Kormány-támogatást kap a város

Július 28-án, kedden délben Jászberény város Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott. Egyetlen napirendi pontot vitattak meg az egy híján teljes számban megjelent képviselők.

Ez pedig előterjesztés volt a Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekttel összefüggésben elnyert többletforrással arányos további önerő pénzügyi fedezetének biztosítására. A teljesen pontos, de bonyolult megnevezés megértéséhez röviden érdemes felidézni a beruházás eddigi történetét. Annak is a legvégét.

A szennyvíztisztító telepen a próbaüzem sikeresen lezárult, a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződött. Ezt követően a két biológiai medence leürítése után vált észlelhetővé az ott található betonfelületek és acélcsövek korróziója. Az emiatt szükségessé vált rekonstrukciós munkálatok előzetesen becsült költsége nettó 106.625.687,- Ft, ami azonban már meghaladta a Támogatási Szerződésben a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára betervezett összeget.

A Társulás kérelmet nyújtott be az irányító hatósághoz, amiről végül a Kormány döntött: támogathatónak ítélte a két medence rekonstrukciójának finanszírozását, de annak feltételéül szabta a többletforrással arányos önerő biztosítását.

A támogatási rátát figyelembe véve a szükséges önerő mértéke 7.016.261,- Ft, melyhez Jászberénynek 3.016.992,- Ft. önerőt szükséges biztosítania. Erről döntött a testület 14 egybehangzó igennel.