A konstruktív együttműködés elengedhetetlen

Az októberi önkormányzati választásokat követően átalakult az önkormányzatban a bizottsági struktúra: számuk kettővel nőtt és a hat közül kettőt ellenzéki politikus vezet. Hatuk közül korábban hármat már megkérdeztünk. Az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke Budai Lóránt jobbikos képviselő. Annyi idő eltelt a kezdetektől, hogy megkérdezhettük az indulásról és eddigi tapasztalatairól.

Elnök Úr, leülepedett már a választások eredménye vagy még mindig hajtja önöket az akkori lelkesedés?
Ha már így kérdezi, természetesen leülepedett, de lelkesedésünk töretlen. Azt gondolom, hogy a 2014-es önkormányzati választás eredménye megmutatta a változó erőviszonyokat. A mi pártunkat, helyben, a politikai elemzők egyáltalán 2010 óta tudták mérni. Ehhez – tehát a 2010-ben elért eredményhez –, képest itt, Jászberényben négyszeresére nőtt a támogatottságunk. Ezzel együtt most is azt vallom, amit a választások éjszakáján az eredmények ismeretében frissen nyilatkoztam: szerettünk volna még jobb eredményt elérni. Igaz, hogy a testületi jelenlétünket egyről kettőre növeltük, de a vágyainkban ennél is több szerepelt.

Miért elégedetlen?
Ha őszintén és reálisan elemezzük a történteket, a mi megerősödésünk ellenére vajmi kevés dolog változott, hiszen a Fidesz tízből tíz egyéni körzetet megnyert. Így már az indulásnál tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, nem sok ráhatással. Persze nem adtuk fel a céljainkat és a küzdelmet: a mostani ciklusban is megvannak azok az eszközök, amelyekkel hatni tudunk a város vezetésére. Ennek már vannak látható jelei, de az igazi áttörés még várat magára.
Még el sem kezdték a küzdelmet, amikor a korábbi gyakorlatot megváltoztatva a biztos többségben lévő polgármester felajánlotta Önnek éppen a közbiztonságot is felügyelő bizottság elnöki posztját.

Hogy fogadta a felkérést?
A felkérés váratlanul ért, noha a testület második legerősebb pártja lettünk. Kértem is fél nap gondolkodási időt és azon töprengtem, vajon mi lehet az oka ennek a változásnak? Nem gondoltam, hogy csupa jó szándék vezérelte a polgármestert és abban sem ringattam magam, hogy hirtelen felismerte a képességeimet. Bő fél év után azt mondhatom, nem érdemtelenül lettem a bizottság elnöke.

Hogyan látja a bizottsága feladatait és mennyire tud azonosulni annak céljaival? Jó vagy esetleg inkább rossz tapasztalatai vannak?
Úgy kezdtem a munkát, hogy a közbiztonsággal már az előző ciklusban is kiemelten foglalkoztam. Ugyanakkor azt is már az elején megfogalmaztam, hogy a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, polgárőrséggel való kölcsönös és a konstruktív együttműködés elengedhetetlen a város érdekében. Ez nem lehet politikai kérdés. Természetesen velük kezdtem az egyeztetést, de a város civil szervezeteivel, az óvodákkal, bölcsődékkel és a Roma Önkormányzattal is megvitattam a teendőket. Vannak pozitív tapasztalataim, a tavaly őszi felvetések egy része már megvalósult, például az óvodák biztonsági rendszere. Ugyanakkor negatív tapasztalataim is gyűlnek, amelyek a városvezetéshez, elsősorban a polgármesterhez kötődnek.

Na, erre biztosan kíváncsiak az olvasóink.
Sok panasz érkezett a polgárőrség hatékonyságára. Én úgy gondoltam, hogy mivel közpénzből is működnek, ezzel együtt jár egyfajta számonkérés és ösztönzés is. Segítséget akartam nyújtani nekik, egy szakemberek által kidolgozott egységes beszámolóminta bevezetésével.
Ez a bizottsági ülés majdnem botrányba fulladt, a polgárőrök, akik szabadidejükben végzik a tevékenységüket erősen kritizálták a táblázatos, csak adatszerű beszámolót.
Valóban éles vita alakult ki – és hogy visszakanyarodjak a megkezdett gondolatomhoz –, a polgármester az álláspontok tisztázására megbeszélést hívott össze, amelyre engem „mint a vita kirobbantóját” meg sem hívott. Ezt az arroganciát nehezményezem és a párbeszéd hiányát. Amikor a következő bizottsági ülésen mód nyílt a párbeszéd folytatására, feloldódtak a feszültségek, s úgy gondolom, hogy mostanra már a polgárőrökkel való kapcsolat is jó irányba halad.

Ön kétségtelenül vehemens egyéniség. Ez a pártja filozófiájából következik?
Szeretem, ha mennek a dolgok a maguk rendes útján. Azt, hogy a hatékonyságot fokozni kell s az anyagi lehetőséghez mérten a közpénzt, annak elköltését alaposan meg kell nézni, nos ezt nem elsősorban a pártomból hoztam, hanem otthonról. A gazdasági kérdések nem pártszimpátia függőek, bár természetesen azért vagyok a Jobbikban, mert úgy gondolkodom, ahogy. A közelmúltban volt városunkban az esélyegyenlőségi konferencia. Ott elhangzott, hogy a Jászságban az emberek a közbiztonságot mennyire fontosnak tartják és különösen az idősek leginkább az áldozattá válástól félnek. Itt a városnak és minden szereplőnek megvan a maga feladata, és ha a polgárőrség tevékenysége lanyhulni látszik, segítséget kell nekik nyújtani, ösztönözni őket például mozijeggyel, állatkerti belépővel.

A bizottságban megítélése szerint milyen a munka?
A bizottsági tagokkal vita szinte nem volt a kérdések alapvető megítélésében, bár indíttatásunk, mentalitásunk, alapállásunk nem azonos.

Milyen tervei vannak – közeliek és távoliak egyaránt?
A közeli elképzeléseimet illetően első helyen a szorosabb együttműködés szerepel, amelyben a polgárőrség nem ellenség, hanem szövetséges a város érdekeiért folytatott harcban. Ugyanolyan korrekt viszonyba szeretnék kerülni velük is, mint a rendőrséggel és a tűzoltósággal már sikerült. Újra szeretném végigjárni a közbiztonság területén feladattal bíró szervezeteket, megismerni a közterület-felügyelet, a mezőőrség, az alapítványok munkáját, hogy érdemben segíthessem őket. Kicsit távolabbra tekintve szakmai vonalon szeretnék tevékenykedni, nem bevinni a politikát erre a területre.  Úgy látom, hogy a legnehezebb a források növelése.

Erre rá is akartunk kérdezni. legutóbb épp nekünk nyilatkozta, hogy megkeresik a módját, hogy az idei esztendőtől mindhárom kéklámpás szerv nagyobb anyagi segítséggel számolhasson. Ez politikusi óhaj vagy realitás?
Teljesen reális volt a kijelentésem. A városvezetői elvonás ellentételezése miatt. Annyit mondhatok, hogy szakembereket, vállalkozókat keresünk meg kifejezetten a közbiztonság támogatása érdekében, és civil szervezetekkel is tárgyalunk a büdzsé kiegészítéséről. Ez a munka folyamatban van.

Nem vágtunk közbe, hátha az említett nyilatkozatnak azt az elemét is előhozza, hogy ennek a bizottságnak, beleértve az elődét is soha ilyen kevés összegből nem kellett ellátni a feladatát.
Hoztam néhány táblázatot, ezek magukért beszélnek. 2013-ban 39 millió forint állt a bizottság rendelkezésére, ebben az évben 9. A számok nem hazudnak.

Elnök úr tudja, hogy 2013-ban 20 millió forintért telepítették a kamerarendszert és a civil szervezetek 10 milliós pályázati kerete is itt szerepelt. Ez a feladat átkerült a HEB-hez. Akkor ez 9-9 millió forint. Ön, aki sokat dolgozik, tájékozódik, ezt a tendenciózus adatismertetést nem találja populista megoldásnak?
Nézhetjük az előző évet is, amikor 10 és fél millió-, vagy az azt megelőzőt, amikor 60,4 millió forint volt. Az idei meg továbbra is 9.

Ön is tudja, hogy a közbiztonsági program minden évben három millió forintot kapott, tavaly épp a polgárőrség a korábbi évek egymilliójához képest gépkocsi vásárlás miatt másfél millióval jutott több forráshoz. A rendőrségi támogatásból pedig tavalyról egymillió forint áthúzódott idénre, itt négy-öt a tényszám. A hatvan millióból pedig negyven bűnmegelőzési pályázati pénz volt, tíz pedig ismét csak a civileké. Maradt 10,5 millió a bizottságnak.
Őszintén megértem, hogy irányított kérdésével igyekszik a városvezetés álláspontját képviselni, de ma is azt állítom, amit a költségvetés tárgyalásakor: 4 millió forint a rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság éves támogatására, igen csekély összeg. Arról tehát nem tud meggyőzni, hogy nem kellene több pénz, például a kéklámpások támogatására.

Ebben természetesen egyetértünk. Csak a pontos számokról beszélünk. Hogy látja a többi bizottság finanszírozását? Ők többet kaptak a nagy közös kalapból?
Nem, jellemzően minden bizottság kerete szűkösebb, mint a tavalyi volt.

A városról beszélünk, de engedjen meg egy kérdést a megyei közgyűlésbeli munkájáról. Ez hogy tetszik?
Új, ismeretlen és izgalmas feladat számomra. A megyei közgyűlésben is a második legerősebb párt a Jobbik, de aktivitását tekintve frakciónk az első. Más-más területek gondjaival találkozunk, szakmai és konstruktív együttműködésre törekszünk. Ha a megye és a város érdeke úgy kívánja támogatjuk az előterjesztéseket akár igen szavazatunkkal is. Már többször előfordult, hogy egyetértettünk a többségi felvetésekkel.

Befejezésül egy személyes kérdés. Hogy van?
Köszönöm, nagyon jól.

Nem erőltetem, nem muszáj válaszolnia, de a városban úgy hírlik, már nem a kórházban dolgozik.
Erről egyelőre részletesebben nem nyilatkozhatom. Azt megerősíthetem, hogy tizenkét év után, július másodikától – nem önszántamból –, már nem vagyok a kórház dolgozója. A továbbiakról talán később.