Munkáltatói fórum

Március 24-én, kedden délelőtt a Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkáltatói fórumon fogadta a régió cégvezetőit, munkáltatóit a Munkaügyi Kirendeltségen.
A megjelenteket Tóth János kirendeltség vezető köszöntötte, majd átadta a szót Dr. Dobos Róbertnek, a járási hivatal vezetőjének. „A munka és a foglalkoztatás társadalom stratégiai jelentőséggel bír, mert bizonyos tekintetben a munka világa tartja össze értékteremtő erejénél fogva a társadalom szereplőit, keretet ad a mindennapi életünkhöz” – fogalmazott Dobos Róbert. A következőkben régiónk munkaerőpiacon elfoglalt helyzetét ismertette a jelenlévőkkel. A Jászság a foglalkoztatás tekintetében impozáns eredményeket tudhat maga mögött, az ipari termelés területén a megye mozgatórugója. A foglakoztatás szempontjából elért eredmények országosan is kiemelkedőnek mondhatók. Mindez nagy részben köszönhető a helyi vállalkozók, cégvezetők, munkáltatók rátermettségének és tehetségének, mely visszatükröződik a foglalkoztatási és gazdasági mutatókban egyaránt. Elmondta továbbá bízik abban, hogy az így elért eredményekhez a Járási Hivatal a munkaügyi kirendeltségének segítségével maga is hozzá tudott járulni és ez a jövőben sem lesz másként.  A Járási Hivatal mintegy szolgáltató jelleggel áll a munkáltatók rendelkezésére, annak érdekében hogy velük együttműködve minél hatékonyabb megoldásokra találjanak. Zárszóként felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy ennek az eddigiek során tapasztalt és továbbra is célül kitűzött hatékony együttműködésnek a jegyében ügyeinek intézése során bárki bátran, bizalommal fordulhat a járási hivatal vezetőjéhez, annak illetékes munkatársaihoz, hiszen az elért eredmények megtartása, esetlegesen annak további javítása az egész Jászság illetve valamennyi abban érintett közös érdeke. 
A rendezvény a 2014-es év értékelésével folytatódott. Tóth János kivetítő segítségével ismertette a tavalyi év jászsági valamint megyei munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó mutatókat. A Jászberényi kirendeltség a megyében egyedüliként két járást, a Jászapáti Járást és a Jászberényi Járást is felöleli, 18 település foglalkoztatását koordinálja. A 2013-as évhez viszonyítva egyértelműen csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma mind a megyében, mind a Jászberényi Kirendeltség körzetében. Decemberben 3134 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván a kirendeltségen. Az előző évekre jellemző volt az álláskeresők számában az ugrásszerűen növekedés, majd hirtelen csökkenés. Tavaly sikerült egyenletesen csökkenteni ezt a mutatót, többek között a közfoglalkoztatásnak köszönhetően. Az egész év átlagában 3588 keresett állást, ebből 1619 fő részesült valamilyen pénzbeli juttatásban. 1097 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint 522 fő álláskeresési ellátást kapott. Jászberényben az 1000 főt sem érte el az álláskeresők száma. Az álláskeresők nemek szerinti megoszlása nagyjából fele -fele arányú. Iskolai végzettség tekintetében legmagasabb az alapfokú (58,9%), az érettségivel rendelkezők aránya 38,1% volt, míg a diplomások elenyésző számban (3%) kerestek állást a hivatalnál. A pályakezdők 10,9 %-ban vannak jelen a nyilvántartott munkakeresők között. A kormány támogatásának segítségével a jövőben fokozott figyelmet kapnak majd a pályakezdő fiatalok. A kirendeltségre bejelentett állásajánlatok száma 6837 fő, mely 9%-os növekedést mutat az élőző évhez képest. A beérkezett állásajánlatok 69%-a közfoglalkoztatásra történt. Nyolcszor került sor közfoglalkoztatási programok beindítására. Start decentralizált közfoglalkoztatásban 124 szerződés keretében 1921 fő bevonására került sor. A téli képzésben 15 önkormányzat 357 fővel volt jelen. A Startmunka 55 programjában, mely főleg értékteremtő mezőgazdasági munkára épül, 1309 embert sikerült foglalkoztatni. Ez évre vonatkozólag a Start decentralizált közfoglalkoztatásban már 16 önkormányzat 54 szerződés keretében 567 fő bevonására került sor. A Start mintaprogram 840 fő részvételével valósul meg. A munkaügyi központ állásbörzék szervezésével is szélesíti az elhelyezkedés esélyét. A nyári diákmunkák megszervezését is koordinálják, különböző tanfolyamokat továbbképzéseket szerveznek. Tavaly 23 tanfolyamon 137 fő képzésbe vonására került sor, mintegy 112 210 849 forintnyi kötelezettségvállalás keretében. Már a 7-8. osztály megszerzésére is szerveznek felzárkóztató képzéseket, valamint egyedülálló módon munkaviszony melletti képzésekre is van lehetőség. Az azt igénylőknek segítik a vállalkozóvá válást, programot indítottak a nők 40 éves szolgálati idejének elősegítésére. Részt vettek a tankönyvosztásban is. 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ez évi tevékenységére vonatkozó főbb irányelveket is megismerhették a jelenlévők. Mindezek között kiemelt helyen szerepel a pályakezdő fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A közfoglalkoztatásban részt vevők versenyszférába történő átlépésének segítése. Az üres állások feltárása, bejelentésére irányuló módszerek, információs csatornák bővítése. A helyi és térségi együttműködés erősítése, a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-piaci információk és képzési lehetőségek érdekében. Tóth János kirendeltségvezető felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy ne adjanak ki feleslegesen pénzt ismeretlen pályázatíróknak, forduljanak közvetlenül a kirendeltséghez kérdéseikkel, hogy egyáltalán van e kiírt pályázat és arra forrás.
A fórum második részében Hudráné Petrovics Mariann európai uniós projektek lehetőségeit és programjait ismertette. Az uniós támogatással megvalósuló TÁMOP 1.1 projekt a komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért jött létre. A TÁMOP 1.1.2. projekt a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében készült. Az utóbbi program,- mely október végéig folyatódik – célcsoportjai az alacsony iskolai végzettségűek, az 50 éven felüliek, a Gyes-ről, Gyed-ről, ápolási díjról visszatérők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. A szakember beszélt az ifjúsági garancia rendszerről és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programokról is. Ennek a projekten a célcsoportja a 25 év alatti nem tanuló és dolgozó fiatalok. Számukra képzési, elhelyezkedést elősegítő, vállalkozóvá válást segítő, valamint lakhatási támogatások adhatók. Munkaadók számára léteznek bérköltség-támogatások, különböző konstrukciókban.