a kormányzati ciklusban elkészül.
Napirend előtt Budai Lóránt jobbikos képviselő kérdésként fogalmazta meg mi történt a Jász Plasztik Kft. veszélyes anyagok témában folytatott közmeghallgatásán, a program miért nem volt előre hírelve? A jegyző válaszában kifejtette, hogy a közmeghallgatáson – melyet a szokásos módon, a város honlapján és faliújságon is hirdettek –, egyetlen érdeklődő sem vett részt.
Balogh Béla a Gedei József által írott, a kórház ügyében nyomozást kérő levél iránt érdeklődött.

Szabó Tamás elmondta, hogy mivel az ügy lezárult, a kezdeményezés okafogyottá vált. A vizsgálódás az állam feladata, mert az állam vállalta a bírói döntés értelmében fennálló tartozás kifizetését.
Bobák Zsolt a Bathó Palota helyzetéről érdeklődött. A polgármester Honti Antal lokálpatrióta vállalkozót nevezte meg az épület iránt érdeklődő potenciális vevőnek. A tárgyalások még folynak az ügyben. A vállalkozó vendéglátó helyiséget, illetve szálláshelyet kíván itt létrehozni, ami funkciójában jól illeszkedik a városvezetés központra vonatkozó elképzeléseihez.
Budai Lóránt a hulladékgazdálkodási-díj támogatása kapcsán kért felvilágosítást, valamint megkérdezte mi indokolja a köztéri lámpatestek sűrítését és hol kerülhet erre sor? Szabó Tamás válaszolt az első kérdésre. Elmondta, hogy a méltányossági és az alanyi jogú támogatás negyedévre vonatkozólag 1100 egyedülálló nyugdíjasnak, illetve rászorulónak jár a városban. Juhász Dániel válaszolt a lámpatestekre vonatkozó kérdésekre. Elmondta, hogy az eltűnt, megsérült lámpatesteket pótolják.

A közfoglalkoztatási programok végrehajtásáról szóló tájékoztató előadója Szabó Tamás volt. Az előzetesen kiküldött beszámoló szerint  2015. évben 3 projekt keretében összesen negyvenöten végeztek – a 2014. évi Start munkaprogram keretében végzett feladatok folytatásaként – értékteremtő munkát Jászberény város közigazgatási területén. Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, a belvízelvezető árkok karbantartása, közúthálózat karbantartása projektek kereteiben 15-15 közalkalmazott dolgozott. Egyéb kültéri tevékenységeket is végeztek közmunkások, úgy mint csatornatisztítás, gyommentesítés, kaszálás, járdaépítés, takarítás, hulladékgyűjtő szigetek karbantartása. A testületi ülésen hangsúlyt kapott, hogy a közfoglalkoztatottak valóban értékteremtő munkát végeznek. Nagy András tájékoztatása szerint munkájuk egyre hatékonyabb, a közfoglalkoztatottak több mint felének sikerült visszatérni a munkaerőpiacra. Hajnal-Nagy Gábor hozzátette, hogy a program folyamán többen szakmát szereztek. Ferencvári Csaba és Juhász Dániel is hangsúlyozta, hogy a közmunkások teljesítményével egyre inkább elégedettek a városlakók is. A tájékoztatót 12 igennel és két tartózkodással elfogadta a testület. A helyi adókról szóló beszámolót 14 igennel elfogadta a testület.

Az előterjesztések sorát az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítás megszavazása nyitotta. A szabályzatot az önkormányzat a Jászberény közigazgatási területén élő, szociálisan rászoruló személyek, családok részére hozta létre lakhatási problémáik megoldására. A rendelet hatályba lépése óta, az annak alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt a rendelet, illetve az 5. számú melléklet módosítása. A módosítás szerint a polgármester a megüresedő bérlakások bérbeadására pályázatot ír ki a jászberényi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve jászberényi székhelyű munkáltatónál foglalkoztatott szociálisan rászoruló személyek, családok részére. Az előterjesztést 11 igen, 1 tartózkodás és egy nem mellett elfogadták.
Az előterjesztést a Jászberény Városi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata elfogadásáról 11 igennel 3 tartózkodás mellett elfogadták. A polgármester szabadságolási ütemtervét is jóváhagyták. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát is megszavazták, bár egyetlen nemzetiségi jelölt sem volt jelen az ülésen. Az előterjesztést a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, a megüresedett házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötését célzó előterjesztést, a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásának támogatására vonatkozó előterjesztést egyhangú igen szavazatokkal fogadta el a testület.

A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazására Nagy András nyújtott be előterjesztést.  A képviselő-testület a kiemelt sportágakkal való hosszútávú együttműködésről szóló határozatával döntött arról, hogy hosszútávon együttműködik a Jászberényi Futball Clubbal, a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesülettel, a Jászberényi Röplabda Klubbal, a Yakuzák Sportegyesülettel, a Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztályával, a Jászberényi Sportegyesület Műkorcsolya Szakosztályával, a Jászberényi Sportegyesület Gör- és Gyorskorcsolya Szakosztályával.
Az Együttműködési megállapodás szerint a felek megállapodtak abban, hogy a kölcsönös előnyöket és saját lehetőségeiket figyelembe véve együtt kívánnak működni a lakosság sportolási lehetőségeinek bővítése, minőségének javítása, az iskolai testnevelés és diáksport feladatainak végrehajtása, az önkormányzati sportfeladatok, valamint Sportegyesület célkitűzéseinek együttes megvalósítása érdekében a 2016-2018. évi időszakra vonatkozóan.
A megállapodás tartalmazza, hogy Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete arra felhatalmazott tagja vagy megbízott képviselője meghívottként részt vesz a Sportegyesületek és Szakosztályok Közgyűlésén és esetenként az elnökség ülésein. A testület egy tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.
Szabó Tamás előterjesztését, az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozásához szükséges összeg visszatérítendő támogatás formájában történő biztosításáról szóló határozat módosítást egyhangú igennel elfogadták. Szintén a polgármester jegyezte a Jászok Földje Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosítására vonatkozó kérelmet. Ezt is elfogadták a képviselők, bár Balogh Béla kifogással élt a szervezet beadványának formaisága miatt.
Az egyházakkal történő magállapodásra, valamint a TOP keretében megjelenő felhívásokra történő pályázatok benyújtására szóló előterjesztéseket tizennégy egybehangzó igennel fogadta el a testület. Az utóbbi esetében a polgármester hangsúlyozta, hogy ezen pályázatok önerőt nem igényelnek, száz százalékban támogatottak.

Az interpellációk, felvilágosítás kérések napirenden kívüli felszólalások lehetőségét kihasználva Budai Lóránt az ÉMÁSZ és a Szolgáltatóház épületéről, az Eltérő Iskola játszóteréről érdeklődött, illetve megkérdezte, milyen munkakört tölt majd be a meghirdetett kulturális referens állásra jelentkező munkatárs a városházán. A polgármester elmondta, hogy mindkét vállalkozó által megvásárolt épületben folynak a munkálatok, valamint az önkormányzat mindent megtett az iskola játszóteréért. A kabinet munkáját támogató referens posztra már van konkrét jelölt, de még nem kötöttek szerződést. Nagy András egy körzetlakója levelét prezentálta, aki az Érparton lakik és a kutyasétáltatók magatartását helyteleníti. A képviselők egyetértettek abban, hogy több kutyaürülék-gyűjtőt kellene elhelyezni a városban, lehetne kutyafuttatót létrehozni, ám mindenekelőtt az eb tulajdonosok tudatát lenne szükséges formálni ez ügyben.