Welcome drink a Szűzanyának

Vasárnap ünnepi búcsúi szentmisét mutatott be dr. Novák István plébános a Barátok templomában Porciunkula, azaz Angyalos Boldogasszony ünnepe alkalmából.
Az egyházi naptárban augusztus 2-a Angyalos Boldogasszony, a ferences rend hagyományában a Porciunkula-kápolna felszentelésének emléknapja. Miután Szent Ferenc helyreállította, ezen a napon szentelték fel újra a kápolnát. Szent Ferencnek egy alkalommal a kápolnában megjelent az Úr Jézus és a Szűzanya, és biztatták, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Ferenc azt kérte, hogy aki ezt a kápolnát meglátogatja, teljes búcsút nyerhessen. A kérés rendkívüli volt, de az Úr Krisztus helybenhagyta és Ferencet a pápához utasította. Az egyházfő 1216-ban teljesítette Ferenc kérelmét, és augusztus 1-jén déltől másnap estig minden esztendőben a szenvedő lelkekért is felajánlható teljes búcsút engedélyezett.
Azoknak, akik fölkeresik a Porciunkula-kápolnát, gyónnak, áldoznak és imádkoznak a pápa szándékára. A magyar nép ajkán porcinkula, purcinkula, porcinkulabúcsú, Porcinkulai Szent Ferenc a ferences rend legnagyobb szakrális ünnepe a 17. század óta. A kicsi kápolna az Assisi város alatti síkságon található, magának a porciunkula szónak a jelentése is piciny rész, azonban ez lelki üzenettel is bír.
A nagy számban megjelent hívő közösség számára a szentbeszédet egy nyári hasonlattal indította dr. Novák István. „Milyen jól esik a nyaralás során a hőségtől kitikkadt vendégnek, ha welcome drink-kel üdvözlik a szálláshelyén! A mai napon mi is welcome drink-kel szeretnénk köszönteni a Szűzanyát!” – kezdte gondolatsorát a plébános.
Három olyan tulajdonságát emelte ki az Istenanyának homíliájában, amelyet nekünk is érdemes követnünk, megtanulnunk életünk során. Az első tulajdonság az őszinteség. Mária őszintén elmondta azt, amit érzett, gondolt és a szívét nyomta. Valószínűleg más meg sem merne szólalni egy otthonában történő angyali jelenés során, de ő nem félt megkérdezni: „Ez hogyan történhet meg?” Napjainkban a hazugságot sokan nem is tartják kerülendő bűnnek, mintha kezdené elnyerni legitimációját, pedig ott kezdődik az egyén szétesése, ahol hazudni és elhallgatni kell.
A második tulajdonság Mária és az agg Simeon párbeszédében nyilvánult meg, amikor bemutatták a kis Jézust a jeruzsálemi templomban. „A te lelked is tőr járja át” – hangzott Mária felé az idős ember próféciája Jézus későbbi halálával kapcsolatban, ami nem éppen kedves és reménykeltő mondat egy csecsemőjét karján ringató édesanya számára. Mária a későbbiekben el-elgondolkozott ezen, de nem szenvedett tőle, nem félt miatta, nem hordozta magában. Nekünk is meg kell tanulni a károgó emberekre nem odafigyelni, akik csak az erőnket akarják elvenni, hitünket csorbítani és Isten szeretetétől eltávolítani. Fogjuk be ilyenkor a valóságos fülünket és figyeljünk csak a saját belső hangunkra, mert az tudja a jó szót, Isten tanítását meghallani.
A harmadik tulajdonság a kánai menyegző epizódját juttatja eszünkbe Mária életéből. „Nincs boruk” – figyelmeztette Mária a vendéglátók problémájáról fiát és Jézus meg is mutatta első alkalommal isteni erejét: a vizet borrá változtatta. A mai világban annyira divatos lett nem foglalkozni más problémájával, hiszen az nem az én dolgom. Mi, keresztények, azonban örüljünk, ha segíteni tudunk valakinek.
E három nemes tulajdonság gyakorlásával többet adunk a Szűzanyának, mint egy welcome drink. „Adjuk szívből jövő köszöntésünket, jószándékunkat. És amit cserébe kapunk, az olyan erő és kegyelem, amellyel megerősíthetjük magunkat, országunkat és egész keresztény életünket” – zárta le szentbeszédét az atya.
Az ünnepi szentmisét körmenet követte, amely a Szent Ferenc-i mintára épült Porciunkula-kápolna mellett haladt el.