Fejlesztések és feladatok a kórházban

Dr. Csiki Zoltán, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatója a Humán Erőforrás Bizottság ülésén tájékoztatóban számolt be a kórház helyzetéről a struktúraváltás lehetőségeit figyelembe véve. A tájékoztatót a július 15-i rendes, nyílt képviselőtestületi-ülés tárgyalta.
A beszámoló átfogó elemzést nyújt a kórház helyzetéről a 2012 áprilisában történt állami kézbe kerülése óta a napjainkig eltelt időszakról. Az intézmény az államosítást követően azonos ágystruktúrával (150 aktív, 117 krónikus ágy), változatlan területi ellátási kötelezettséggel végezte tevékenységét.  A két jászsági járás és a körzethez tartozó Tápióság területén 125000 lakost lát el. Ez éves szinten mintegy 10000 fekvőbeteg és 134000 járó beteget jelent. A Tápiósággal bővített ellátási terület finanszírozással nem társult, ez jelentősen rontja a kórház anyagi egyensúlyát.
A kórházi struktúra elérte az optimumot, ugyanakkor szükséges a krónikus ellátás növelése.  A fenntartóval, a térségi igazgatóval történt egyeztetések és átcsoportosítások eredményeképp a krónikus belgyógyászati, a mozgásszervi és az ápolási osztályon az ágykihasználtság 90% feletti.
A diagnosztika fejlesztése kiemelt feladat az intézmény életében. A pályázati projektek eredményeképp – melyek érintik a fekvőbeteg-ellátás, a sürgősségi-ellátás fejlesztését, az eszközállomány korszerűsítését – év végére remény szerint egy korszerű diagnosztikai rendszer működik az intézményben.
A fenntartó által jóváhagyott fejlesztési irány a kórház esetében a fekvőbeteg-ellátás struktúraváltása, mely tartalmazza a diagnosztikai épületszárny építését, a diagnosztikai eszközpark modernizálását, digitális rtg., CT és PACS rendszer megvalósításával, sürgősségi osztály kialakítása műszerekkel, tüdőgondozó kialakítása a központi telephelyen, központi betegirányítási és betegtájékoztatási rendszer szoftverfejlesztését. A fejlesztések során a kórház menedzsmentje célként nevezte meg a szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas infrastruktúra megteremtését, a gazdaságilag hatékony, ugyanakkor betegbarát intézményi működés kialakítását, az ellátórendszer szakmailag magas színvonalú és korszerű kialakítását, a szolgáltatás és a munkafeltételek minőségének javítását, korszerű technológiák befogadását – akár a szükséges építkezéssel – egynapos sebészet lehetőségének szélesítését.
A fejlesztésre összesen 830 229 303 forintot igényelt a kórház, melyből építkezésre 418 477 400, eszközbeszerzésre 378 264 860, bútorok beszerzésére 24 509 286, informatikai fejlesztésekre 8 977 757 forintot fordítanak.  A projekt összköltsége 1.000.000.000 forint. A pályázatban meghatározott fejlesztési irányok szervesen kapcsolódnak a korábbi beruházásokhoz.
A strukturális átalakítás keretében a CT beruházás már megvalósult, a készülék július 1 óta OEP finanszírozással is bír (4.500.000 Ft). A készülék teljes körű működtetése komoly esélyt ad arra, hogy a kórház megfeleljen az egészségpolitikai törekvéseknek. Az immunkémiai vizsgálatok nagy része szintén helyben történhet majd. A laboratórium fejlesztésével a vizsgálatra szánt idő és a költségek is jelentősen csökkennek. Az elöregedett eszközpark két új ultrahangkészülék beszerzését is időszerűvé tette. Az általános sebészet, a nőgyógyászat és a traumatológia eszközbeszerzések révén szintén fejlesztésben részesültek. A fent nevezett osztályok valamint a szkeptikus osztály szintén megyei szinten is jelentős innovációt kapott. Az önkormányzat segítségével a pszichiátriai betegek és az őket ellátó dolgozók jobb, igényesebb körülmények közé kerültek.
Az intézmény kényelmi funkciói is javultak az elmúlt években. Vállalkozói támogatással, komfortszobával bővült a gasztroenterológia, a sebészeti mátrix és a gyermekosztály. Folyamatban van egy komfortszoba kialakítása a belgyógyászaton, valamint felajánlás érkezett egy újabb kényelmi szoba kialakítására a csecsemő- és gyermekgyógyászaton. Az évek folyamán fontos segítség volt a kórház alapítványának támogatása is, mely high-tech eszközök beszerzését tette lehetővé. A jövőben szeretnének beszerezni egy körülbelül 10 millió forint összegű csontsűrűség mérő eszközt, mely a megelőző programok sikerét is garantálná. A cél megvalósítása érdekében tárgyalásokat kezdtek az OTP Egészségpénztárral és a várost is be kívánják vonni a Richter egészségprogramba.
A jövő tervei között szerepel a központi raktár és a gyógyszertár áthelyezése. A szükséges támogató bevonása már megkezdődött illetve kutatják a további pénzügyi forrásokat.
A kórház anyagi helyzete a 2015-ös konszolidációval egyelőre rendezett. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkára és a fenntartó ÁEEK kérésére készült egy egyenlegjavító komplex intézkedési terv, amely tartalmazza a saját lehetőségeket és megfogalmazott javaslatokat a kormányzati illetve finanszírozási módosításokra. A finanszírozási és ellátási javaslat értelmében a kórház struktúrája nem változna, 6 db sürgősségi ággyal bővülne az aktív ágyak száma.  
A közeljövőben tárgyalások indulnak egy úgynevezett Hospice ellátás illetve ház létesítéséről melyhez az egyház segítségét kérik.
A beszámoló kitér az intézmény aggasztó HR helyzetére is, mely az erőfeszítések ellenére folyamatos romlást mutat. Sem a szakdolgozói, sem az orvosi létszám nem optimális.
A kórház kiadásainak meghatározó része az energetikai költség, mintegy 320-320 millió forint évente. A költséghatékonyság érdekében sikeresen vettek részt egy napelemes beruházást lehetővé tévő pályázaton, melynek megvalósítása augusztusban esedékes. A projekttől évi 8-10 millió forintos megtakarítás várható.  Ugyancsak egyenlegjavító az ágybővítés és a módosított Térítési szabályzat. Fontos a tervezhető bevételek optimalizálása és a kapacitások teljes kihasználása. Tartós egyenlegjavulás csak a finanszírozás korrekciójával érhető el.