Három kérdés a támogató szolgálatról

A támogató szolgálat 2005 márciusa óta segíti Jászberényben, illetve 2006 januárjától a Jászság 18 településén élő fogyatékos embereket. A szolgálat munkatársai segítségüket nyújtják azon igénybevevőknek, akik látásukban, hallásukban, mozgásukban akadályozottak, autisták, illetve középsúlyos értelmi fogyatékosok.

Miben tudnak a rászorulóknak segíteni?
A szállító szolgáltatás a közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élők rendelkezésére. A szállítást az ellátási területén élők igényelhetik a fent említett szolgáltatások elérésén kívül bevásárláshoz, rokon látogatáshoz valamint temető látogatáshoz. E feladatot három speciálisan átalakított gépjárművel látjuk el. A szállítási igényeket személyesen, vagy telefonon jelenthetik be a szolgálatvezetőnél az igénybevevők a szállítás megtörténte előtt legalább 2-3 nappal. Szállító szolgáltatás igénybevétele során – szükség szerint – személyi segítő kísérőnkénti jelenlétére is lehetőség van.

Mit jelent a személyi segítés?
Személyi segítés magában foglalja az ellátottak lakókörnyezetben történő ellátását. A szolgáltatás a fogyatékkal élő személy aktív közreműködésével segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, közvetlen környezetének rendben tartásában, bevásárlásban, gyógyszerfelíratásban és kiváltásban, segédeszközök beszerzésében, orvoshoz kísérésben, valamint biztosítani tudjuk a lakókörnyezetben történő felügyeletet. A szolgáltatás segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében, szükség esetén a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosításában.

Ki veheti igénybe a támogató szolgálatot?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve törvényes képviselőjének bejelentése alapján történik. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősülnek azok a Jászberényi kistérség területén életvitelszerűen tartózkodó, fogyatékos személyek, akik érzékszervi – így különösen látás-, hallás-, mozgásszervi és értelmi – képességeiket jelentős mértékben, vagy egyáltalán nem birtokolják, valamint kommunikációjukban számottevően korlátozottak és ez számukra tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. Súlyosan fogyatékos a fogyatékos támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

A szolgáltatásokról és az igénybevétel lehetőségeiről bővebb felvilágosítást személyesen vagy telefonon az alábbi elérhetőségeinken kérhetnek.

Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Támogató Szolgálat
Jászberény, Ferencesek tere 3/A.
Telefon: 57/403-285; 06-30/549-9978
e-mail: tamszolgjb@pr.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig: 8 – 12