Tájékoztató a 2015. II. félévi adófizetési határidőről

Tisztelt Adózók! Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket a második félévi helyi adók (építményadó, magánszemély kommunális adója, telekadó, iparűzési adó) és a gépjárműadó fizetési határidejére, amely 2015. szeptember 15. kedd.

Adóhatóságunk az egyenlegértesítőket év elején minden adózó részére postázta. A jogi személyeknek utalással kell teljesíteniük a fizetési kötelezettségüket, míg a magánszemélyek az értesítéssel együtt megkapták a befizetéshez szükséges csekkeket is. A befizetések egyszerűsítése érdekében a csekkeken található QR kóddal és okos telefon segítségével is teljesíthető a fizetési kötelezettség, valamint a www.jaszbereny.eado.hu weblapról is indítható bankkártyás befizetés a regisztrált adózók számára.
Amennyiben a csekkek mégsem állnak rendelkezésre, vagy nem ismerik az utalandó adó pontos összegét, akkor azt minél hamarabb jelezzék irodánknak. A késedelmi pótlékok felszámításának elkerülése érdekében határidőben tegyenek eleget adófizetési kötelezettségeiknek. Egyben tájékoztatjuk azokat az adózókat, akik határidőben nem tudják megfizetni adóikat, hogy a törvény lehetőséget biztosít fizetési könnyítésre. A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén (pl.: az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető, ingó, ingatlan fedezet rendelkezésre áll stb.) fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezhető, amely kizárólag kérelemre történhet. A kérelemhez szükséges adatlapok megtalálhatóak a www.jaszbereny.hu honlapon a hivatal/E-ügyintézés/letölthető nyomtatványok/kérelmek menüpont alatt vagy személyesen átvehetők az irodánkban. 

Az egyéni vagy társas vállalkozóknak lehetőségük van helyi iparűzési adóban adóelőleg módosítását (csökkentését) kérni, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az adóelőleg módosítási kérelmet 2015. szeptember 15. előtt kell benyújtani irodánkhoz, számításokkal és könyvelési adatokkal alátámasztva. Ha azonban a végleges pénzügyi elszámolás során kiderül, hogy a kérelem jogosulatlan volt, úgy az adózó mulasztási bírság megfizetésére is köteles.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önkéntes adófizetés elmaradása esetén az adóhatósági behajtási cselekmények után 5.000.-Ft végrehajtási költségátalányt kell fizetni a hátralékos adózónak.
Köszönjük az együttműködésüket.

Önkormányzati Adóhatóság

Jó tudni:
Adóigazgatási Iroda címe: 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. Tel: 57/411-981, E-mail cím: ado@jaszbereny.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Péntek: 8 – 12 óráig, Szerda: 8-12 óráig és 13 – 17 óra 30-ig.
Azok az adózók, akik már regisztráltak az adóhatóságnál, közvetlenül tudják ellenőrizni az adószámláik egyenlegeit a www.jaszbereny.eado.hu weblapon keresztül.