Diplomaátadó a főiskolán

Június utolsó szombatján délelőtt kilenc és tizenegy órakor tartotta a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Campusa diplomaátadó ünnepi kari tanácsülését a főiskola Apponyi termében.

A 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterében 107 hallgató vehette át kitartó munkájának eredményét. Andragógia szakon harmincheten, informatikus könyvtáros szakon tizennyolcan, szociális munka szakon öten, óvodapedagógus szakon tizenöten, tanító szakon huszonnégyen, szakirányú továbbképzésen nyolcan tettek sikeres záróvizsgát ebben a félévben.

A tizenegy órakor kezdődő diplomaátadó tanácsülésen a főiskola dékánja, dr. Varró Bernadett köszöntötte a végzős hallgatókat és hozzátartozóikat, pedagógusokat, a meghívott vendégeket, majd megnyitotta az ünnepséget. A rendezvény kezdetén a SZIE ABPK vegyes kara műsorral kedveskedett a végzős hallgatóknak. Virágné dr. Juhász-Nyitó Klára vezényletével és Balogh József zongorajátékával A jóbarátság skót népdal dallamai csendültek fel, majd a NOX Együttes dalának átiratával, A számtan se megy még szólt jó tanácsként a pályakezdéshez.
Dr. Tőzsér János professzor, a Szent István Egyetem rektora ünnepi köszöntőjében kiemelte a nagymúltú felsőoktatási intézmény szakmai pályafutását, a hosszú évtizedek óta képviselt szellemiségét, melyet bizonyára mindannyian magukban hordoznak, és mikor megkezdik munkájukat választott szakterületeiken, kamatoztatni tudják majd az elsajátított értékeket. Hangsúlyozta a kar szakterületeinek társadalomban és a vidék fejlesztésében betöltött szerepét. Az elsajátított ismeretek és szemléletmódok birtokában szakmai pályafutásukhoz eredményes munkát, magánéleti sikereikhez pedig kitartást és szerencsét kívánt a rektor.

A dékán asszony köszöntőjében gratulált a végzős hallgatóknak, akik sikerrel vették az elmúlt 3-4 év akadályait, mert bíztak önmagukban, volt elég erejük és kitartásuk a kitűzött cél eléréshez. „Ha jól végeztük munkánkat, akkor a korszerű ismereteken túl, felkészítettük önöket az új iránti érdeklődésre, új ismeretek befogadására, elsajátítására és annak átadására. Bízzanak tudásukban és önmagukban, kívánom, hogy a választott pálya sok örömet és szakmai sikert hozzon a jövőben számukra! Ne feledjék, az Alma Mater kapuja mindig nyitva áll önök előtt” – fogalmazott dr. Varró Bernadett, aki Goethe szavaival búcsúzott a végzős hallgatóktól. „Keresd az életben mindig a szépet! Ragadd meg azt is, amit más észre sem vesz! S ha durva is sokszor az élet, Mindig találni benne kedveset, szépet!”.

Az ünnepi tanácsülésen oktatói kitüntetéseket adtak át a főiskola már nyugdíjas pedagógusainak, akik önkéntes szerződés keretében az elmúlt években is rengeteg segítséget nyújtottak a kar oktató-kutató munkájában és a sok év alatt felhalmozott szakmai ismereteikkel, tapasztalataikkal gazdagították a főiskola munkáját. Díjazottak: dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke, dr. Harmat Mária, dr. Lóczi Márta, dr. Wirth Lajos, dr. Gedon László.

A kilencórai ünnepségen Varga Kitti nappali tagozatos hallgatót dr. Tőzsér János rektor a SZIE Babérkoszorú Hallgatói Fokozat kitüntetéssel jutalmazta, majd díszokleveleket adtak át a tanítóképző egykori végzős hallgatóinak. Közülük egy öreg diák arany, húsz pedig gyémánt diplomát kapott.
A friss diplomások nevében Ádám Erika tanító szakos hallgató és Kovácsné Benedek Katalin andragógia szakos hallgató az oktatók munkáját, segítéségét megköszönve, a közös emlékek felidézéseivel búcsúzott a diáktársaktól és az egyetemtől.

A Záróvizsga-bizottság kitüntetésben részesítette azokat a hallgatókat, akik az államvizsgán kimagasló teljesítményt nyújtottak, valamint kitüntetést kaptak az évek során kimagasló közösségi munkát végző és tanulmányi eredményt elért hallgatók is. A tizenkét kitüntetést a dékán asszony, dr. Molnár Marietta és dr. Furcsa Laura szakfelelősökkel nyújtotta át a díjazottaknak. Az ünnepség záró momentumaként, a fogadalomtételt követően a campus végzős hallgatói dr. Varró Bernadett dékántól és dr. Tőzsér János rektortól vehették át okleveleiket.