Készül a sportkoncepció

Jászberény Város Önkormányzatának sportkoncepciójának megalkotásához várta az érintetteket a város vezetősége csütörtök délután a városháza tanácstermébe, hogy véleményükkel, javaslataikkal kiegészítve elfogadhatóvá tegyék a következő időszakra vonatkozó sportéletre irányuló elképzeléseket.

Az előző sportkoncepció a tavalyi év végén lejárt, azóta jelentős változások történtek mind az egyes sportágakban, létszámok tekintetében, mind anyagi kiadások ügyében. Cél, hogy az igények és a városi elképzelések egy mederbe kerüljenek. A fórum lehetőséget ad az egyesületek képviselőinek és az önkormányzat részéről érintetteknek az igények, elképzelések és a lehetőségek összehangolására. A tanácskozást Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke vezette, az előzetes koncepció tartalmát Szabó Tamás polgármester, valamint dr. Bátonyi Attila aljegyző vázolta az érdeklődőknek, akik meglehetősen csekély számban vettek részt a megbeszélésen.

„A sportkoncepciót követi a sportrendelet betartása, melynek egyik sarokköve az éves költségvetések sporttámogatásra jutó része. Jó lenne, ha ez a támogatás előre látható lenne. Kérjük az érintetteket mondják el véleményüket, javaslataikat, mert ezek elemeit még be tudjuk emelni az elképzelésekbe” – mondta a bevezetőben Nagy András.

Dr. Bátonyi Attila ismertetőjében azokat a részeket emelte ki a sportkoncepcióból, melyek eltérnek az előző évitől. Beszámolójából megtudtuk idén különös hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelési program. Az önkormányzat továbbra is igyekszik mozgásra ösztönözni a fiatalokat. Ez évtől két sportágat támogatnak kiemelten, melyek az országos nevelési programhoz csatlakoznak. Ennek okán kiemelt szerepet kap a labdarúgás, valamint a jeges sportok. Az anyagban többször visszaköszön a mindennapos testnevelés, melynek megoldása kihívások elé állítja a várost. A teremigények kérdését külön tárgyalja az anyag. A sporttámogatások vonatkozásában az elmúlt években kialakult egy olyan rendszer, melyben már nem csak a bizottság dönt az összegek mértékéről. Bizonyos nagy létszámú taggal játszó csapatsportok a költségvetésből kaptak támogatásokat. Ennek értelmében a bizottság a támogatás alól ki kívánja vonni az alábbi sportágakat: a labdarúgást, a kosárlabdát, a röplabdát valamint egyes küzdősportokat. Az előző évek gyakorlatához képest szintén változás, hogy a sportcélú ingatlanokkal, azok fejlesztési és hasznosítási lehetőségével, állapotfelmérésével kiemelten kíván foglalkozni a koncepció.

Szabó Tamás polgármester szintén hozzáfűzött néhány gondolatot a tervezethez. A lehetőségek és az igények összehangolása szerint készül a koncepció, mely az előző évek gyakorlatához hasonlóan figyelembe veszi az egyes sportágak művelőinek létszámát, az egyesületek, szakosztályok edzőinek felkészültségét, szakképzettségét, az eredményeket. Kiemelt terület a fiatalok sportja, ezen belül fajsúlyos a mindennapos testnevelés, annak hangsúlyos formája a sportiskolai tevékenység, valamint speciális területe a gyógytestnevelés. A szabadidős sporttevékenységek szintén nagy számban jelen vannak a városban és a tervezet elkészítésénél figyelembe kell venni, csakúgy, mint a versenysportokat, melyek a támogatások jelentős részét képzik. A város igyekszik megteremteni azokat a feltételeket, melyek a sportolást lehetővé teszik. A feltételrendszer elemei egyrészt a működés, másrészt a helyszín biztosítása. A működés feltételeinek megteremtése alapvetően a civil szerveződések feladata, ebben a kérdésben az önkormányzat csak kiegészítő segítőként lehet jelen. A pályázati lehetőségekkel is ajánlott élni az egyesületeknek. A költségvetésben tényezőként szereplő sportágakkal a kiszámíthatóság elvét követve egy ciklusra vonatkozó megállapodást kíván kötni az önkormányzat. Mindemellett cél, hogy a nagyjából ötven százalékos városi támogatás mértéke a ciklus végéhez közeledve a város részéről csökkenjen, inkább a támogató cégek, szponzorok irányába tolódjon el. Jelenleg 180-200 millió forint az az összeg, melyet a város a sportélet támogatására szán. Az egyes sportágaknál szükséges mérlegelni a felvállalható célokat, az egyesületek részéről pedig igyekezni kell a helytállásra.

Szabó Tamás hozzátette a teremigényeket igyekeznek összehangolni. A jégcsarnok létesítésével újabb helyszín ad lehetőséget a mindennapos testnevelés művelésére, a sportolás megteremtésére. A meglévő létesítmények mellett lassan körvonalazódik egy magán létesítmény elkészítése, valamint TAO-s támogatások bevonásával a Hűtőgépgyári komplexum fejlesztése. A strand és az uszoda helyszínként továbbra is részét képzi a koncepciónak.

A fórumon elhangzott néhány ötlet és felvetés. Többek között az idősebb korosztály sportolási helyszíneinek bővítése, a testnevelésórákba beépíthető jeges oktatások optimális feltételeinek megteremtése, kerékpárok biztosítása iskolák számára, figyelemfelkeltés szponzorok megkeresésére.