Tisztelgés a szülőföld előtt

Szombaton délután, a Jász Alkotók Köre kiállítással ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját, a Szikra Galériában.

A jubileumi tárlaton a házgazda, Szikra István, valamint Elter Tibor, a JAK elnöke köszöntötte a szép számban megjelent művészetpártoló közönséget, illetve a közösség tagjait. Az elnök megragadta az alkalmat, hogy bemutassa a csoport élére utódjául választott D. Kovács Júliát.  Az ünnep apropóján Elter Tibor négy grafikát ajándékozott a tárlatnak otthont adó galériának, az ötödiket pedig már a kiállítótér falán tekinthették meg az érdeklődők.

A tárlatot dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője nyitotta meg. Beszédében felidézte az alkotókör kezdeti éveit, az első kiállítást, mely egyben a jász világtalálkozók sorozatának is nyitánya volt. Az ügyvivő külön köszöntötte Matyi István korelnök festőművészt, valamint a közlemúltban születésnapját ünneplő Szalkáli Rózsát, aki az alapításkor vezette a csoportot. A két évtizede virágzó, folyton megújulni képes szellemi kör tevékenységével, tagjainak sokszínű tehetségével a jászok hazaszeretetben gyökeredző kreativitását jelképezi. Művészetükben egyaránt hordozzák a valósághű világlátás, a konstruktivizmus, a szürrealizmus és egyes alkotásokban az impresszionizmus jegyeit. Elter Tibor vezetése alatt megszilárdult az a munkarend, mely az apáti nyári alkotótáborok, az őszi budapesti bemutatók és az év közbeni szakmai együttlétek sorát jelenti. „A 20. évforduló elhozta a hazatérés idejét. A kiállítás tisztelgés a felnevelő szülőföld előtt… Az elszármazott művészeket formáló tényezők sorában az alap az, ahonnan vétettek, a Jászság, melyben gyökereznek. Ez köszön vissza műveikből. Tájak, korok, emberek.”

Zárógondolatként dr. Dobos László arra biztatta a megjelenteket, díszítsék otthonaikat, személyes élettereiket jász alkotók műveivel, mert ezen alkotások kisugárzása közös értékeinket hirdeti. A művészeket arra kérte az ügyvivő, járjanak lehetőség szerint gyakran haza, hogy a hazai tájból – mint a jó kútból – merítsenek ihletet további műveik megalkotásához.

A november 28-ig megtekinthető kiállítás a tavaly Jászapátin megrendezett jász világtalálkozóra készült összeállítás anyagán keresztül mutatja be a Jász Alkotók Közösségének széles alkotói tevékenységét.