Szolgálat az emberekért, a városért

Októberi számunkban az egy évvel ezelőtti önkormányzati választások apropóján az önkormányzat négy bizottságának elnökét kérdeztük meg eredeti célkitűzéseikről, elképzeléseikről, az eddig megtett útról és terveikről. Ezúttal Farkas Ferenc polgármester tisztelte meg lapunkat válaszaival.

Első polgármesteri ciklusa első éve bizonyára izgalmas volt. Mielőtt a részletekbe mennénk, mi jut legelőször eszébe?

Felidézem magamban az akkori érzéseimet, elképzeléseimet és elsőként a választási szlogenem ugrik be, ami így szólt: „Szolgálat az emberekért, a városért”. Ezt a választási kampány hevében őszinteségében, hitelességében is többen megkérdőjelezték. Talán nem félreérthető, ha azt mondom, hogy büszke vagyok arra, amit az elmúlt egy év alatt bizonyítottam: komolyan gondoltam az ígéretemet, és be is tartottam. Az, hogy Jászapátin születtem, itt lakom, ismernek az emberek, megkönnyítette a dolgomat abban a tekintetben, hogy mindenki megtalál a problémájával. Nemcsak a szerdai ügyfélfogadási napokon, de az utcán sétálva, vagy épp vásárlás közben is megszólítanak, elmondják gondjukat-bajukat az emberek. Már a családom is hozzá szokott, hogy a vásárlás velem együtt legalább egy óra az előbbiek miatt.

Mindig türelmes?

Be kell látni, hogy mindenkinek a saját baja a legfontosabb. Nem mindenre tudom a megoldást, de az őszinte együttérzés, a meghallgatás csodákra képes. Ha már ennél a szónál vagyunk, azt vallom, hogy nincs lehetetlen, de a csodákra azért várni kell.

Mi volt a legszokatlanabb az új feladatában?

A versenyszférában egzisztenciát, nevet szereztem, kapcsolatokat, ismeretségeket, bizalmat. Megszoktam, hogy a feladatok jó részét gyorsan, olykor egy telefonnal el lehet indítani, sőt, akár el is intézni. Az önkormányzat és a demokrácia azonban másként működik. Természetesen nagyon jó, hogy demokráciában élünk és az önkormányzatiság egyre inkább kiteljesedik. Másrészt azonban ez lassítja is a munkamenetet és sokkal rugalmatlanabb, mint az üzleti szféra. Hozzá kellett igazítani a mentalitásomat a pályázatokhoz. Sokat bosszankodtam, hogy milyen hosszú a lefutásuk, de épp az átláthatóság és a közpénzek leghatékonyabb elköltése érdekében tudomásul kell venni, hogy a közbeszerzés, ha minden rendben van, akkor is negyvenöt nap. Ha előzetes informálódásra van szükség, vagy éppen pótlásra, az újabb 15-15 nappal növeli ezt az időtartamot.

Jászapátiként ismerte az embereket korábban is. Változott a kapcsolata az itt élőkkel polgármesterként?

A várost is és az embereket is elég jól ismertem, hosszú évekig itt, helyben dolgoztam. Tudtam, hogy Jászapáti nagyon szép város, s korábban is úgy gondoltam, hogy meg kell őrizni az esztétikumát. A város vezetőjeként is úgy gondolom, hogy a folyamatos javítások, fejlesztések, utak, járdák, padkák, szikkasztók kivitelezése során is arra kell törekedni, hogy harmonizáljon a változás, az új a régivel. Az emberekről sokkal több ismeretet szereztem: például a népesség összetételéről, az itt élők szociális helyzetéről. Korábban is emberbarát voltam, de az elmúlt időszakban még érzékenyebb lettem.

Némi ellentmondás, talán feszültség is keletkezhet az embereket megértő, de a város lehetőségeit legjobban ismerő vezetőben. Milyennek látja a várost a maga bonyolultságában?

Vannak kézzel fogható, konkrét elvárásai a város lakóinak, amelyek az életkörülményeiket alapvetően befolyásolják. Ezekkel a feladatokkal egyszerűbb elszámolni, például a kátyúzások megtörténtek, három rövid utcát leaszfaltoztunk, s tudjuk, hogy van még három másik olyan utcánk, amelyik útalapos, de nem aszfaltozott, s ezekhez pályázati forrásokat kell majd keresnünk. Nehezebben megérthető a város egészének a lüktetése. Valamivel kevesebb, mint kilencezren élünk itt, a lélekszám lassú csökkenése érzékelhető. Sok az eladó ingatlan, olcsón lehet házhoz jutni. A város területileg egyébként is fizikai korlátok közé szorul a vasút, a termőföldek és a lerakó által.

Provokatív lenne a kérdés, hogy Ön személy szerint miért szereti Jászapátit?

Az eddig elmondottakon túl számomra is megtartó erő a templom, a rendezvények, a koncertek, a kiállítások, éttermek, a kiváló bevásárlási lehetőségek – ruha és cipő kivételével mindent be tudunk helyben szerezni –, az, ahogy az intézmények, a civilszervezetek, iskolák együtt lélegeznek velünk. Ez jól látható volt október 23-án, amikor jó kétszáz ember jött el a megemlékezésekre.

A munka is megtartó erő lehet. Ezzel most, hogy áll a város?

Egy éve még úgy gondoltam, mint akkoriban sokan, hogy nagyon súlyos gond a munkanélküliség. Jó fél éve már úgy látom, hogy Jászapátin, a Jászságban munkanélküliség gyakorlatilag nincsen. Van, aki közmunkában szeretne boldogulni, van, aki nem akar dolgozni, de aki szeretne munkába állni, az ezt megteheti. Bármilyen versenyszférában magasabb jövedelem érhető el, mint a közmunkából.

A munkaerő felvételnél egyre inkább a követelmények is emelkednek…

A Jászság gazdasági életének vezetőivel tanácskozva napi szinten felvetődik, hogy szükség lenne magasan kvalifikált, kiváló szakmunkásokra. Nemcsak az üzemekbe keresik nagyítóval a műszerészeket, gépbeállítókat, de a lakossági szolgáltatásban is hiányzik villanyszerelő, asztalos, bádogos és sorolhatnám. Ellentmondás, hogy a pályaválasztó fiatalok – és ebben szüleik támogatják őket –, mégis inkább a gimnáziumokba szeretnének kerülni. Így egyrészt nem marad elég kvalifikált fiatal a szakmákra, másrészt az érettségizettek jó részét felsőfokú tanintézményekbe nem veszik fel, s ott állnak tanácstalanul, üres kézzel, szakma nélkül.

Milyenek a város iskolái?

Városunkban két jó színvonalú általános iskola van, megteremtve a választás lehetőségét. Minden felmérés szerint jónak mondható a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium is, mégis sokan elviszik más városokba tanulni a gyerekeiket. Ez sajnálatos, és nem is biztos, hogy jót tesznek gyermekeiknek, akik így döntenek.

Hogyan tudja támogatni a város a munkahelyteremtést?

Erőfeszítéseket tettünk eddig is a munkahelyteremtés érdekében. Ennek egyik eredménye a Jász-Plasztik ide települt üzeme, amelyben több tucatnyian már dolgoznak és a PET pehelygyártás technológia is rendelkezésre áll, vagyis a bővülés a közeljövőben megvalósulhat. Számos érdeklődővel tárgyaltunk, mikro vállalkozásoktól tőkeerős konzorciumokig. Úgy gondoljuk, hogy mindenkit komolyan kell venni, aki nálunk szándékozik fejleszteni, beruházni. Számunkra 10-20 új munkahely is jelentős, nem mellékesen az iparűzési adó is a város boldogulását segíti. Ezért az ipari park fejlesztésére koncentrálunk, a Területi Operatív Program pályázatai segítségével a közművesítés fokozása, kiteljesítése a célunk.

A fejlesztések megvalósulásáig is jelentős a városban a közmunka program?

2015 augusztusáig 130 közmunkást foglalkoztattunk, általában három hónap időtartamra, nyolc órás programokkal. A munka jellemzően rendteremtés, takarítás, s egy lelkes kertész irányításával parkgondozás. A város lélekszámához képest „járó” létszámnál mi több közmunkást tudtunk foglalkoztatni, mert az intézményeink, a városüzemeltető, az ESZI, a könyvtár és az önkormányzat is sikeresen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazását illetően.

A legutóbbi testületi ülésen kiegészítő támogatás megpályázásáról döntött a testület.

A törvény meghatározott esetekben a hátrányos helyzetű önkormányzatok számára lehetővé teszi a kiegészítő támogatás elnyerését. Mi összességében valamivel több mint 80 millió forintot pályáztunk meg, például előre nem látható kiadásra, mint az iskola teteje, udvari baleset-megelőzésre, meg nem fizetett szolgáltatások ellenértékének, illetve elmaradt adóknak a pótlására.

A képviselő-testület üléseit figyelve szimpatikus, hogy noha a politikai irányultság szerint szoros 5:4-es az arány, a szavazatok gyakran nem ezt tükrözik, gyakori a 9 egybe hangzó igen. Ennek mi a titka?

A hivatal kiváló előkészítő munkája. Kicsit bővebben: az előterjesztéseket bizottsági üléseken vitatjuk meg, a testületi ülésre már a döntés marad, amikor is az igen, a nem, vagy éppen a tartózkodó szavazathoz mindenkinek kellő információja van. Ha elfogadható az érvelés, mindkét fél elfogadja. Azt tapasztaltam, hogy inkább személyi kérdésekben, kitüntetések adományozása esetén van akkora eltérés a vélemények között, hogy ellenszavazatukhoz, vagy tartózkodásukhoz ragaszkodnak egyes képviselők.

A hivatal november 2-tól tovább erősödik.

Valóban, Bíróné dr. Boros Anikó jegyzőasszony a GYES-ről visszatér, az aljegyzői feladatokat továbbra is dr. Ádám Mónika látja el.

Befejezésül egy olyan kérdést engedjen meg, amely polgármestersége előtti szakmai feladatához kapcsolódik. Hamarosan nagy változás lesz a hulladékbegyűjtésben és gazdálkodásban.

Két nagy projektről van szó, amelyek előkészítésében a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás szakmai vezetőjeként volt szerepem. 593 millió forint uniós támogatással, több mint 90%-os intenzitással a Társulás szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése valósult meg. Ez nagyon leegyszerűsítve többek között hulladékudvarok kialakítását jelenti négy városban, és tíz szállító jármű beszerzését. November végére kell lezárni a projektet, aztán indul majd a próbaüzem.

Ezek a MUT kukásautók informatikai hátterükkel megerősítve mennyire korszerűek?

Ezek a járművek alkalmasak súlymérésre, sőt az egyes háztartások kukáinak beazonosítására is. Az elv itt arról szól, hogy mindenki arányosan fizessen az általa termelt szemét után. Ez azonban még későbbi lehetőség, amihez a szemétszállítás egész finanszírozási rendszerét szükséges átalakítani, például alapdíj plusz elszállított mennyiség alapján. Erre részletesen visszatérünk majd, és a döntésről természetesen a Hírmondó olvasóit is tájékoztatjuk. Az biztos, hogy jövőre az új autóknak is köszönhetően a Társulás így Jászapáti területén is megszervezzük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést és az ugyancsak házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.