Méltónak kell lennünk első királyunkhoz

Államalapító Szent István királyunkra ezúttal a Déryné Rendezvényházban emlékeztünk az ünnep délelőttjén – a szabadtéri műsor számára kedvezőtlen időjárás okán.

A rendezvény hagyományainkhoz hűen a Jászkürt átadásával vette kezdetét, melyet Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató asszony nyújtott át az ünnepi asztalnál alpolgármesterei és dr. Kállai Mária kormánymegbízott mellett helyet foglaló Szabó Tamás polgármesternek. A Palotásy János Vegyeskar közreműködésével elhangzó Himnusz, majd Rékasi Emese előadásában felcsendülő Ó, Szent István népéneket követően dr. Kállai Mária kormánymegbízott osztotta meg gondolatait az államalapítás emlékét idézve, az ezeréves múlt történéseit párhuzamba állítva a jelenkor eseményeivel, feladataival.

„A magyar államalapítás ünnepén egyszerre emlékezünk a múltra és tekintünk a jövőbe. Több mint ezer esztendővel ezelőtt elődeink keresztény, független államot teremtettek. Tudták, hogy a keresztény Európa talajába csak keresztény állam tud gyökeret verni. Országunk eseményben gazdag krónikájából kitűnik, hogy mindig csak akkor sikerült felemelkedni, amikor lélekben is erősek voltunk” – hangsúlyozta dr. Kállai Mária. A továbbiakban kifejtette, hogy István belátta: a lehetőségek csak akkor nyílnak meg az ország előtt, ha vezetőként bátor és kemény döntéseket hoz. A keménykezű uralkodónak köszönhetően ma büszkén állhatunk az önmagukat megtartó, független nemzetek között. Az István által megteremtett szuverén állam évszázadokon át védelmet jelentett a Szent Korona minden népének, a honfoglaló magyarok utódainak, az itt élőknek. Ők együtt építették, gyarapították a közös hazát, és meg tudták tartani azt.

Ma egy új korszak kezdetén vagyunk, és ismét saját kezünkbe vettük sorsunk alakítását a kívülről és a belülről érkező negatív hangok ellenére is – emelte ki a szónok. „István mert változtatni a szokásokon, a megrögzött dolgokon, és ezt tette ma a nemzeti ügyek kormánya is, amikor a kor kihívásai szerint alakította a közigazgatást, döntéseivel képes volt az országot kivezetni a csőd közeli helyzetből. Szent István felvállalta, hogy a keresztény Európának őre legyen, megállítsa a hódítókat. Országunknak ma is egy hasonló szerepet kell betöltenie, az unió balkáni kapujaként útját kell állnia a modernkori népvándorlásnak. Ma tehát ismét rajtunk, az összefogásunkon és kitartásunkon múlik, hogy sikeressé tudjuk-e tenni Magyarországot.” Országunk megállta helyét Európában, ma példaként áll a nemzetek előtt. Kérdés, lesz-e elég erőnk és akaratunk ahhoz, hogy megőrizzük azt, amit az előző években elértünk – tette fel a kérdést a kormánymegbízott asszony. „Soha ne felejtsük el, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Méltónak kell lennünk első királyunkhoz, aki lerakta a mai napig létező állam erős alapjait. Emeljük fel újra lelkünket, hogy vele a haza is egyre magasabbra emelkedhessen!”

Az magasztos eszmék közvetítését követően a Palotásy János Vegyeskar népénekeinek előadása fokozta a meghitt hangulatot. Az ünnepnap az államalapítás történelmi jelentőségű emléknapja mellett egyben az új kenyér ünnepe is.  Szántó József címzetes apátplébános szentelte meg az új kenyeret. „Gondviselő atyánk, mindennap tőled kérjük a kenyeret. Ma idehoztuk és áldást kérünk rá. Hálánk jeléül rá, Szent Fiad jelét rajzoljuk és örömmel fogyasztjuk. A mai napon hálát adunk neked és köszönetet mondunk mindazoknak, akik tevékenykedtek azért, hogy ajándékod az asztalunkra kerüljön.” Az imádságok és a Boldogasszony Himnusz elhangzását követően Mező István református lelkész mondott igei áldást az új kenyér ünnepén. „Jézus által látássá lett a hit, miként a búzaszemből kalász lett. Minden búzaszemben ott van a jegy, melyet nagyszüleink szavai szerint Jézus teremtő arcjegyének is mondunk, aki az élet kenyere.”

Az augusztus 20-i ünnepség meghatározó eseménye az új kenyér megszegése. Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy Gábor szeletelték a frissen megáldott kenyereket, majd a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai kínálták körbe a termet betöltő közönségnek.  Az ünnepségen Técső küldöttsége is jelen volt, hogy a testvérvárossal közösen ünnepeljenek.

Szabó Tamás polgármester új kalászból sütött cipókat ajándékozott néhány kitüntetettnek; Pócs János országgyűlési képviselőnek, Szántó József címzetes plébánosnak, Mező István református lelkipásztornak, Talált József jászkapitánynak, Bolla János emeritus kapitánynak, Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgatónak, Bedőné Bakki Katalin karnagynak, Dudás Dániel néptánc-pedagógusnak.

A műsor záróakkordjaként a Páva műsorába bejutott Barkóca Táncegyüttes moldvai táncokkal és Rékasi Emese galgamenti népdalokkal lépett színre. A Szózat közös eléneklése zárta a díszünnepséget.