Macsi Sanyi bácsi 90 éves

Az Ágóiak Baráti Egyesülete soros ülését tűzte január 13-ra, mégsem illeszthető ez a nap a szokványos összejövetelek sorába, hiszen a 90 esztendős Macsi Sándor tanár úr születésnapi köszöntésére érkezettektől zsúfolásig megtelt a jászágói művelődési ház.

Macsi Sándort a legpontosabban úgy mutathatjuk be, hogy ő Macsi Sanyi bácsi. Így máris beazonosítható a törékeny alkatú, vitalitással teli, barokkos körmondatokból kifogyhatatlan tanár úr, aki a gyermekek tanításán túl életét a hagyományőrzésnek szentelte.
Jászágó Község Önkormányzata, a Jászok Egyesülete és az Ágóiak Baráti Egyesülete szervezésében feledhetetlen családias ünnepség keretében fejezték ki a megjelentek szeretetüket és tiszteletüket.
Sanyi bácsi életútját Pekár István 2014-ben készült, a Duna Televízióban is bemutatott filmjéből ismerhettük meg, melyben Sanyi bácsi magáról vallott.

1926. január 14-én született Nyírábrányban református paraszt család negyedik gyermekeként. A négyéves polgári iskolát a Debreceni Református Kollégiumban végezte, diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett. Tevékenykedett kántortanítóként, élete 1951-től a Jászsághoz kötődik, amikor is Jászágóra került. 1952-től 1954-ig a pusztamonostori iskola igazgatója volt, majd ezen rövid kitérő után visszatért Jászágóra, ahol 1977-ig iskolaigazgatóként dolgozott. Aranydiplomáját 1996-ban vette át.
Jó kapcsolatot tartott és tart a Jászság helytörténeti és honismereti szakköreivel, a jászágói tájház rendezésében mind a mai napig aktívan tevékenykedik.

Elismeréseit Mozsár Lászlóné polgármester asszony ismertette, kiemelve azok sorából a legjelentősebbeket. A Jászok Egyesülete és a Jászságért Alapítvány kuratóriuma a jászágói helytörténeti és iskolatörténeti gyűjtemény létrehozása és három évtizedes fejlesztése érdekében kifejtett önzetlen munkájáért 1993-ban neki ítélte a Jászságért Díjat. Jászágó Község Önkormányzata 2002-ben Jászágó Díszpolgára címet adományozott részére a település ötven éves évfordulóján a település eseményeit 1952-től 1977-ig rögzítő tevékenységéért. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2003-ban a Kultúra Lovagja címet adományozta neki, az Országos Honismereti Szövetség pedig 2006-ban Bél Mátyás emlékplakettel ismerte el honismereti tevékenységét.
A köszöntések sorát dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője kezdte. Utalt arra, hogy a 80. születésnapon azt kívánta, hogy adassék meg ugyanazon kör számára a 90. születésnapon való találkozás, így most azt kívánja, hogy a 100. születésnapot is együtt ünnepelhessék a jelenlévők.

Dr. Selmeczi László régész, aki Jászágón is kutatott, nagyrabecsüléssel szólt az élete értelmét a közösségért végzett munkában megtaláló Macsi Sándorról, valamint az általa létrehozott, unikális anyagot is tartalmazó iskolamúzeumról és helytörténeti gyűjteményről.

Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója felidézte a csaknem négy évtizedes közös munka kezdetét, a Jászsági Hagyományőrző Egylet pedig énekkel köszöntötte az ünnepeltet.
Talált József regnáló jászkapitány azt emelte ki, hogy Sanyi bácsi nem jászként is azonosult az itt élő emberekkel és teljes aktivitással dolgozik a köz javára.
Zelenai Tiborné, Jászfelsőszentgyörgy polgármestere személyesen fejezte ki jókívánságait, Gergely Zoltán, Jászárokszállás polgármesterének üdvözletét pedig Csőke István alpolgármester tolmácsolta.
Tóth Tibor, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöke egyúttal Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntését is hozta Jászfényszaruból. Tóth Tibor szavai általános derültséget váltottak ki.  Mivel a rengeteg ajándék között több palack nedű is volt, így észrevételezte, hogy a meglévő három múzeum mellé egy kocsmamúzeum alapjait is megvetették a vendégek ezen a jeles napon.

Borbás Ferenc regnáló jászkun főkapitányon túl Bolla János, Bollók György, Dávid Sándor, Dobos Gergely, Gubicz András és Percz László emeritus jászkapitányok is kifejezték jókívánságaikat, Zámbori János pedig egy verset küldött az ünnepelt tiszteletére.
A baráti egyesületek, helytörténeti körök, intézményvezetők, barátok és tisztelők sorát a helyi népdalkör dalcsokra zárta, majd Mozsár Lászlóné átadta az Orbán Viktor miniszterelnök megbecsülését kifejező emléklapot.
Az ünnepi vacsora fénypontja a tűzijátékkal díszített hatalmas torta volt.

Ha keressük a közmegbecsülés titkát, arra talán Macsi Sándor Pekár István filmjében is elhangzott hitvallása lehet a válasz: Minden feszültségnél a megbékélés elvét kell megtalálnia az embernek.