A jégpályaépítés hátországa

A volt Tanítóképző Főiskola udvarán lévő műjégpálya befedése régóta húzódódik. 2013-ban aztán a JSE jégkorong szakosztálya – Antal Szilvia és Remete Krisztina vezetésével – felgyorsította az eseményeket. A szakosztály vezetőségi tagjai, a 2011. évben életbe lépett új társaságiadó-törvény lehetőségét alapul véve kezdtek munkához.

A szervezők két év alatt 53 szerződést kötöttek, és összesen 191 millió forint állt rendelkezésükre az első ütemben. Emellett Jászberény önkormányzata is jelentős összeggel járult hozzá az építkezéshez. Első évben önerőként, – a már régóta meglévő – fa tetőszerkezet állt rendelkezésre. 

A Nagy Kft-t mint kivitelezőt pályázat útján választották ki és a munkálatok 2014 nyarán kezdődtek a jégpályán. A négy fal felhúzása után elkészült a tetőszerkezet, majd télen a belső munkákat végezték.  
A jégpálya mellé ún. kiszolgáló helyiségeket is kell még majd építeni. Ami – többek között – öltözőket és korcsolyaélezőt is magába foglal majd. Ebben is részt vállal Jászberény önkormányzata a következő költségvetési évben, és természetesen a JSE szakosztálya újabb TAO-s támogatást vesz majd igénybe.

Antal Szilvia és Remete Krisztina önként vállalt feladata volt a pályázatokon elnyert pénzek összegyűjtése, támogatók felkutatása, szerződések elkészítése, az építkezésben való aktív részvétel, úgymint egyeztetések a hivatallal, a tervek elkészíttetése, az építkezés szervezése – kivitelezők kiválasztása, az engedélyek beszerzése, a következő építkezés előkészítése. És természetesen továbbra is a szakosztályi teendők ellátása. Köszönet érte!