Az iskolák benne élnek mindennapjainkban

Aktualitás mindig bőven van az iskolaügyben. Ezen a héten pénteken kell az általános iskolák nyolcadikosainak jelentkezni a középiskolákba. Ha a középiskoláknál járunk, január elsejétől a gimnáziumok szakmai irányítása a megyékhez került. Állandóság és változás viszonya, valamint a jelenlegi állapotok felmutatása inspirálta kérdéseinket Birinyi János tankerületi igazgatót megkeresve.
 
Kezdjük a legfelkapottabb hírrel: valóban veszélyben, legalábbis visszaszorulóban vannak a gimnáziumok a duális képzés miatt? Például a Lehel Vezér Gimnázium?
A gimnáziumokat általában nem fenyegeti semmilyen veszély, különösen az olyan nagy hagyományú, évszázadok óta kiválóan működő intézményeket, mint a Lehel Vezér Gimnázium. A kompetencia mérések szerint jóval az országos átlag fölött teljesítenek a tanulóink. Ebben a mérésben egyébként az Apponyi iskola is kiváló eredményeket mutatott fel.
Maradjunk még a gimnáziumnál: csökken az osztálylétszám országosan… 
A csökkenő osztálylétszámokban én nem veszélyt, hanem megnövekedett lehetőséget látok a hatékonyság növelésére. Alapvetően finanszírozási okai voltak annak, hogy mindenütt a maximálisan engedélyezett 35-ös osztálylétszámokhoz ragaszkodtak az iskolák. Azzal, hogy már nem személyenként, hanem osztályszinten jár a támogatás, mindenütt inkább a 28-as osztálylétszámot célozzák meg, esetleg két-három plusz gyerekkel. Józan ésszel belátható, hogy ez, a gyereknek és a pedagógusnak is ideálisabb.
Igaz a hír, hogy már nem a járási tankerülethez tartozik a gimnázium Berényben sem?
Tavaly év végén jelent meg a 202/2014-es kormányrendelet, amely úgy rendelkezik, hogy a megye központú tankerületekhez tartozik január elsejétől a gimnáziumok szakmai irányítása, fenntartása, a járási hivatalok bevonásával. Reményeim szerint ez nem jelent majd hátrányt. A megyei áttekintésnek lehetnek előnyei. Ezt a folyamatot erősítheti, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) országos központjától számos feladatkört a megyékhez és a járásokhoz adtak le, ami rugalmasabbá és gördülékenyebbé teheti a munkánkat.
Az tisztázódott már országosan és helyben, hogy az iskolák működtetésének és a fenntartásának a viszonya milyen?
Ez a szétválasztás mára már minden résztvevő számára teljesen átlátható és érthető. A működtetés az épületek üzemeltetési, karbantartási, fejlesztési feladatait takarja, magyarul a háttér biztosítását. A fenntartó, esetünkben a KLIK, az oktatáshoz, a feladat ellátáshoz szükséges feladatokat látja el, például a taneszköz beszerzést. Annyiban színesebb ennél a kép, hogy a városokban fenntartói szerepünk van, a kistelepüléseken viszont a működtetők is mi vagyunk.
Megalakulása óta a Jászberényi tankerület intézményeinek összetétele állandó. Csináljunk az olvasók kedvéért egy kis leltárt.
Tankerületünk 12 településen érintett. Jászberényben egy gimnázium és egy zeneiskola mellett három általános iskola működik, amelyekből egy alapfokú művészeti iskolai feladatot is ellát. Ez a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és AMI (közkedvelt nevén JÁI) székhelye a Jászság legnagyobb intézményének, amelynek további 11 tagintézménye tíz településen helyezkedik el. Kerekítve 2140 diák és 240 dolgozó jellemzi a Jászsági Általános Iskola méreteit. Sokak számára nem köztudott, hogy megalakulásunkkor az apáti járáshoz tartozó Alattyán, Jászdózsa és Jánoshida ragaszkodott az itt maradásához, hasonlóan a Heves megyei Visznek is, így tevékenységünk átnyúlik a közigazgatási határokon.
Nagy intézmény a JÁI, de sok kistelepülés iskolája is ide tartozik. Ez milyen sajátos feladatokat jelent?
Legnehezebb a kistelepüléseken a szaktanárok biztosítása. Van olyan kollégánk, aki Berényben két iskolában és Árokszálláson is tanít németet. Más esetekben is az áttanítás oldhatja meg a gondjainkat. Ehhez nem a gyerekeket, hanem a pedagógusokat utaztatjuk. A tantermi és tornatermi ellátottság ugyancsak ad bőven feladatokat a jövőben is. Jászfelsőszentgyörgyön most épül tornaterem, ami – ha nem is szeptembertől –, de az ősz folyamán már az oktatást segítheti. Jászberényben sem sokkal jobb a helyzet, hiszen a Bercsényi általános iskola 17 osztályának 85, a Lehel gimnáziumnak pedig 105 tornaórája van hetente a mindennapi testnevelés rendszerének felállása nyomán. Itt is be kell vetni télen a jégpályát, és tárgyalunk a Yakuzák SE-vel is, hogy valóban minden gyerek minden nap megfelelő körülmények között mozoghasson.
Közhely, hogy az oktatás a pedagógusokon áll vagy bukik. Ők hogy érzik magukat elismertségben, megbecsülésben?
Elkezdődött a pedagógus életpálya megvalósítása. Ez indult átalagosan 35 százalékos béremeléssel, amit 2018-ig minden évben folytat a kormány. Így 60-70 százalékos alapbéremelés valósul meg a pedagógus 1 besorolásúaknál, ami a kezdők egy-két éves gyakornoksága után a nagy többséget jelenti napjainkban. A már nagyobb szakmai gyakorlattal rendelkező minősítő vizsgát tett kollegák portfóliójuk feltöltése után a pedagógus 2 kategóriába kerülhetnek, és ez újabb 25-30 ezer forint fizetésemelést jelent. Ez általánosságban a korábbi 120-250 ezres kereseti lehetőséggel szemben 180-350 ezer forintot eredményezett. Számszerűen, a tankerületünkhöz tartozó iskolák pedagógusainak száma 358 fő, az átlagbér (amely a kinevezés szerint megilleti a pedagógust s az alapilletmény mellett a pótlék is értendő) 290.500,- Ft.
Ez az áhított csúcs? Hányan éltek az előrelépés lehetőségével?
Külön képzést vállalók, magasabb szakvizsgát megszerzők számára a mesterpedagógus cím következhet, ami négyszázezer forint feletti fizetést von maga után. A rendszer ismer tudós pedagógus címet is, ami a későbbiekben lesz elérhető. Egymásra épülő rendszer ez, amelyben a magasabb képzettségűeknek szerepe van a kollegák előre lépésének segítésében, minősítésében. Így már kirajzolódik a tervezhető pedagógusi életpálya modell, ami kedvez a többet-jobbat akaró kollegáknak. Számszerűen tankerületünkben 36 „Pedagógus II.” és 13 „Mesterpedagógus” cím birtokosa tanítja a gyerekeket.
Mennyire tehetségesek a jászsági gyerekek?
Említettem a kompetencia-mérést, amely kiváló és jó helyet biztosít az ország tanintézményei között iskoláinknak, de azt is megmutatja, hogy hol kell erősítenünk. Mi azt valljuk, hogy a tehetséget el kell ismerni. Tavaly óta a Jászberényi tankerület kiválóságait „Primus inter pares” díjjal ismerjük el. Egy általános és egy középiskolás diák lehet első az egyenlők között. Az ő példájuk vonzó lehet (vagy helyesen: elismerésük példa lehet) a többi tehetség számára is. Sportban, kultúrában, tanulmányi versenyeken nagyon jól teljesít a Jászság, és Jászberény. Iskoláink tanulói nélkül a települések ünnepei, jelentős eseményei is elképzelhetetlenek ma már: verselnek, dalolnak, táncolnak szívből. És ez így jó, ha az iskolák benne élnek mindennapjainkban.