A jász összefogás csodákra képes

Huszonegyedik alkalommal ünnepelték az elszármazott és a szülőföld ölelésében maradt jászok összetartozásukat, identitásukat a Jász Világtalálkozó kereteiben, melynek idén Jászalsószentgyörgy adott otthont.

A szó szerint világraszóló ünnepség szombaton kora délelőtt orgonakoncerttel vette kezdetét a jászalsószentgyörgyi Szentháromság Római Katolikus Templomban. A hagyományokhoz híven főpapi szentmisén kértek, s kaptak áldást a jászok, majd a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar alapozta meg az emelkedett, ugyanakkor vidám hangulatú ünnepi programsorozatot. A rendezvény talán leglátványosabb eseménye a jász, – és a világtalálkozók ünnepségén hozzánk csatlakozott testvérnép, a kun– települések felvonulása már a késő délelőtti rekkenő hőségben történt.

A huszárok felvezetésével hosszú sorban kígyózott a városok és falvak díszes viseletet öltött képviselőiből álló sokadalom a település Fő utcáján. A menet élén lovaglók már szinte elérték a központi ünnepség helyszínét, a Vadas park árnyas ligetét, amikor az őket követő hintókban, kocsikban utazó elöljárók és a gyalogos felvonulók utolsó csapatai elindultak a templom elől. A földrajzilag is a Jászsághoz tartozó települések lakói mellett érkeztek vendégek a távolabbi jász helységekből is, mint Jászkarajenő, Jászszentlászló, Pilisjászfalu, Újireg. Lajosmizsén jelentős számú jász él ma is, akik büszkén vállalják gyökereiket. Természetesen az ő képviselőik is megérkeztek, csakúgy, mint a történelmi sorsközösségben a jászokkal testvérekké összefonódott Kis- és Nagykun települések követei.

A Vadas park nagyszínpada elé sorra érkező felvonulókat Csomor Csilla színművésznő, a találkozó háziasszonya köszöntötte, aki egyben röviden be is mutatta a települések történelmét, üdvözölte a megjelent polgármestereket.

A díszünnepség az esemény jelentőségéhez méltón a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét, majd Szarvák Imre, Jászalsószentgyörgy polgármestere köszöntötte a vendégeket, kiemelve Jakab István országgyűlési alelnököt, Rákosi Balázs államtitkárt, dr. Kállai Mária kormánymegbízottat, Kovács Sándort, a Megyei Közgyűlés elnökét, Pócs János országgyűlési képviselőt, dr. Dobos Lászlót a Jászok Egyesületének ügyvivőjét, továbbá a jász és a kirajzott települések polgármestereit, jegyzőt, önkormányzati elöljáróit, az egyházi méltóságokat, a regnáló és emeritus kapitányokat és nem utolsó sorban Talált József jászkapitány-jelöltet. „A XXI. Jász Világtalálkozó megrendezésével szeretnénk demonstrálni, hogy a világtalálkozók sorában a második kör megrendezésének igenis van létjogosultsága, mely nem egy megoldhatatlan feladat, hanem a legnagyobb kitüntetés.

Az 1999. évet követően a Jászság egyik legkisebb településeként másodszor nyertük el a rendezés jogát, melyre önök meghallották a hívó szót. Ennek a vállalkozásnak a sikere nem anyagi javakban mérhető. Ettől sokkal többről szólnak, arról a rendszeresen megélhető, a szülőföldhöz kötődést megerősítő és hagyományainkat megélő közösségi élményről, melynek igenis van értékteremtő ereje.”
Rákosi Balázs államtitkár Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter üzenetét tolmácsolva köszöntő szavaiban méltatta az ünnepséget, az itt megjelenő hazaszeretetet, mely a példaértékű jász összetartásban, hagyománytiszteletben nyilvánul meg. „Történelmünk egyetemes értékei nem változnak az idő múlásával. Őseink világa, mítoszaink, hagyományaink együttesen képezik nemzeti identitásunk szilárd talapzatát.”

Kovács Sándor, a Jász Nagykun Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke kunként értékelte azt a megtiszteltetést, mellyel részese lehet a rendezvénynek. A történelmi sorsközösségben hasonló megpróbáltatásokat megélt kun és jász népek testvéri szeretetét hangsúlyozta beszédében az elnök. „Köszönöm, hogy példát mutatnak az ország számára a nemzettudat ápolásával, a tradíciók megtartásával. Isten tartsa meg a jászokat!”

Pócs János országgyűlési képviselő szülőföldje iránti tiszteletét a Jászmagyarok együttes Jász Himnusz dalszövegének segítségével foglalta össze. Emlékezetbe idézte, hogy ez a dal csendült fel a Parlamentben 2014. február 4-én, amikor az Országgyűlés országos emléknappá nyilvánította a Jászkun Redemptiot. „Immár 270 éve, hogy a jászok bebizonyították, hogy a jászok egységének nem ára, hanem értéke van. Huszonegy év óta ezen a napon, a jászok legnagyobb ünnepén, ezt az összetartozást mutatjuk meg a világnak.” Pócs János köszönetet mondott a rendezvény országos és megyei elöljáróinak a kiemelt figyelemért és támogatásért és valamennyi résztvevőnek, akik fáradoztak az ünnepség sikeréért, mely arra hivatott, hogy hangsúlyozza valamennyiünknek a szülőföld, a hazaszeretet jelentőségét.

A Jászok Nagykönyve évről évre a jász világtalálkozók alkalmával nyílik ki, hogy a vendégek bejegyezhessék gondolataikat a jászok seregszemléje idején. A könyvet ezúttal is Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója adta át Szarvák Imre polgármesternek és a Jászok Egyesülete ügyvivőjének dr. Dobos Lászlónak, akik ebben az évben elsőként látták el kézjegyükkel a dokumentumot.
Az országgyűlés alelnöke Jakab István köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt év február 4-én a jászok számot adtak a világnak arról, hogy a Jászság hogyan őrzi hagyományait, hogyan tiszteli a múltját, hogyan éli meg a jelent, és hogyan építi a jövőt. „A jászok csodára voltak képesek a magyar országgyűlésben, mert a parlament egyhangú szavazattal fogadta el a redemptio emléknappá nyilvánítását. A jászok egységet tudtak teremtetni és ez üzenet nem csak a képviselők számára, de a nemzet számára is. A hitből fakadó erő elegendő ahhoz, hogy megtartsuk nemzetünket, összefogással vigyázzunk értékeinkre és gyermekeinknek átadjuk örökségül mindazt, amit kaptunk őseinktől.”

Az elszármazott jászok nevében dr. Törőcsik Mária mondott ünnepi köszöntőt. „Ha Jászalsószentgyörgyre gondolok szüleim, nagyszüleim jutnak eszembe, akik meghatározták azt, akivé lettem. Itt vannak a gyökereim, jellemem, karakterem általuk alakult ki, majd az élet formálta tovább. Meghatározó emlékképeim is ide kötnek, mint nagyapám subája, a falusi nyarak, a vajköpülés, a dinnyeevés, a kenyérsütés, a kútban hűtött madártej, egy esküvőn látott kanásztánc. Jász mivoltom egy a szülőhazától távoli közegben nyert új értelmet. A jász nyakasság és tartás az örökségem. Ma azért állhatok itt, mert nemcsak elszármaztam, hanem munkámmal bizonyítottam, hogy a jász tartás, a megbízhatóság, a kimondott szó tisztelete nem csak itt számít, de bárhol a világban értékként jelenik meg.”

Gál Bence középiskolás diák érzelem gazdag, kifejező szavalatát követően került sor a Jászságért Díj átadására, melyet dr. Dobos László nyújtott át Gubicz Andrásnak és feleségének Gubiczné dr. Csejtei Erzsébetnek. A Jászságért Díj az elszármazott jászok tisztelgése a teremtő jász géniusz előtt – hangsúlyozta a Jászok Egyesületének ügyvivője. A továbbiakban tolmácsolta dr. Csányi Sándor, a Jászságért Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Azamat Hadikov Észak-Oszétia miniszterelnöke üdvözletét. A Jászsági Civil Vándordíjat hatodik alkalommal ítélte oda a kuratórium, melyet ez évben a Déryné Vegyeskar vehet át majd ősszel – jelentette be az örömhírt dr. Dobos László, majd méltatta a világtalálkozó remek szervezését.

Harmadik alkalommal került sor megosztott Jászságért Díj átadására, és a díj huszonnégy éves történelmében először kapja azt jászkapitány és hitvese. A jászkiséri házaspár tagjai példamutató életpályájuk elismeréseként érdemelték ki a díjat, mely Ördög Margit tűzzománc plakettje és pénzjutalom. A két önmagában is kimagasló közösségi életpálya együvé fonódott szakasza a jász hagyományőrzés kiemelkedő teljesítménye. Két évtized alatt nyújtott közös tevékenységükre joggal lehetünk büszkék jászkisériként, jászként, magyarként – emelte ki az elnök.
A díjazottak köszönetüket fejezték ki a bizalomért és a tevékenységüket segítők munkájáért.

Az ünnepség legfényesebb momentumával az új kapitány beavatásával folyatódott a ceremónia. A leköszönő jászkapitány, regnáló jászkun főkapitány Borbás Ferenc méltatta a világtalálkozók színvonalát, a jász összefogást és hagyományőrzést, melynek csodájára járnak az országban.

A 2015. év jászkapitányát, Talált Józsefet Szarvák Imre polgármester mutatta be a nagyközönségnek. A kapitány érdemeit bizonyítja, hogy a Jászalsószentgyörgyért Díjra ebben az esztendőben a polgármester Talált Józsefet és feleségét jelöli, mely kitüntetést majd augusztus 20-án a megújított vízimalomnál vehetnek át.

Az új kapitány a hagyomány szerint eskütétel keretében erősítette meg tevékenységére vonatkozó fogadalmát. A fogadalomtételben Eszes Béla, a Jász Önkormányzatok Szövetségének elnöke segítette a kapitányt. Az eskütételt követően Talált József átvette a jászkapitányi jelvényeket dr. Bathó Edit múzeumigazgatótól és Szarvák Imre polgármestertől; a nyakravalót, a mentét, a süveget, a pecsétet, a kapitányi medált. A kapitányi díszkardot Borbás Ferenc adta át hivatali utódjának. Az egy évre szóló kinevezési tanúsítványt a múzeumigazgató asszony olvasta fel, majd nyújtotta át. A kinevezést a Jászkürtből elfogyasztott bor áldomással pecsételt meg a kapitány, melyet minden jászra, kunra és valamennyi magyar egészségére ajánlott. A hatalmi jelvényekkel ellátott frissen kinevezett jászkapitány tradicionálisan lóháton távozott a ceremóniáról.

A díszünnepség záróakkordja az immár hagyományos galambreptetés volt, melynek alkalmával a megjelent polgármesterek engedték szárnyra a kezükben tartott madarakat, hogy röptükkel hirdessék a jászok örök szabadságát, későbbi hazatértükkel a nemzetség szülőföld iránti örök szeretetét.