Kormányablakkal gyarapodott a hivatal

A Jászságban, a Jászberényi járásban eddig három Kormányablak működött: nevezetesen Jászfényszaru, Jászárokszállás, Jászberény városokban. Ezekhez csatlakozott a Jászapáti járásban a december 17-én 10 órakor átadott integrált ügyfélszolgálat Jászapátiban.

A Jászapáti Járási Hivatal Kormányablakának átadási ünnepségén dr. Vári Nagy Judit hivatalvezető asszony köszöntötte a szép számmal megjelenteket. Külön köszöntötte dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszonyt, Pócs János országgyűlési képviselőt, Piroska Miklóst, a megyei közgyűlés alelnökét, dr. Berkó Attila főigazgatót, Dr. Szakali Erzsébet nyugalmazott főigazgató asszonyt, Farkas Ferenc polgármestert.

–A Jászapáti járás közigazgatási életének kitüntetett napja a mai nap, hiszen egy korszerű integrált ügyfélszolgálattal, a Kormányablakkal gyarapodik hivatalunk. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és ma részesei lehetnek átadási ünnepségünknek – fogalmazott bevezetőjében a hivatalvezető asszony.

 Ezt követően a Rácz Aladár Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének és növendékei színvonalas műsort adtak, majd dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony mondta el ünnepi gondolatait.

Elhangzott, hogy 2010 óta az elmúlt százötven év legnagyobb államreformja zajlik a magyar közigazgatásban. A terület modernizálásának legfontosabb elvárása az ügyfélközpontú szolgáltató közigazgatás megteremtése. Egy olyan közigazgatás megvalósítása, amelyet az egyszerűség, a gyorsaság és szakszerűség jellemez. A közigazgatás fejlesztésének célja az állampolgárok mindennapjainak megkönnyítése, hiszen az állampolgároknak az államról alkotott képét alapvetően meghatározza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal.

Átalakult a közigazgatás intézményrendszere, és harminc év után új szervezeti keretek között, új céllal létrejöttek a járások. Az integráció eredményeként lerövidült az ügyintézés útja és az integrált ügyfélszolgálati pontokon, a kormányablakban egyszerre több ügytípust a lehető legegyszerűbben intézhetnek az állampolgárok.

2011 januárjában az ország 29 helyszínén, így a megyében is megnyíltak az első egységes arculattal rendelkező Kormányablakok, ahol empatikus ügyintézők fogadták az ügyfeleket és ahol 29 ügyet tudtak elintézni, ugyanakkor már ebben az évben elkezdődött a felkészülés a kormányablakok országos hálózatának kialakítására. Az évek alatt folyamatosan nőtt a Kormányablakokban intézhető ügyek száma. Jelenleg 509 ügy intézhető és a kormányzati ciklus végére több mint ezerféle állammal kapcsolatos ügy lesz elérhető egy helyen.

A kormányablakokban elintézhető ügytípusok színes képet mutatnak, hiszen a családügyektől a fogyasztóvédelmi kérdésekig számos esetben fordulhatunk a hivatalhoz. 2015. december 28-án kihirdetett kormányrendelet alapján újabb 116 ügykörrel bővül a kormányablakokban intézhető ügyek száma.

Az országban és a megyében ütemesen zajlik a kormányablak-hálózat kiépítése. 2015 végéig az országban több mint 200 kormányablak nyílt meg. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2016 elején újabb két Kormányablak átadása várható; Törökszentmiklóson és Mezőtúron.

Az ünnepség fénypontjaként dr. Kállai Mária, Farkas Ferenc és Vári_Nagy Judit közösen átvágták a kormányablak megnyitását jelképező nemzeti színű szalagot. Az átadást követően a vendégek megtekintették az új integrált ügyfélszolgálatot.

Vári-Nagy Judit összefoglalta olvasóinknak az idáig vezető utat: – A járási hivatal nem jöhetett volna létre az őt segítő önkormányzat vezetői támogatása nélkül. Valamennyi munkatársam nevében ezúton is megköszönöm a folyamatos pozitív hozzáállást. A Jászapátin megnyíló Kormányablak a kilencedik a megyében. A kilences szám az univerzum száma, ha minden létező összesség nem is intézhető a Kormányablakban, de magam és munkatársaim nevében megígérhetem, hogy mindent meg fogunk tenni a jövőben is annak érdekében, hogy a hozzánk érkező állampolgárok magas szakmai színvonalon, kulturált, modern ügyféltérben vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Jászapátin 2015. november 30-án befejeződtek a Kormányablak kialakításának előkészületei. Az előkészületek során nem lett igénybe véve újabb önkormányzati tér, az okmányiroda egy-egy irodával előre költözött a 2 és 4 sz. irodákba, a gyámügyi ügyintézők és a hivatalvezető-helyettes pedig a Juhász Máté út 2-4. szám alatti ingatlanba.

A JNSZ Megyei Kormányhivatal 2013. évben TIOP támogatást nyert a JNSZ Megye Kormányablakaiban a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esély hozzáférés megteremtése, akadálymentesítés projekt megvalósításához, azonban Jászapáti Város Önkormányzata akadálymentesítés megvalósítására már kapott támogatást, ezért a Kormányablak kialakítása kormányzati társfinanszírozásban valósult meg, ez semmiféle többletköltséggel az önkormányzat részéről nem járt.

A fejlesztési helyszínen bizalmi tárgyaló, tágas, átlátható ügyféltér kialakítására kerül sor, egységes arculat szerint, sorszámhúzóval, információs terminállal, információs ügyfélpulttal, játszósarokkal a szülővel érkező gyermekek részére. A közlekedés teljesen akadálymentessé válik, megvalósul a nyílászárók és burkolatok cseréje taktilis sávval. A tájékozódást infokommunikációs eszközök segítik majd, hangos vagy tapintható térkép, hallássérültek számára indukciós hangerősítő hurok rendszer, vezető és figyelmeztető sávok kerülnek elhelyezésre. A fejlesztés keretében a szolgáltatás ellátáshoz szükséges akadálymentes kialakítású bútorok beszerzése valósult meg. A projekt eredményeként szolgáltatások színvonala jelentősen javul. Az egész folyamatot rehabilitációs szakmérnök felügyeli.

A kivitelező vállalkozó: RD-Stílus Kft. Jászapáti. Az ügyféltérben 6 munkaállomás és 1 fotófülke kerül kialakításra, 1 kormányablak és 5 okmányirodai munkaállomás bontásban.

Képesítési követelmények: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében KAB ügyintézői képzésben vettek részt a munkatársak, az elmélet képzést kövezően ügyintézési időben gyakorlati oktatásra is sor került. Munkájukat tudástárportál segíti majd, ami egy támogatói felület az ügyfélszolgálati munka szakszerű végrehajtása érdekében az ügyek részletes leírásait tartalmazza.

Az ügykörszintekről:

  • Az azonnali ügyintézési kategória szolgálja leginkább az ügyfelek érdekeit, fontos rámutatni, hogy ezekben az ügyekben csak hiánytalan dokumentációval lehet ügyet intézni (pl.: új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcímbejelentés, forgalmi engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelem, jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása)
  • A normál ügyintézés során a KAB saját hatáskörben, az adott ügytípusra vonatkozó ügyintézési hatásidőben hozza meg a döntését (pl.: egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, szünetelésének, megszüntetésének bejelentése, állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem, új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem)
  • A kérelem, bejelentés továbbítása esetén a KAB 1 napon belül továbbítja a kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek, mely a döntést hozza. Ebben az esetben az ügyintéző azonnal köteles megvizsgálni az átadott iratokat és azonnal köteles tájékoztatni az ügyfelet az esetleges hiányosságról, a hiánypótlás is teljesíthető a KAB-nál. (Pl.: anyasági támogatásra való jogosultság iránti kérelem, gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem, kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem.)
  • Vannak ügytípusok melyekben kizárólag tájékoztatásnyújtására van lehetőség, ezekben az esetekben kedvezőtlenebb a KAB-nál benyújtani a kérelmet, mert speciális, különleges szakértői jellegű tudást kíván pl. műszaki dokumentáció. (Pl.: házassági szándék, születés, haláleset bejelentése, anyakönyvezése, haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem, munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat)

Megváltozott az ügyfélfogadási idő:

Hétfő 7:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:30
Szerda 8:00 – 16:30
Csütörtök 8:00 – 18:00
Péntek 8:00 – 15:00

Tájékozódni lehet a kormanyablak.hu internetes honlapon.

Kormányzati ügyfélvonal: 1818