Bejárás és lakossági fórum a hatos körzetben

Múlt héten szerdán az önkormányzat soron következő területbejárásán és lakossági fórumán a hatos választókerület lakói oszthatták meg problémáikat, észrevételeiket, javaslataikat a körzet képviselőjével, Juhász Dániellel és a jelenlévő szakemberekkel.

Juhász Dániel képviselő nem véletlenül szervezte a bejárás első helyszínéül a Banner János és Beleznay Antal utca kereszteződését, ahol több lakó – a helyszínen és a lakossági fórumon is – felindultságának adott hangot.  Az indulatokat az ott található két telek a szabadon hagyott négy pöcegödörrel (az ezekből áradó bűz elviselhetetlen légkört teremt, különösen a nyári melegekben) és a rajtuk álló három üres ingatlan elrettentő, a környékhez nem illő állapota gerjesztette a lakókban.
Már több mint egy éve, hogy az önkormányzati tulajdonú telkekről elköltöztek azok a deviáns családok, akik rendszerint inzultálták szomszédjaikat. Ezek a családok sok évvel ezelőtt önkormányzati tulajdonú telkeken építkeztek, így az önkormányzattal közös tulajdonuk keletkezett. Ezt a közös tulajdont szüntette meg az önkormányzat a tulajdoni illetőség megváltásával, az épületek elbontásának céljával, ahol a későbbiekben egy kisebb park is létesülhetne. A szakemberek viszont nem minősítették életveszélyesnek a házakat, így azok lebontása még nem történhetett meg.

201511260006.jpg

A fennálló helyzet tovább generálja a problémákat, hiszen a több szempontból is problémás családtagok közül többen még a mai napig visszajárnak egykori lakóhelyük üres épületeibe, és fenyegetik a volt szomszédokat. A képviselő elmondta, megérti a lakók felháborodását és mindent megtesz annak érdekében, hogy jövőre elbontsák az épületeket és rendezzék a területet.
A Herkules utcán haladva, a Lagzi és a Mályva utca kereszteződésénél kialakult rendezetlen környezetre a képviselő hívta fel a figyelmet. Az útépítések, ivóvíz-hálózat rekonstrukció, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése miatt az elmúlt két évben háromszor lett megbolygatva ez a terület, mely jelenlegi állapotában esztétikailag nem illik környezetébe. Juhász Dániel képviselő kiemelte, hogy az útfelújítással összefüggő helyreállítási munkálat az érintett vállalkozó kötelezettsége. A megfelelő területrendezéseket követően további tervek közt szerepel az évekkel ezelőtti állapot visszaállítása zöldterülettel, fatelepítéssel. 

A körzetbejárást követően a körzet lakói a Hatvani úti idősek otthonában tartott fórumon fogalmazták meg kérdéseiket, illetve személyes kéréseiket a képviselőnek és az illetékes szakembereknek. A fórum kezdetén Juhász Dániel képviselő ismertette az egybegyűltekkel a legutóbbi bejárás óta eltelt, közel másféléves időszak eredményeit. A teljesség igénye nélkül: ivóvízhálózat-rekonstruk­ciót követően megújult a Toborzó és Mályva, közvilágítás sűrítés a Jedám utcában.  A képviselő a körzeti fejlesztési keret túlnyomó részét járdák építésére fordította a körzetben, mint például a Nádor, a Toborzó, a Herkules, a Jedám, a Költő utcákban. A közeljövő terveire vonatkozóan elmondta, hamarosan új villanyoszlopok és lámpatestek létesülnek a Költő utcában. További lakossági igényként merült fel a közvilágítási lámpatestek pótlása a már meglévő villanyoszlopokra. Juhász Dániel kifejtette, a kéréseknek, az anyagi forrásoknak megfelelően és az eredményes közbeszerzést követően a körzet több utcájában és városszerte is igyekeznek pótolni ezen hiányosságokat. A Szántai kertben nemrég új kajak-kenu tároló épült, valamint a tornakert mögött elkészült egy vízrebocsátó hely. Szolár útvilágító-testeket telepítettek a közelmúltban a Hatvani úti kerékpárútra a Nádor utcától a Margit-sziget bekötő útjáig.

201511260007.jpg

Egyértelmű problémaként vetődött fel az egyesített gyalog- és kerékpárutak nem megfelelő használata is. A probléma megoldása érdekében a lakók KRESZ-oktató cikkek közlését javasolták a Jászkürt Újság hasábjain.
Egy lakó egy Buzogány utcai telek Banner János utcához hasonló állapota miatt emelt szót, azzal a különbséggel, hogy ott még lakják a területet. A felgyülemlett több tíz köbméternyi hulladék, és az állati ürülék okozta állhatatlan környezet, a deviáns magatartás, a folyamatos zajongás zavarja az ott élőket. Juhász Dániel a témával kapcsolatban elmondta, jelzéssel fordul a jegyző felé annak érdekében, hogy a telek vonatkozásában az önkormányzatnak mi a felelőssége, illetve megvizsgálják, mit tehetnének a rend és a nyugalom visszaállítása érdekében.

Egy hölgy temetőjárat iránti kérését fogalmazta meg a képviselőnek. Egy baleset következtében idős korára mozgásában korlátozottá vált, családja a várostól távol él. Taxit kell hívnia, hogy ki tudjon járni elhunyt férjéhez a temetőbe. A képviselő elképzelése szerint a támogató szolgálat feladatkörein belül kialakulhatna egy olyan szolgáltatás, mely lehetőséget teremhetne arra, hogy hetente legalább egyszer, előzetes bejelentkezés alapján körjáratot szervezhetnének a temetőkbe. Szatmári Antalné alpolgármester asszony hozzátette, a megoldás érdekében megvizsgálják a lehetőségeket, továbbá elképzelhető, hogy a szolgáltatás kibővülhetne személyi segítővel is.
A bejáráson és a lakossági fórumon számtalan egyéni panasz, észrevétel hangzott el. Jelzés érkezett a Toborzó utcában csapadékvíz-elvezetési problémára, illetve hiányolták a városi Zagyva felső szakaszának tisztítását. Többen leadták kérvényüket járdaépítésre, de igény merült fel keskeny utcák egyirányúsítása iránt is.