Szomorúak vigasztalója

Vasárnap 11 órakor búcsúi szentmisére érkező hívek töltötték meg a Szentkúti templom padsorait.

A Boldogságos Szűz Mária névnapjának és a templom felszentelésének ünnepén a legszentebb áldozatot Takács Tamás tábori lelkész mutatta be ezen a napon a híveknek. A búcsúi elmélkedés előtt Szádvári Gábor köszöntötte a nálunk nem először vendégeskedő atyát, aki az újabb meghívásnak eleget téve ismét szívesen érkezett a legszentebb áldozat bemutatására. Takács Tamás tábori lelkészként gyakran a magyar hazától messze szolgál, vezeti a katonák lelki életét. Az atya hétfőtől a határon teljesít szolgálatot ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben.

A tábori lelkész a szentmisét önmagunkért, az egyházközségért, a városért, a hazáért ajánlotta fel. Szentbeszédében a hívekben a Szűzanya iránti szeretetet és tiszteletet erősítette, akinek személye mindig fontos szerepet töltött be a magyarok éltében. Mária életének szinte minden pillanatáról megemlékezünk, a születésétől egészen az elszenderedéséig. Édesanyaként tisztelhetjük, akihez problémáinkkal bármikor fordulhatunk. Ő a szomorúak vigasztalója, ő a csillag, hogy megmutassa a helyes utat életünkben. Közbenjárásért mindig fohászkodhatunk, hogy őáltala tudjunk eljutni Szent Fiához és a Mennyei Atyához.

A búcsúi szentmise a hagyományoknak megfelelően a Mária szobrot kísérő körmenttel ért véget.