A Jászberényi Járási Hivatal tájékoztatója

Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. Dr. Dobos Róbert tájékoztatása alapján közöljük a legfontosabb tudnivalókat.
A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. 
A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a megélhetéshez, amennyiben az érintett más jövedelemmel nem rendelkezik.
A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.
Az egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. 
A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.
Jelentős változás, hogy március 1-jétől az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre. 
A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál, a kirendeltségek ügyfélszolgálatán és az ügysegédeknél.
Öt támogatás kerül ki a szociális ellátási rendszerből: a rendszeres szociális segély, az adósságkezelési szolgáltatás, a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás és a méltányossági ápolási díj.
Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartoznak egyrészt az aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve új ellátási jogcímként az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; valamint az időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (2013. január 1-jétől a járások intézik).
A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik. 
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai – melyet az önkormányzatok  folyósítanak – március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás  és a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 
Azok esetében, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kellett vizsgálnia a jogosultságot.
A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerültek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg. Fenti időponttól megszűnik az ellátások házi pénztár útján történő kifizetése. A továbbiakban a jogosultak részére történő folyósítás kétféle módon lehetséges: lakcímre utalással vagy folyószámlára utalással.
Kérem azon aktív korúak ellátásában részesülőket, akik számára az eddigiekben az önkormányzat házi pénztárában történt az ellátás kifizetése, szíveskedjenek nyilatkozni a számukra megfelelő kifizetés módjáról. A nyilatkozatot személyesen a Jászberényi Járási Hivatal Hatósági Osztályának munkatársainál Jászberény, Szabadság tér 16. szám alatt vagy kormányablakainknál (Jászárokszállás, Árpád tér 1. szám vagy Jászfényszaru, Szabadság tér 1) tehet ügyfélfogadási időben.
Az önkormányzatok települési támogatás keretében adhatnak támogatást.
A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak. 
A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai márciustól szintén kikerülnek a Szociális törvényből. 
Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
Amennyiben bárkinek kérdése van a fentieket illetően természetesen állunk szíves rendelkezésükre személyesen a már említett ügyfélfogadási helyszíneken, vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken: Tel: 57/505-700/141-es vagy 57/505-700/147-es mellék.
Dr. Dobos Róbert
hivatalvezető