Körzetbejárás és lakossági fórum a 7. sz. választókerületben

 
A bejárás során a  Mikszáth utca végére további betontuskót kértek a lakók az út sárfelhordástól történő védelme érdekében. A fák és bokrok több helyszínen is gondot okoztak. Volt, ahol a járdát emelte meg a fa gyökérzete, de előfordult, hogy az útkereszteződések szabad belátását akadályozta a növényzet. A játszótér köré telepítendő sövényért és a megrongálódott játékalkatrészek cseréjéért is szót emeltek többen. Ötletként merült fel a játszótéren belül kialakítandó mini KRESZ- park. Dicséret illette a területet rendben tartó közmunkásokat. Ebben a körzetben is problémát jelent a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közösségellenes magatartás. Többen sérelmezték, hogy a hulladékgyűjtő edényekbe oda nem illő tárgyakat is elhelyeznek. Az úttest és a kocsibejáró közötti szintkülönbség korrekcióját kérte egy lakó.
Képviselőasszony azoknak a kérését is tolmácsolta, akik a bejáráson és a lakossági fórumon nem tudtak megjelenni, de őt korábban megkeresték.
A bejárás a kialakult gyakorlat szerint lakossági fórummal folytatódott, melynek a Sün Sámuel Óvoda adott otthont. A körzet új képviselője, Szatmári Anikó arra kérte  a megjelenteket és a médián keresztül a körzet valamennyi lakóját, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal bizalommal forduljanak hozzá.
A fórumot aktív részvétel, élénk érdeklődés, az elért eredményeket elismerő pozitív szemlélet jellemezte. A lakóközösség érdekét szolgáló több kérés is felmerült.
Többen köszönetüket fejezték ki a vízelvezető árkok kiépítéséért, azonban problémaként jelezték, hogy a meredek falú árkok karbantartása nehézkes, a fűnyíróval való hozzáférés lehetetlen. Lányi László Városüzemeltetési Irodavezető fizikai rászorultság esetére felajánlotta az önkormányzat segítségét.
A csapadékvíz elvezetése körében jelzett kisebb-nagyobb kellemetlenségek elhárítása érdekében a rendszer tisztítása tavasszal folytatódik.
Az elkészült járdák, átjárók elismerést váltottak ki, a még felújításra váró szakaszok lakói pedig a munkálatokat sürgették. Lányi László részletes tájékoztatást adott a kiemelten kezelt önerős járdaépítés mibenlétéről. Ennek keretében az önkormányzat a szükséges anyagot térítésmentesen, előre egyezetett időpontban a helyszínre szállítja, a tulajdonos kötelezettsége pedig a járda elkészítésében áll.
A Sírkert utcai átemelő kellemetlen szaghatásának megszüntetése iránti kérelem az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízműhöz kerül továbbításra.
Szatmári Antalné alpolgármester asszony által is támogatott reális igényként merült fel egy gyalogátkelőhely létesítése a forgalmas Gyöngyösi útra. A közútkezelő kompetenciájába tartozó döntés érdekében ez a kérés is továbbításra kerül.
A körzet lakóinak sok kellemetlenséget okoz a Gyöngyösi út fokozott kamionforgalmából származó zajhatás. Szabó Tamás polgármester és Juhász Dániel, a  Városfejlesztési  Bizottság elnöke részletes tájékoztatójában egyértelműen fogalmazott: kétszámjegyű országos főközlekedési úton a forgalom szervezésére az önkormányzat nem jogosult, mivel az állami feladat és hatáskör. Az évek óta fennálló problémára kizárólag az elkerülő út megépítése hozhat megoldást, ugyanis a 32. számú főközlekedési útra súlykorlátozó tábla nem kerülhet a Magyar Állami Közútkezelő hozzájárulásának hiánya miatt. A városban egyébként nincs olyan másik út, amely megfelelne a kétszámjegyű út paramétereinek. A városi gyűjtőutak erre alkalmatlanok.
Megoldást nyerhet viszont a Hamza Múzeumtól az iskoláig terjedő járdaszakasz kiszélesítésének problémája. Ez a szakasz már nem kerékpárút ugyan, azonban az iskolások miatt jelentős a gyalogos közlekedést ellehetetlenítő kerékpárforgalom. 
Szabó Tamás ígéretet tett a kerékpárút kiépítéséig a járdakorrekció lehetőségének megvizsgálására. A munkálatokhoz az egyik lakó a segítségét is felajánlotta.
Valamennyi fórum örökzöld témája a szelektív hulladékgyűjtés. Többen megerősítették, hogy jelentős javulás tapasztalható ezen a területen, a hulladékgyűjtő edényeket rendszeresen ürítik, azonban a tárolók mellé elhelyezett hulladékot a szél széthordja a környező telkekre, amelynek a megakadályozására kerítés létesítését javasolta egy lakó. Az illegális magatartás megszüntetésére a kamerával való megfigyelést tartották többen célravezetőnek. Szabó Tamás a 2015-ös évet jelentős változást hozó esztendőnek nevezte a hulladékgyűjtés területén, ugyanis kezdetét veszi a háztól-házig történő szelektív hulladékszállítási rendszer. Ennek részleteit Tóth Endre, a JVV Zrt Kommunális Ágazatának vezetője ismertette. Az új szisztéma a papír, műanyag és fémhulladékot fogja érinteni, így az üvegek gyűjtésére korlátozódik a közterületi hulladékgyűjtő sziget szerepe. További javulást eredményez várhatóan az ugyancsak ez évben megnyíló hulladékudvar.
A Batthyány utcai játszótér felújítását, a kihelyezett új játékokat örömmel fogadta a lakóközösség. Kérték annak bővítését az egészen pici gyermekek igényeire is figyelve. A polgármester a közösség szerepvállalásának fontosságát hangsúlyozva arról biztosította a megjelenteket, hogy a lakók tevékeny, anyagi ráfordítást is magában foglaló kezdeményezését az önkormányzat támogatni fogja. Szatmári Anikó képviselő a játszótér fejlesztését maga is kiemelten fontosnak tartja.
A Gyöngyösi úti kerékpárút kerékpáros és gyalogos forgalmának eltérő útburkolat-szerkezettel történő elválasztására anyagi lehetőség nincs, a közlekedési kultúra hiányossága ilyen technikai módszerrel egyébként sem orvosolható. Ezt igazolják a később megépített kerékpárutak tapasztalatai is – tájékozatott Lányi László.
A temetőnél kivágott elöregedett fák pótlásra kerülnek, a belvárosban évek óta a városképet romboló elhanyagolt épület tekintetében pedig folyamatban van az eljárás – ismertette Alvári Csaba főépítész.
A volt gyermekkórház felújított épületéért is szót emelt egy lakó, mivel a szomszédos épület vízköpőjéből lezúduló esővíz eláztatja a falat. Megnyugtató válasz érkezett erre a felvetésre is.
Dr. Körei-Nagy Józseftől a Gyöngyösi úti éjszakai gyorshajtók kiszűrésének lehetőségéről érdeklődtek. A rendőrkapitány elmondta, hogy Jászberény város számtalan területéről, továbbá mind a 18 jász településről jogos igényként jelentkezik a rendszeres sebességmérés, azonban az adott személyi és tárgyi feltételekkel a kapacitás maximális kihasználásával objektíve a jelenlegi mértékű mérés teljesíthető. Szakmai szemmel optimálisnak az úgynevezett láncmérést tartja, amelyet azonban az adott technikai feltételek nem tesznek lehetővé. Tudatosította, hogy a gyorshajtást alapvetően az egyéni felelősségtudat szüntetheti meg.
A csaknem két órán át tartó fórum a lakosság és a testület konstruktív együttműködésének fóruma is volt egyben.