Kitüntetések a Város Napján

Városunk történelmének kiemelkedő eseménye volt, amikor 166 évvel ezelőtt a szabadságharc vezetői Jászberényt választották haditanácsuk helyszínéül. Erre a jeles eseményre emlékezünk minden év április 3-án. Ünneplőben, mint címlapképünkön. Az ünnep előestéjén, csütörtökön városunk legkiválóbbjait tevékenységük elismeréseként a legmagasabb díjakkal és kitüntetésekkel jutalmazta Jászberény Város Önkormányzata.

Az ünnepi műsor a hagyományokhoz híven a fanfárok hangjára bevonuló történelmi zászlók érkezésével vette kezdetét, majd jász összetartozásunk szimbólumát, a Jászkürtöt Bolla János emeritus jászkapitány átnyújtotta Szabó Tamás polgármesternek. A város vezetőit, Borbás Ferenc regnáló jászkapitányt, Kiss Norbert az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárát, dr. Bathó Ferencet az EMI gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárát, Pócs János országgyűlési képviselőt, valamint a kitüntetetteket és családtagjaikat, a képviselő-testület tagjait, illetve valamennyi vendéget Erdei Gábor az est műsorvezetője köszöntötte. Azt est emelkedettségét a Jászmagyarok Együttes közreműködésével elhangzó Himnusz, illetve Jász Himnusz elhangzása fokozta.

A Városnapi Ünnepségek hagyománya szerint az előző év egyik kitüntetettjének feladata átvenni az est szónokának megtisztelő címét. Ezúttal dr. Pap Géza városunk díszpolgára tett eleget a felkérésnek. Kijelentette többek között: „Kiemelkedő a jászok összetartása, együttműködő képessége. Ki ne ismerné a redemptio példáját, hatalmas dolog. Mindennemű politikai felhang nélkül szeretném megemlíteni, hogy városunk önkormányzata teljesen egységes, ugyanabban a gondolatmenetben megszületett tervekkel lépnek fel. A város fejlődése, rendezettsége példaértékű. A Salamoni bölcsességet idézve a lassú kéz szegénységet jelent, a szorgos kéz viszont gazdagságot. Úgy hiszem a jászberényiek ezt megszívlelték, itt sokkal több a szorgos kéz, mint a lassú kéz. Azt kívánom Jászberény polgárainak, hogy legyen továbbra is sok szorgos kéz és agy, hogy városunk fejlődni tudjon nem csak gazdaságilag, de lelkileg és szellemileg is. Hajrá Jászberény, hajrá jászok, Isten áldja meg a várost és lakóit!”

A kitüntetéseket Szabó Tamás polgármester nyújtotta át a jelölteknek, elsőként Hortiné dr. Bathó Edit muzeológus néprajzkutatónak.  Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászberény város érdekében végzett tevékenységéért, kiváló szinten végzett múzeumigazgatói munkájáért a nagyrabecsülés legméltóbb kifejezése képen Jászberény Város Díszpolgára címet adományozott.

Bolla János emeritus jászkapitány magas színvonalon végzett jászkapitányi tevékenysége elismeréseként Jászberény Városáért – Pro Urbe érdemérmet vehetett át Szabó Tamástól.
A Jászberény Város érdekében kifejtett eredményes tevékenysége, valamint kiváló színvonalú vezetői munkája elismeréseként dr. Rédei Istvánnak a COOP Star Zrt. elnök-vezérigazgatójának Jászberény Város Önkormányzata Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérmet adományozott.
Erdei Gábor tájékoztatta a megjelenteket, hogy Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára címet a vechtai testvérvárosi kapcsolat fenntartása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a városok közötti oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi együttműködés ápolásáért Jászberény képviselő-testülete Helmut Gelsnek Vechta polgármesterének adományozta, aki Vechtában a testvérvárosi kapcsolat húsz éves jubileumának ünnepén átvette a kitüntetést.

Jászberény város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díját ebben az évben Faragó Zoltán a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodájának vezetője érdemelte ki a több mint két évtizedes, kiemelkedő szakmai színvonalon, példaértékű hivatástudattal végzett vezetői tevékenységéért.
Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díját két kitüntetett vehette át. Szűcsné Urbán Mária táncpedagógus, a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a több mint két évtizedes eredményes néptánc oktatói tevékenységéért és a művészeti iskola igazgatójaként ellátott magas színvonalú munkájáért kapta az elismerést.
Kormos László, a Boom Média Kft. ügyvezetője Jászberény város kulturális életében hosszú időn keresztül végzett értékteremtő munkássága elismeréseképp szintén Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díját vehette át.

Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díjában négy kiváló pedagógus részesült. Deméné Ilonka Gabriella a Lehel Vezér Gimnázium pedagógusa magas színvonalú szaktanári tevékenységéért, és az általa létrehozott énekkarok eredményes működtetéséért, vezetéséért kapta a kitüntetést.
Turcsányiné Pesti Edit a Lehel Vezér Gimnázium pedagógusa több mint két évtizedes magas színvonalú testnevelő tanári tevékenységéért, valamint vezetőedzői munkájáért részesült a díjban.
Kiváló irányítóképessége, szakterületének teljes ismerete, valamint magas színvonalú pedagógusi és vezetői munkássága elismeréseként Németh Zoltán a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezető helyettes pedagógusa ugyancsak közoktatási díjban részesült.
Péterné Varga Erzsébet, a Palotásy János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenepedagógusa több évtizedes magas színvonalú zenepedagógiai tevékenységéért vette át kitüntetését a polgármestertől.

A díjátadók sorát a Jászmagyarok együttes rövid műsora szakította meg, majd a ceremónia az egészségügyben kiválóan tevékenykedők jutalmazásával folytatódott.
Jászberény Város Árpád- házi Szent Erzsébet egészségügyi díjában három fő részesült. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a több mint három évtizeden keresztül kimagasló szakmai hozzáértéssel, kiemelkedő hivatástudattal végzett gyermekorvosi tevékenysége elismeréseként dr. Ragó Edit házi gyermekorvosnak ítélte a díjat.
Dr. Yosef Assefa, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főorvosa több mint két évtizedes eredményes, magas színvonalú gyógyító tevékenysége elismeréseként ugyancsak egészségügyi díjban részesült.

A hosszú időn keresztül magas szintű hivatástudattal végzett, színvonalas, eredményes tevékenysége elismeréseként Fajkáné Lados Szilvia a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház titkárságvezetője szintén átvehette kitüntetését.
Jászberény Város Gerevich Aladár sportdíját két főnek ítélte Jászberény Város Képviselő-testülete. Agócs Tibor kyokushin karate edző, szakmai edző a sport területén végzett kiemelkedően eredményes tevékenységéért kapta a kitüntetést.
Darázs Rózsa rövidpályás gyorskorcsolyázó a korcsolyasport területén elért kimagasló sportteljesítménye elismeréseként városi sportdíjban részesült. A helyszínen Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sporttért felelős államtitkára a kiváló sportolónak átnyújtotta a minisztérium elismerését is.
Jászberény Város Szent Klára szociális munka díját a hosszú időn keresztül végzett gyermekgondozói, és magas színvonalú vezetői tevékenysége elismeréseként Tóth Mónika a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat mb. vezetője vehette át.
Szintén a város szociális munka díját érdemelte ki a több mint egy évtizede lelkiismeretesen, az idősek ellátása érdekében végzett munkája elismeréseként Szőrös Gyuláné a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona szociális gondozója és ápolója.
Jászberény Város Komáromy József sajtódíját a Jászkürt Újság szerkesztésében, megjelentetésében végzett eredményes tevékenységéért, valamint a BerényCafé honlap elindítása érdekében kifejtett munkásságáért Halász Lajos újságíró vehette át.
Jászberény Város Rendészeti díjában két fő részesült. Harmath Antal tűzoltó zászlós a több mint egy évtizedes eredményes, és magas színvonalú szakmai tevékenységéért, kiemelkedő különleges szerkezelői és szerparancsnoki feladatai ellátásáért érdemelt kitüntetést.
Nagy Gábor rendőr alezredes a több mint két évtizedes eredményes, magas színvonalon, a bűnügyi szakterületen végzett tevékenységéért, és példamutató vezetői feladat ellátásáért elismeréseképp vehette át a díjat.
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászberény Város Mecénása díjra id. Darázs Istvánt, a Darázs Keverő Kft. ügyvezetőjét találta legméltóbbnak Jászberény város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentős anyagi támogatása elismeréseként.

A díjak és kitüntetések átadását követően a megjelentek elénekelték a Szózatot, majd az ünnepi zászlók és a Jászkürt kivonulásával zárult a ceremónia első része. A gálaműsor második felében Sas Dániel és barátai komolyzenei művek előadásával szórakoztatták a közönséget.

 

201509040024.jpgJászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj
Faragó Zoltán

Szakmai tudásának alapjait Faragó Zoltán a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vállalatgazdasági Üzemmérnöki Intézetben szerezte meg. 1993 óta szolgálja a Jászberényi Polgármesteri Hivatalt. Kezdetben elemző közgazdászként, majd revizorként dolgozott, de gyorsan bebizonyította rátermettségét és folyamatos fejlődésének köszönhetően 1996. január 1. napjától vezetői megbízással ismerték el munkáját. Munkáját mindig kiemelkedő szakmai színvonalon és hivatástudattal végezte. Mindennapjait rendkívüli dinamizmus, illetve az új iránti fogékonyság jellemzi. A Számviteli Iroda feladatait határidőre, szakszerűen és zökkenőmentesen látja el. Vezetőként felnéznek rá emberi és szakmai képességei, tulajdonságai miatt, tekintélye csorbíthatatlan.

201509040034.jpgJászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj
Kormos László

A Lehel Vezér Gimnázium után a Jászberényi Tanítóképző Főiskola népművelés szakán tanult. 2005-től alapítója és kiadója a Kis-város-kép című újságnak, 2009-től a jaszberenyonline című internetes lapnak. Rendszeresen ír verseket is. A XIX. Jász Világtalálkozó alkalmából meghirdetett „Csillagkürt -2013” verspályázaton Szép Jászberény című versével első helyezést ért el. Tagja a Városvédő – és Szépítő Egyesületnek, aktív közreműködője a Jászsági Hagyományőrző Egyletnek. Megalapította és vezeti a Berényi Színjátékos Társaságot, ahol egész estés darabokat is színpadra állítanak. Kormos László a város kulturális életének egyik meghatározó személyisége, aki értékteremtő munkásságával példaként szolgálhat a város ifjúsága előtt.

201509040058.jpgJászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj
Szűcsné Urbán Mária

A néptánc jegyese. 1981-ben került a Jászság Népi Együtteshez. Tudatosan szerezte meg elméleti ismereteit, legutóbb 2013-ban a Magyar Táncművészeti Főiskola mester szakán végzett. A 2001-ben megalakult Viganó Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, s közel 500 fiatal táncos pályafutását koordinálja Jászberényben és a Jászságban egyaránt. Közvetlen, kapcsolatteremtő és segítőkész egyénisége miatt hamar megtalálja a hangot a táncos gyermekekkel. Szakmai felkészültségét és elhivatottságát mi sem jelzi jobban, hogy számos táncos fiatal került ki kezei közül a Jászság Népi Együttes felnőtt tánckarába. Oktatói munkásságával nemcsak a Jászság iskoláiban, óvodáiban, hanem számos magyarországi és külföldi táncműhelyben találkozhatunk.

201509040020.jpgJászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj
Deméné Ilonka Gabriella

Az egri tanárképző főiskola ének-zene-történelem szakán végzett. Jászberényben a Székely Mihály Általános Iskola zenei tagozatán kezdett el dolgozni. Az iskola kórusával sikereket ért el Angliában, Pescarában, Conselvében, és a belgiumi Nerpeltben. Ez utóbbi helyen háromszor is első díjat kaptak. A kórus munkáját 1994-ben Jászberény Város Önkormányzata Pro Urbe kitüntetéssel jutalmazta. Jelenlegi munkahelyén, a Lehel Vezér Gimnáziumban hozta létre a Gimnázium Férfikarát az iskola igazgatóiból, tanáraiból, technikai dolgozóiból és a szülőkből. Ez napjainkban a város egyik elismert kórusa.Deméné Ilonka Gabriella rendszeresen részt vesz a város kulturális életében, akár mint műsort adó, műsort vezető, ünnepi beszédet tartó pedagógus.

201509040042.jpgJászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj
Németh Zoltán

1991. augusztus 1. óta a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola pedagógusa. Eleinte műszaki tanárként és osztályfőnökként dolgozott. Magas szintű pedagógiai munkája igen jó szervezőkészséggel, a műszaki tantárgyak általános ismeretével párosulva tette alkalmassá az igazgatóhelyettesi teendők ellátására, amelyet 1999. szeptember 1. óta tölt be. Pedagógusként és vezetőként végzett munkájában is megjelent a kiváló irányító képesség, a szakterületének teljes ismerete. Tevékenységére a kellő szigor, a következetesség, a kollégáival szembeni empátia jellemző. Mindig is fontos volt számára a város szakember utánpótlásának biztosítása, a szakképzés melletti elhivatottság.

201509040047.jpgJászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj
Péterné Varga Erzsébet

A Palotásy János Zeneiskolából trombitásként indult zenei pályája 1968-ban. Érettségi után Jászapátin kezdett zongorát tanítani, majd 1977-ben került Jászberénybe a zeneiskolába. 1991-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatán szolfézstanári diplomát szerzett. Növendékei a városi ünnepségek, egyéb rendezvények rendszeres szereplői. Tanítványai a megyei szolfézsversenyekről kiváló eredményekkel térnek haza. 2008-ban a Ferenczy György Országos Négykezes és Kétzongorás versenyen a „Legeredményesebb felkészítő tanár” címet kapta meg. Péterné Varga Erzsébet munkáját a szakmai alázat, kiváló munka, emberség, maximalizmus, precizitás jellemzi és ennek köszönhetően növendékei közül többen zongoraművészi pályára léptek.

201509040061.jpgJászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj
Turcsányiné Pesti Edit

A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban tanult, majd a mai egri Eszterházy Károly főiskolán testnevelés-földrajz szakos tanárként végzett. Ugyanitt megszerezte a középiskolai testnevelő tanári címet. A jászberényi Bajcsy-Zsilinszky Úti Általános Iskolában kezdte munkáját. A Lehel Vezér Gimnáziumban (jelenlegi munkahelyén) 1993. augusztus 1-je óta dolgozik. A Szántai József emlékére rendezett emlékversenynek immár sokadik éve főszervezője. Hosszú évek óta viszi tanítványait Olaszországba, a terámói nemzetközi tornákra. A Lehel Vezér Gimnázium leány kézilabda csapataival szinte minden évben kiemelkedőt alkot. Jelenleg vezetőedzőként tevékenykedik a Jászberényi TF DSE junior csapatánál a Nemzeti Bajnokság II. osztályában.

201509040023.jpgJászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet díj
Fajkáné Lados Szilvia

1997 óta a Szent Erzsébet Kórház dolgozója. A krónikus osztályon kezdett, mint adminisztrátor. Titkárnőként 2005-2014. decemberéig a kórház titkárságán végezte áldozatos tevékenységét. Évekig volt a titkárság vezetője. Éveken keresztül segítette a Jászság Egészségéért Alapítvány működését, nélküle az alapítvány munkája elképzelhetetlen lett volna, és mindezt önzetlenül, társadalmi munkában végezte. Fajkáné Lados Szilvia fontos láncszeme volt a menedzsmentnek, ötleteivel, megoldó készségével, teherbíró képességével a kórház egyik kiemelkedő tagja volt. Őszinte, de mindig következetes fellépése hozzájárult a kórházban való elismertségéhez. Munkája elismeréseként a kórház 2014-ben Semmelweis-díjban részesítette.

201509040048.jpgJászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj
Dr. Ragó Edit

1978 óta él és dolgozik Jászberényben. Csecsemő- és gyermekgyógyász címzetes főorvos és mellette 2008 óta homeopata orvosként is gyógyít. A mindennapi praxisában hatékonyan ötvözi a klasszikus orvostudományt – komplementer gyógymódként – a homeopátiás tudománnyal. A gyermekek gyógyításában a holisztikus szemléletet képviseli. Pályafutását a jászberényi kórházban kezdte, majd gyógyító munkáját gyermek háziorvosként folytatta a Thököly úti rendelőintézetben. Nemcsak háziorvosi teendőit látja el, hanem szívén viseli „iskola orvosi” feladatait is, így évek óta elmondható, hogy a Terplán Zénó Ferences Gimnázium és Szakképző Iskola orvosa is. Az előzőeken túl a Maci Alapítványi Óvoda gyermekeinek egészségügyi ellátásáért is több mint 10 éve felel.

201509040062.jpgJászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj
Dr. Yosef Assefa

Dr. Yosef Assefa Etiópiában született. Az orvostudományi egyetemet már magyar nyelven, Magyarországon a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen végezte el, ahol 1990-ben doktorrá avatták. 1995-ben szakvizsgát tett belgyógyászatból. Első munkahelye a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Belgyógyászati osztálya volt, ahol 25 éve dolgozik. Második szakvizsgáját 2000-ben haematológiából szerezte meg. Mindig is nagy energiát fordított arra, hogy a Jászságban élő haematológiai betegek gondozása magas szakmai szinten történjen meg. 2005-ben főorvossá nevezték ki, 2014-ben pedig osztályvezető helyettesi megbízást is kapott. Remekül beilleszkedett Jászberény társadalmi életébe, évtizedek óta megbecsült tagja a közösségnek, melyet oly híven szolgál.

201509040011.jpgJászberény Város Gerevich Aladár sport díj
Agócs Tibor

1984-ben Nagykátán ismerkedett meg a kyokushin karatéval és ott kezdte el versenyzői karrierét, majd a Nagykőrösi Karate Klub versenyzőjévé vált. 1989-1997 között a magyar válogatott tagja KO (kiütéses) rendszerű küzdelemben. Többszörös országos bajnok helyezett illetve súlycsoport nélküli Magyar Bajnok. Több nemzetközi versenyen szerzett tekintélyes eredményeket: Dán nyílt bajnokság, Belga Bajnokság, Katowice Oyama Kupa. 3 danos mester, amiből a 2. dan diplomáját 1999-ben Tokió VB. szemináriumán szerezte. 1990-től vezeti a Jászberényi Yakuzát SE-t, ez évtől szakmai vezetője, miután Dr. Rédei István lett az egyesület elnöke. Tanítványai között több EB győztes, Magyar Bajnok, országos bajnok, diákolimpiai bajnok tehetség található.

201509040019.jpgJászberény Város Gerevich Aladár sport díj
Darázs Rózsa

Jászberény SE színeiben többszörös magyar bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A 2006-os téli Európai Ifjúsági Fesztiválon három számban aranyérmet szerzett. 2006-ban a junior rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon 3000 méteres váltó tagjaként bronzérmet szerzett csakúgy, mint a 2006-os Európa bajnokságon. Ugyanebben a számban 2009-es torinói Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett, a 2011-es heerenveeni Európa-bajnokságon pedig ezüstérmet. 2014-ban a Szocsiban rendezett téli olimpián a 6. helyezett váltó tagja volt. Az olimpia után aktív pályafutását befejezte. A korcsolyázás mellett a tanulást sem vetette a háttérbe, diplomát szerzett angol nyelvű kereskedelmi vendéglátó turizmus szakon, napjainkban pedig jogot tanul Pécsett.

201509040057.jpgJászberény Város Szent Klára szociális munkadíj
Szőrös Gyuláné

Jászberényben született. Az egykori Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthonában kezdte munkáját 1998-ban. Az idős emberek ellátása hatalmas nagy szakértelmet kíván. 2001-ben szociális gondozó és ápoló szakképzettséget szerzett. Az idősgondozás területén már 17 éve dolgozik, ami által mély szakmai tapasztalatokat szerzett. Munkatársaival és az új dolgozókkal egyaránt együttműködik, valamint szívesen megosztja tapasztalatait és tudását. Szerénységével és türelmes magatartásával képes mindig elnyerni az idősek bizalmat. Jelenlegi munkahelye nevén: a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthonában lakók megértéssel és egyéni kívánságokkal is fordulhatnak hozzá, mert képes minden helyzetben tolerálni a kéréseket.

201509040060.jpgJászberény Város Szent Klára szociális munkadíj
Tóth Mónika

Jászberényben született. Tanulmányait 1992-ben a szolnoki Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában, általános asszisztens és ápoló szakon végezte. Az Electrolux orvosi rendelőjébe asszisztensként dolgozott, majd 1997-ben a kórház fül-orr-gégészeti osztályára került a járóbeteg szakrendelésre. A Városi Önkormányzati Bölcsődébe 2005-ben került. Egy kis idő elteltével gondozónői munkakört tölthetett be, közben felsőfokú csecsemő- és kisgyermekgondozói végzettséget szerzett. Bölcsődevezető helyettesi feladatokat látott el, majd 2012 óta az intézmény megbízott vezetője. 2013. júniusától a változások révén a Védőnői Szolgálat a bölcsődéhez tartozik. Azóta is mindkét intézményt példamutatóan vezeti és képviseli.

201509040028.jpgJászberény Város Komáromy József sajtódíj
Halász Lajos

A Hajdúság, Bihar és Sárrét háromszögéből származik, Bocskay szülőfalujából. Az ELTE: magyar-esztétika-könyvtár szakán, majd a Bálint György Újságíró iskolában végzett. Üzemi lapoktól a helyi lapokig, országos hetilapokon illetve napilapon át, több új lap indulásánál lehetett szerkesztő, lapszerkesztő, olvasószerkesztő. Húsz éven át tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az Államigazgatási Főiskolán és a Corvinuson műfajelméletet, újságírást, közírást. Több tucat könyvet adott ki, illetve szerkesztett. Városunkban a Jászkürt lapot szerkesztette. Jászberény város 2012-ben saját kezébe vette a lapkiadást, így az újságírót a Jászkürt Újság kétheti majd heti megjelenésének megszervezésével és a Berény Café honlap elindításával bízta meg.

201509040029.jpgJászberény Város Rendészeti díj
Harmath Antal

Harmath Antal tűzoltó zászlós Jászberényben született. 2001. október 1-je óta teljesít szolgálatot a jászberényi tűzoltóság állományában. Kinevezése után beosztott tűzoltó volt. Miután megszerezte a középfokú tűzoltó szakmai végzettségét, 2005. november 1-től gépjárművezető pozíciót tölt be. Az átszervezést követően 2012. április 1-én különleges szerkezelő státuszra került, mely feladatának ellátása mellett csoportjában szerparancsnoki beosztást is ellát. Mind a káreseteknél, mind a laktanya területén a belső munkálatok során a maximalizmus vezeti, haladéktalanul és módszeresen az elérendő célra összpontosít. Nemcsak a laktanyán belül, de azon kívüli is példamutató magatartásával kivívta kollégái, barátai és ismerősei tiszteletét és elismerését.

201509040041.jpgJászberény Város Rendészeti díj
Nagy Gábor

Nagy Gábor rendőr alezredes 1991. augusztus 26-án szerelt fel a rendőrség hivatásos állományába. Pályafutása során mindvégig a Jászberényi Rendőrkapitányságon, bűnügyi szakterületen látta el szolgálati feladatait. A rendőrtiszti főiskolai tanulmányainak befejezését követően vizsgáló beosztásba nevezték ki, majd fővizsgáló, kiemelt fővizsgáló, később megbízott alosztályvezető volt a Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztály állományában. 2005. március 16-ától a Gazdaságvédelmi Csoport vezetője, majd 2009. január 1-től a Jászberényi Rendőrkapitányság Hivatalában az Elemző-értékelő, Megelőzési Csoport vezetője volt. 2009. november 1-től megbízással, majd kinevezéssel látja el a Helyszínelő Alosztály állományban az alosztályvezetői feladatokat.