Bejárás és fórum a belvárosban

Június 17-én, szerdán délután 17 órától az egyes számú választókörzet lakói csatlakozhattak a kerület gyalogos bejárásához, majd ezt követően 17 órától lakossági fórumon, oszthatták meg észrevételeiket, kérdéseiket, problémáikat a körzet képviselőjével, Hajnal-Nagy Gáborral, valamint a jelenlévő szakemberekkel.

A Lehel vezér szobrától indított bejáráson elsőként a Conselve téri parkot látogattuk meg. Útközben megoldásra váró feladatként merült fel a városháza és a Zirzen Janka utca közötti járdaszakasz azon padjainak áthelyezése, melyek a főtér frekventált területén akadályozzák a gyalogosokat. Alvári Csaba főépítész elmondta, hogy az említett járdaszakaszon jelenleg garanciális munkálatok folynak, így a padok a helyreállításokat követően kerülhetnek majd másik helyre.

A Conselve téri parknál Hajnal-Nagy Gábor elmondta, hogy néhány fa kiszáradt – helyükbe egyelőre virágokat ültettek – mert még nem sikerült olyan fákat beszerezni, melyeket a projekt alapján ide terveztek. A fapótlást őszre tervezik. A képviselő a helyszínen kifejtette, hogy a parkoló 60%-a önkormányzati tulajdon, a fennmaradó rész viszont magántulajdon.  A város célja, hogy megvásárolja ezt a területet és városképbe illő környezetet alakítsanak ki a tér egészére. A Holló András utcai járda felújítási tervei elkészültek, hamarosan megújul a kérdéses szakasz.
Problémaként merült fel a Szentháromság téri játszótér csúszdája, mely a nyári időszakban hamar tűzforróvá melegszik, így gyakorlatilag használhatatlanná válik a gyermekek számára. A jelenlévők a játékelem műanyag lappal történő leburkolását javasolták, ez viszont nem megvalósítható. A szakemberek elmondták, hogy a játszótérre Európai Uniós szabványnak megfelelő eszközök kerültek, mindegyik megkapta a minősítést, így azokat nem lehet átalakítani. A problémát remények szerint a játszótérre ültetett fa 1-2 éven belül, árnyékával megoldhatja. A Nádor utcában többen sérelmezték, hogy egyetlenegy zebra sem található az igen forgalmas szakaszon, ami a lakótelepi családok biztonságosabb áthaladását segítené a szemközti oldalon kiépített egyesített gyalogos és kerékpárútra.A Zagyvaparti sétánynál a lakók jelezték észrevételeiket, miszerint hiába vannak kihelyezve tiltó táblák, mindig akadnak olyanok, akik kutyával érkeznek a sétányra, vagy épp kerékpárral száguldanak végig a szakaszon.

A bejárás következő állomása a Riszner sétány volt, ahol a körzetlakók az utca műszakilag aggályos állapotát panaszolták a képviselőnek, melyen már gyalogos és kerékpáros sem közlekedhet biztonságosan. Hajnal-Nagy Gábor elmondta, hogy a sétány már nem járdának, hanem utcának minősíthető, úttestként funkcionál. Rendbetétele járdaépítésként nem kezelhető, felújításakor teljesen új, a Zagyva oldaláról különösen megerősített útalapra lenne szükség, hogy a terület ne süllyedjen meg, ez viszont több tíz milliós összeget jelente. A sétány felújítására egyelőre úgy lehet lehetőség, ha a Szabadtéri színpad területrendezésével és a közelébe tervezett híd kivitelezésével együtt pályázhatna a város a szükséges pénzösszegre.

Érdeklődtek arról, miként alakul a tüdőgondozó épületének sorsa, mivel az ellátás hamarosan átköltözik a kórház területére. A körzetlakók részéről ötletként merült fel egy parkoló kiépítése az épület helyén, mely különösen nyári rendezvények idején talán enyhíthetné a Szabadtéri színpad környékén kialakult parkolási nehézségeket. Hajnal-Nagy Gábor szerint a felvetés megfontolandó, azonban az egykori gyermekkórház épületével együtt a tüdőgondozó is az állam tulajdonát képezi, így a létesítmények jövőjéről a város nem dönthet, legfeljebb javaslatot tehet a felhasználást illetően. A tervezett gyalogos bejárást kicsit kibővítve betértünk a Téglagyár utcába, ahol a megfelelő csapadékvíz-elvezetés hiánya okoz bosszúságot az ott lakóknak. A tervek szerint az idei év körzeti keretéből a probléma megoldódhat. Megtekintettük a jégcsarnokot is. Az épületen kívül jelenleg 330m2-en térkövezés, bent festés, korlátok, bírói fülkék kialakítása zajlik.

A bejárás a Liska József Katolikus Középiskola és Gimnáziumban lakossági fórummal folytatódott, melynek egyik központi kérdése a Zagyva városi ágának tisztítása volt. Tóth Endre kommunális ágazatvezető elmondta, hogy a szennyvíztelep két tisztítómedencéje, a korszerűsítés miatt csonkaüzemben működött, így a folyó alsó szakaszán nem kellően megtisztított szennyvíz folyt a főágba. A szolnoki Vízügyi Igazgatóság döntése alapján, a fejlesztést követően vélhetően ki kell majd kotorni a folyó alsó szakaszát, addig viszont korlátozzák a víz városon áthaladó mennyiségét. A szakemberek jelenleg gyakori öblítéssel igyekeznek javítani a víz tisztaságán a Zagyva városi szakaszán. Budai Lóránt és Bobák Zsolt képviselők a Fürdő utcai ún. rágófa megtisztítására hívták fel figyelmet, mely sokak véleménye szerint a városközpont szégyene.

A Mártírok és a környező utcák lakóinak továbbra is sok kellemetlenséget okoz az utca egyirányúsítása, és egy pályázat részeként, az úttest mindkét oldalán felfestett, parkolást szabályozó kerékpársávok kialakítása, melyek 2013 óta nem tudatosultak az emberekben. A Riszner sétány lakói a Szabadtéri színpad rendezvényeit követő tivornyázásokra hívták fel az illetékes szakemberek figyelmét. Egy úr érdeklődött: van-e Jászberénynek olyan csendrendelete, mely akár este, akár hétvégeken szabályozná a háztartásokban jelentkező zajhatásokat (pl.: fűnyíró, motoros fűrész, otthoni rendezvények). Dr. Bátonyi Attila aljegyző a témával kapcsolatban elmondta, hogy a városnak nincs olyan rendelete, mely a szomszédok magatartás formáit szabályozná. A problémával a város jegyzőjéhez fordulhat.

A fórumon körzeten kívüli témát is érintettek a kérdések, miszerint a város annak idején miért nem használta ki a Huszárlaktanya adta lehetőségeket, mely a sűrűbben lakott területektől távolabb, a lakosság nyugalmát elősegítve kiváló helyszíne lehetett volna a város különböző rendezvényeinek. Hajnal-Nagy Gábor kihangsúlyozta, hogy testületi döntés született a komplexum eladásáról, melynek felújítását pénzforrás hiányában a város nem tudta volna teljesíteni. Az új tulajdonos adásvételkor közel hárommilliárdos beruházást vállalt a laktanya felújításával kapcsolatban. Szóba került az elkerülő út harmadik szakaszának megépítése. A képviselő elmondta, hogy állam folyamatosan vásárolja a területeket a tervezett nyomvonalon. Az építés a területszerzéseket követően kezdődhet el.

Egy hölgy elismerését fejezte ki a szép és élhető kisvárosért. A Galamb utca lakójaként viszont egy évek óta fennálló probléma megoldását kérte a képviselőtől. Hosszú évek óta lobbizik azért, hogy az utca Nagyboldogasszony Iskola felőli oldalán, a Posta és a Székely Iskola mögötti területtel szemben kb. 50 méteres szakaszon, 2,5 méter szélességben húzódó szikkasztóárkot fedjék be, mely a zártcsatornás csapadékvízelvezető-rendszer kiépítését követően funkcióját vesztette. Tizenöt éve küzd azért, hogy a kérdéses területen – mely különösen esős időjárás esetén okoz kellemetlenségeket – a szikkasztó árkot befedjék, melynek munkálatait 2013-ban 25 méteren elvégezték, a fennmaradó részen – pont a hölgy lakóháza előtt, aki évek óta küzd az árok befedéséért – viszont azóta sem történt előrelépés.