Bejárás és fórum a 3-as körzetben

Bejárásra és fórumra invitálta múlt hét szerda délután Nagy András önkormányzati képviselő a 2. sz. körzet lakóit. A képviselő és az általa meghívottak a bejáráson felkeresték az előzetesen meghirdetett helyszíneket, melyen a kánikulára való tekintettel a résztvevők frissítőjéről a képviselő mindvégig – beleértve a fórumot is – gondoskodott.

Az Ártér és Bajnok utca találkozásától indított körzetbejáráson a lakók a kapuban várták és jelezték problémáikat, észrevételeiket a képviselőnek és a jelenlévő szakembereknek. Megoldásra váró feladatként ebben a körzetben is döntően út- és járdafelújítás, valamint csapadékvíz elvezetés szerepelt, Többek között kátyús, töredezett útszakaszok, a Dárdás utcában útburkolati kopóréteg hiánya, nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés, a Sipos Orbán utcában a balesetveszélyes és emiatt a gyakorlatilag használhatatlan járda jelent gondot. Szó esett a Bajnok utca (Ártér utca találkozásánál) zöldövezetének parkosítása, melyet az ottlakók kérésére jelzett a a képviselő a szakembereknek. Ez még csak vázlattervek szintjén körvonalazódik. Továbbá egy lakó kérte a területet körülölelő útszakasz egyirányúsítását is.

A Sármány utcában egy évek óta húzódó probléma végleges megoldását kérte egy lakó a képviselőtől: csapadékos időjárás esetén a lakóháza előtti területet elönti víz, mely a megfelelő átfolyó hiányában a szemközti sorház csapadékvizét is begyűjti. Átfolyót ugyan kialakítottak, de nem a megfelelő helyre, mely orvosolná a problémát. Nagy András képviselő a fórumon kifejtette: mivel a szemközti társasház esővize a földbe van vezetve, hatósági kérdést jelent, mely a jegyzőnél van, és egyelőre végeredmény nem született. A témához kapcsolódóan Horgosi Zsolt vezérigazgató hozzátette, a pontos műszaki megoldást szorgalmazó levél beérkezett a JVV Zrt-hez, a jövőben születik döntés a probléma kiküszöbölésére.

A Zerge utca útfelújítása az idén megtörténik, melynek során az ivóvíz-vezetéket is kicserélik. Az utcabeliek képviselői kérték – a helyszínen és a lakossági fórumon is – az utca Bajnok utca felőli egyirányúsítását, valamint fekvőrendőr kihelyezését. Nagy András képviselő elmondta, hogy az említett kérések megvalósítása rendőrségi engedélyekhez kötöttek. Ennek érdekében szükséges az érintett utca lakóinak közös megegyezése, melyet – valamennyi tulajdonos aláírásával ellátva – írásba kell foglalni, majd eljuttatni a képviselőhöz, aki továbbítja a dokumentumot az illetékesekhez elbírálásra. A témával kapcsolatban a fórumon Juhász Dániel, a Városfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy a lakók minél hamarabb jussanak konszenzusra, gyűjtsék be az aláírásokat, így a fekvőrendőr kihelyezése jó eséllyel még az idén megvalósulhat.

A bejáráson érintettük a Gyöngyösi utat, ahol ugyancsak felmerült annak műszakilag aggályos állapota, a lakóházak kamionos forgalom okozta terhelése. Ezen problémák megoldást az elkerülő út harmadik szakaszának megépítése jelenthet. Többen jelezték a képviselőnek a Verseny utca műszakilag aggályos állapotát is. A közeli oktatási intézmény fejlesztési munkálatai miatt, megnövekedett a tehergépjármű forgalom, aminek következtében nagymértékben rongálódott az utca állapota az elmúlt időszakban. A helyszínen a lakók hívták fel a figyelmet a Verseny – Rácz Aladár utca – Gyöngyösi út kereszteződés balesetveszélyességére: a kerékpárosok nem veszik figyelembe a számukra kijelölt útszakasz végét jelző táblát.

A körzetbejárást követően a Székely Mihály Tagintézmény egyik tantermében fogadta Nagy András képviselő a fórum iránt érdeklődőket. A fórumon felszólalók között volt, aki egyszerre érdeklődött a polgárőrség munkájáról, az útfelújítás során szintkülönbséggel kiépített aknatetők hibás kivitelezéséről. A hulladékgyűjtő szigetek áldatlan állapota miatt információt kért a tervezett hulladékudvar megnyitásának időpontjáról, továbbá javasolta a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató megjelenését lapunk hasábjain.

A polgárőrség működésével kapcsolatban a képviselő informálta jelenlévőket, miszerint a szervezet beszámolója bárki számára elérhető a város honlapján. A továbbiakban Horgosi Zsolt vezérigazgató elmondta, információi szerint a hulladékudvar várhatóan jövő év elején fog megnyitni. Hozzátette, a város pályázatának keretében folyamatban van hat, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas gépjármű beszerzése és tudomása szerint ehhez kapcsolódóan készül egy olyan dokumentáció, ami a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismereteket népszerűsítené a lakosság körében.

A továbbiakban elhangzó egyéni panaszok, észrevételek, kérések hangzottak el a körzetet és a várost illetően. Jelezték a vízelvezető árok célszerűtlenségét a Túzok utca elején. Egy körzetlakó érdeklődött az ivóvíz minőségéről, valamint korlát felszerelését kérte a JNE székház oldalára, a könnyebb és biztonságosabb közlekedés érdekében a sétányra.